Önkormányzat


2021.12.09 - Testületi ülés anyagai

1. Előterjesztés a Mosonyi Dental Kft-vel az I. számú fogorvosi körzet ellátására vonatkozó előszerződés megkötésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2021-12-02 10:07
2. Előterjesztés a Dr. Magyarósi és Társa Egészségügyi Szolgáltató BT-vel és a Szveti-Medic Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel a II. számú háziorvosi körzet ellátásának helyettesítésére megkötött megbízási szerződés módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2021-12-02 10:06
3. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről...

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2021-12-02 10:06
4. Előterjesztés a Martfű, külterület 087 hrsz. alatti állami tulajdonú földút ingyenes önkormányzati tulajdonba kérésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2021-12-02 10:05
5. Előterjesztés az integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgált dokumentációjának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2021-12-02 10:05
6. Előterjesztés Martfű Óváros fejlesztési terület ivóvízhálózat, szennyvízcsatorna hálózat és szennyvízátemelő kivitelezési munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2021-12-02 10:05
7. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata 2021. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2021-12-02 10:05
8. Előterjesztés a „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” című pályázathoz további önerő biztosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2021-12-02 10:04
9. Előterjesztés Martfű belterület 349/101 hrsz. alatt felvett, „kivett beépítetlen terület” ingatlan-nyilvántartási megnevezésű...

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2021-12-02 10:04
10. Előterjesztés a Martfű, Szolnoki út 94. II/7. szám alatti önkormányzati bérlakás vételi szándékára vonatkozó kérelem elbírálására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2021-12-02 10:03