Önkormányzat

Martfű városért, az itt élő és dolgozó emberekért tevékenykednek – Önkormányzati elismerések nemzeti ünnepünkön

Martfű Város Önkormányzata állami ünnepünk, augusztus 20. tiszteletére minden évben elismerésben részesíti azokat a személyeket, közösségeket, akik Martfű városért, az itt élő és dolgozó emberekért tevékenykednek, vagy a maguk területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, városunk hírnevét öregbítették, valamint tevékenységük méltóvá tette őket mindannyiunk elismerésére.

2023. augusztus 28.

Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án!

Nemzeti ünnepünk és államalapító Szent István királyunk tiszteletére 2023. augusztus 20-án (vasárnap) 9 órakor Ünnepi Istentiszteletre a Martfűi Református Templomba, 10 órakor Martfű Város Önkormányzatának Ünnepi Megemlékezésére a Művelődési Központ színháztermébe várjuk a vendégeket, ahol ünnepi beszédet mond Turnyánszkiné Enyedi Andrea önkormányzati képviselő, a Martfű Néptáncegyüttes ünnepi műsorát láthatjuk, majd Martfű város önkormányzati elismeréseit adja át dr. Papp Antal polgármester. A megemlékezés Ünnepi díszmenettel folytatódik a Szent István téren és koszorúzással zárul a Szent István szobornál. 15:30-tól Ökumenikus újkenyér-szentelésre kerül sor a Szent István téren, 16 órától pedig Ünnepi Szentmise kezdődik a Szent Tamás-templomban.

2023. augusztus 14.

Újabb kerékpárút-szakasz a közlekedés biztonságosabbá tételéért

Látványos szakaszához érkezett az elmúlt időszakban a Temető út - Zsófia hallom városi kerékpárút megépítése. Az önkormányzati beruházás a TOP Plusz Élhető települések program keretében az előző évben elnyert támogatás felhasználásával valósul meg, bruttó 70,4 millió forint értékben.

2023. augusztus 08.

Szeszesital-fogyasztás és szemetelés közterületen – „Folyamatosan változik, csökken az önkormányzatok hatásköre”

Számos településen, így Martfűn is felháborodást és rossz érzéseket kelt az egyes boltok körüli szeszesital-fogyasztás és a szemetelés az utcákon. Helyi önkormányzati rendelettel tiltható a közterületen történő alkoholfogyasztás, de ez ideáig erre nem került sor Martfűn sohasem!

2023. augusztus 01.

Kormányablakbusz Martfűn: 2023. augusztus 8. kedd, 8:00-9:45 – Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat havi egy alkalommal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2023 áprilisától havi egy alkalommal kormányablakbusz érkezik településünkre, a Polgármesteri Hivatal elé.

2023. augusztus 01.

Jól halad a belterületi kerékpárút a körforgalomtól a vasútig tartó szakaszának felújítása

Saját erőből alakítja át, újítja fel Martfű Város Önkormányzata a Szolnoki úti kerékpárút a körforgalomtól a Vasútállomás előtti gyalogos átkelőhelyig tartó szakaszát. Ezzel a beruházással befejeződik a belterületi kerékpárút és járda szinte az egész várost érintő felújítása.

2023. június 30.

2023.06.29. – Képviselő-testületi ülés

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. június 29-én csütörtökön, 14 órai kezdettel tartja legközelebbi, rendes testületi ülését a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

2023. június 26.

2023.05.25. – Képviselő-testületi ülés

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. május 25-én csütörtökön, 14 órai kezdettel tartja legközelebbi, rendes testületi ülését a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

2023. május 24.

Kormányablakbusz Martfűn: 2023. május 9. kedd, 8:00-9:45 – Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat havi egy alkalommal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2023 áprilisától havi egy alkalommal kormányablakbusz érkezik településünkre, a Polgármesteri Hivatal elé.

2023. április 08.

2023.04.27. – Képviselő-testületi ülés

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. április 27-én csütörtökön, 14 órai kezdettel tartja legközelebbi, rendes testületi ülését a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

2023. április 24.

Elektromos mikrobusz segíti az idősellátást

Új elektromos mikrobuszt vásárolhatott Martfű Város Önkormányzata az „A szociális alapszolgáltatások fejlesztése Martfűn” európai uniós pályázat keretében.

2023. április 04.

Pályázati felhívás a Martfűi Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintéző feladatainak ellátására

A Martfűi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a hivatal műszaki ügyintéző munkakör határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyban történő betöltésére. A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök: - település- és területfejlesztési feladatok; - terület- és településrendezési feladatok; - településüzemeltetési feladatok.

2023. április 03.

Engedély nélkül létesített kutak vízjogi fennmaradási engedélyezése

Az engedély nélkül létesített kutak vízjogi fennmaradási engedélyezésére továbbra is 2023. december 31-ig van lehetőség.

A fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjesztette mind az ásott, mind a fúrt kutakra. Minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül létesítettek, arra is, amely talpmélysége kevesebb 50 méternél – tájékoztatott Szász Éva, Martfű város jegyzője.

2023. március 30.

Pályázat a Fonyód-Bélatelepen található önkormányzati üdülő üzemeltetésére vagy megvásárlására

Martfű Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet Fonyód-Bélatelep üdülő (belterület 5871 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 8640 Fonyód, Magyar Bálint utca 4. szám alatt található 297 m2 alapterületű épület az ingóságokkal és 1274 m2 zárt telek) üzemeltetésére vagy megvásárlására.

2023. február 28.

Felújított önkormányzati lakásokba költözhetnek az új bérlők

Az utóbbi években nyolc bérlakását újította fel az önkormányzat, lakásonként átlagosan 3-5 millió forint értékben. Jelenleg is folyamatban van egy leromlott állapotú bérlakás teljes felújítása – tájékoztatott Gonda Lajos, a Martfűi Polgármesteri Hivatal Műszaki irodájának előadója.

2023. március 31.

Tiszazugi Önkormányzatok Társulása – Társulási Tanács ülés, 2023. február 23.

A Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának Társulási Tanácsa megtartotta idei első ülését, 2023. február 23. napján.

2023. március 31.

Munkálatok a vízműtelepen az ivóvíz minőségének javítása érdekében

 A BÁCSVÍZ Zrt. meghívására az elmúlt év júliusában dr. Papp Antal polgármester is megtekintette a Kunszentmártoni Üzemmérnökség Martfűi Telephelyén azokat a karbantartási és felújítási munkálatokat, amelyek a közelmúltban fejeződtek be. A beruházás kiemelt eleme volt az aktívszén adszorberek töltetének az elmúlt év nyarán elvégzett cseréje, amely elősegítette a panaszokra okot adó jelenségek, különösen a víz sárgás színének megszűnését – tájékoztatott Vörös Gyula, a BÁCSVÍZ Zrt. vízszolgáltatási főtechnológusa.

2023. március 22.

Március 23-án KÖZMEGHALLGATÁS

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. március 23-án, csütörtökön 17 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

2023. február 28.

Tájékoztatás a tavaszi szünidei gyermekétkeztetésről

Meghatározott feltételek szerint ingyenesen biztosíthatják a déli meleg főétkezést a nevelési, oktatási szünetek idején az önkormányzatok az óvodás és iskolás gyermekek számára. A 2022/23. tanév tavaszi szünetére vonatkozóan a szünidei gyermekétkeztetés április 6-tól április 11-ig tart. A tavaszi szünidei étkeztetés az étel helyben történő fogyasztásával lesz biztosított. Az étkeztetés előzetes kérelem kitöltésével igényelhető. Az önkormányzat részletes tájékoztatója itt olvasható:

2023. március 21.

A mi gyerekeinkért dolgozunk!

A Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ idén is megtartotta éves gyermekvédelmi szakmai konferenciáját. A tanácskozás célja, hogy a jelzőrendszeri tevékenységet átfogóan értékelje, valamint a következő évre vonatkozóan kijelölje a lehetséges fejlesztési irányokat.

2023. március 03.

Pályázat a Martfű II. és III. számú felnőtt háziorvosi körzetek ellátására - Egyszeri 20 millió forint önkormányzati támogatás

Martfű Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Martfű II. és III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására. Az önkormányzat a körzetek ellátását feladat-ellátási szerződés keretében kívánja megvalósítani. Az egészségügyi szolgáltatás megkezdhető a praxisjog megszerzését és a működési engedély véglegessé válását követően azonnal.

2023. február 16.

Gépjárművel kiválóan, kerékpárral pedig jól járható út lesz a Tisza-gáton

A Tisza-gáton készült képeinket elküldve, tájékoztatást kértünk a töltéskorona megerősítésének jelenlegi állásáról a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóságtól.

2023. február 24.

Igazgatási szünet a Martfűi Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzati intézményekben

December 22. (csütörtök) és január 6. (péntek) között zárva tartanak a minisztériumok és a különböző szintű kormányhivatalok, a tisztviselőket pedig lényegében kényszerszabadságra küldik. Ennek az intézkedésnek a kiterjesztéséről is rendelkezett a kormány, miszerint az igazgatási szünet alkalmazható a különleges jogállású szerveknél, illetve a helyi önkormányzatoknál is.

2022. november 29.

Már használható a megújult, kibővült fitneszpark

Új helyre, a központi játszótér mögötti fitneszparkba került a korábban a játszótérre telepített öt fitneszgép. Ehhez a gumiburkolatos felületet is tovább bővítették, és sor került a tartósan rögzített és szabadon hozzáférhető sporteszközök kötelező műszaki és biztonságtechnikai bevizsgálására is.

2023. február 02.