Önkormányzati hírek

Közterületfertőtlenítést végez Martfű városban 2020. november 27.-28.-29-én, az esti órákban a PAL-NATURAL Kft. Az önkormányzatot a kft. kereste meg 2020. november 25-én, hogy felajánlja a város közterületeinek egy alkalommal díjmentesen történő fertőtlenítését.

tovább»


2020-11-27 11:41

Újabb fontos állomásához ért a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár színház- és mozitermének korszerűsítése. Az intézményben működő Martfű Mozi az eddiginél nagyobb és modernebb vetítővászonnal lett gazdagabb, illetve a színpadtechnikai elemek is megújultak. A közel 13 millió forintos beruházásról és a felújítási munkálatokról, városunk kulturális intézményének vezetője, Asztalosné Kocsis Enikő beszélt 2020. november 18-án.

tovább»


2020-11-24 16:45

A 442. sz. főút 18+390 km szelvény vasút felőli oldalán lévő, Martfű, vasútállomás megállóhely buszöböl felújításáról tájékoztatta az önkormányzatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság Üzemeltetési és fenntartási osztálya.

tovább»


2020-11-20 14:25

Pályázat benyújtásáról döntött Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belügyminisztérium az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében kiírt, „Tisztítsuk meg az Országot!” projektje keretében. A pályázat célterületeként a Zsófiában található közterületeken illegálisan elhelyezett hulladék felszámolását jelölte meg a testület, a 2020. október 21.-i, rendkívüli ülésén.

tovább»


2020-11-20 13:01

A veszélyhelyzet idejére is biztosítani szükséges az önkormányzat működőképességét, a hatáskörök megfelelő gyakorlását. Ezt a célt szolgálja dr. Papp Antal, Martfű város polgármestere 2020. november 16.-i, a Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelete.

tovább»


2020-11-18 10:54

A Magyar Vöröskereszt ebben az évben második alkalommal vette fel a kapcsolatot a martfűi család- és gyermekjóléti szolgálattal. Liszt adományt biztosítottak a településen élő rászorultaknak és az iskolakonyhának.

tovább»


2020-11-09 14:23

A Martfű Piac épületének bérbeadására vonatkozó pályázat eredményéről a 2020. október 21.-i, rendkívüli ülésén tájékoztatta a képviselő-testületet dr. Papp Antal polgármester.

tovább»


2020-10-28 14:09

62 millió forintot meghaladó önkormányzati saját erő biztosításáról döntött a képviselő-testület a volt Mártírok úti iskolaépületben működő szociális alapszolgáltatások fejlesztésére elnyert pályázati összeg kiegészítésére. Az előirányzat költségvetési átcsoportosítására vonatkozó előterjesztést a 2020. október 21.-i, rendkívüli ülésén fogadta el a testület.

tovább»


2020-10-27 14:17

A közterületeken keletkezett zöldhulladék elhelyezésére lerakó kialakításáról és a 442-es út mellett tervezett kerékpárút nyomvonalának a lerakóig történő területrendezéséről döntött a képviselő-testület a 2020. október 21-i rendkívüli ülésén. Az előreláthatólag közel bruttó 63 millió forintba kerülő beruházás részeként a kerékpárút a Zsófia halom melletti szakaszának előkészítésére és mart aszfaltozására is sor kerül.

tovább»


2020-10-26 15:48

A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtárban működő Martfű Mozi az eddiginél nagyobb és korszerűbb vetítővászonnal lesz gazdagabb, melynek köszönhetően a mozielőadások színvonala javul, a nagyobb átmérő és a vászon minősége a filmnézés élményét segíti elő, illetve a színpadtechnikai elemek is megújulnak.  A színház- és moziterem korszerűsítésének befejezése az év végére várható – tudtuk meg városunk kulturális intézményének vezetőjétől, Asztalosné Kocsis Enikőtől.

tovább»


2020-10-19 10:50

A megemlékezés virágait mindenki tetszőleges időben elhelyezheti a városi emlékhelynél, a Damjanich-emléktáblánál, a Martfűi Református Templom kertjében. Városunk önkormányzatának és kulturális intézményének vezetői is ezen a módon rótták le kegyeletüket a szabadságharc 171 éve kivégzett tábornokai és Batthyány Lajos, az első felelős magyar kormány miniszterelnöke előtt.

tovább»


2020-10-06 16:31

A Központi Statisztikai Hivatal Martfű településen 2020. szeptember 15. és december 31. között hajtja végre a háztartások életkörülményeinek feltárására irányuló „Miből élünk?” című adatfelvétel harmadik hullámát – tájékoztatott a KSH Adatgyűjtési Igazgatósága.

tovább»


2020-10-06 15:12

Idei első közgyűlését tartotta 2020. szeptember 29-én megyénk egyedüli minisztériumi regisztrációval rendelkező térségi TDM szervezete, az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesület. Az Alföld szíve gasztro nagykövete, Mautner Zsófi részvételével zajlott kihelyezett ülés helyszíne a tiszaföldvári Tiszazugi Földrajzi Múzeum volt, ahol, a közgyűlést követően egy új helyi beruházás, az ún. „Kató néni háza” átadása is a program része volt.

tovább»


2020-10-06 13:15

A megfelelő számú és nagyságú parkolóterületek kialakítása Martfűn sem követte a személygépkocsik számának növekedését. Az álló gépjárművek elhelyezése a város központi részein kiemelt közlekedési probléma – olvasható abban a Martfű város parkolási koncepciójára vonatkozó tanulmánytervben, amelyet az új települési parkolási rend és további parkolók kialakításának szakmai megalapozása érdekében készíttetett az önkormányzat.

tovább»


2020-09-30 16:03

Nagyszabású munkálatok zajlanak a Kövér major és a mellette lévő, szintén önkormányzati tulajdonú területeken. Az évtizedek alatt felgyülemlett, elsősorban építési - bontási hulladék és beton elszállítására és a területek végleges rendezésére újabb ipari üzemek városunkba települése érdekében, valamint a környezetvédelmi hatóság felhívására került sor.

tovább»


2020-09-29 16:57

A veszélyhelyzet miatt tavasszal elmaradt közmeghallgatást 2020. szeptember 17-én pótolta a képviselő-testület. A helyszín ezúttal is a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme volt. Tavasszal a frissen elfogadott költségvetésről, illetve a fejlesztési tervekről lett volna szó. A pénzügyi terv azonban azóta teljesen átalakult. A tervezetthez képest elmaradtak a bevételek és jelentős elvonásokkal, nem várt kiadásokkal is számolnia kellett az önkormányzatnak.

tovább»


2020-09-23 13:16

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 24-én, csütörtökön, 14 órai kezdettel tartja legközelebbi, soros testületi ülését a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

tovább»


2020-09-17 15:23

Martfű Város Önkormányzata állami ünnepünk, augusztus 20. tiszteletére minden évben elismerésben részesíti azokat a személyeket, közösségeket, akik Martfű városért, az itt élő és dolgozó emberekért tevékenykednek, vagy a maguk területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

tovább»


2020-09-08 11:17

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 17-én, csütörtökön 17 órai kezdettel közmeghallgatást tart, a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

tovább»


2020-09-07 14:55

A pályázat kiírója a pályázat benyújtási határidejének lejártát követően nyilvános pályázati bontást tart. A bontás helyszíne: Martfűi Polgármesteri Hivatal (5435 Martfű, Szent István tér 1.) tanácskozóterme. Időpontja: 2020. szeptember 18-án, 10,00 óra. A pályázatok értékelésében a döntéshozót 3 fős bizottság segíti.

tovább»


2020-09-02 16:58

A „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című projekt a Támogatási Szerződés 2017. április 11-én történt aláírásával indult. A 21 taggal létrejött konzorcium vezetője Martfű Város Önkormányzata, konzorciumi partnere a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal lett.

tovább»


2020-09-02 11:10

A „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című projekt a Támogatási Szerződés 2017. április 11-én történt aláírásával indult. A 21 taggal létrejött konzorcium vezetője Martfű Város Önkormányzata, konzorciumi partnere a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal lett.

tovább»


2020-09-02 10:46

– Tanulságos és érdemes forgatni ezt a könyvet, hisz megismerjük belőle azokat a személyeket, akik településünkön tettek, tenni akartak és tenni is fognak, remélem, még ezután is! – mondta a közelmúltban megjelent, „Ki kicsoda Martfűn – Életutak, életképek" kötetről dr. Papp Antal, Martfű polgármestere. Az új, kortörténeti jelentőségű könyvet a 2020. augusztus 18-án, kedden délután, a Művelődési Központban megtartott könyvbemutatón vehették először kézbe az olvasók.

tovább»


2020-08-31 15:54

Az M44 gyorsforgalmi út Lakitelek- Tiszakürt közötti szakasz építéséhez kapcsolódóan jelzőlámpás csomóponttá épül át a 44 sz. főút - 4625 j. Szolnok- Kiskunfélegyháza út kereszteződése. A munkálatok miatt 2020. szeptember 1-től várhatóan október 15-ig a 44 sz. főutat – a vasúti átjárótól Kecskemét irányába – mintegy 500 m hosszban lezárják. A terelőút a 4505 és a 4625 j. utakon került kijelölésre.

tovább»


2020-08-31 15:47

Martfű Város Polgármestere pályázatot hirdet a Martfű Város Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében álló Martfű, Szolnoki út 144. sz. alatti, a Városi Piac területén lévő, 296,13 m2 alapterületű ingatlan kereskedelmi/szolgáltatási célú bérletére.

tovább»


2020-08-28 11:25