Önkormányzat

Pályázati felhívás a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői feladatainak ellátására

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keretében.

2022. november 30.

Tájékoztatás a téli szünidei gyermekétkeztetésről

Meghatározott feltételek szerint ingyenesen biztosíthatják a déli meleg főétkezést a nevelési, oktatási szünetek idején az önkormányzatok az óvodás és iskolás gyermekek számára. A 2022/23. tanév téli szünetére vonatkozóan a szünidei gyermekétkeztetés december 22-től január 8-ig tart. A téli szünidei étkeztetés az étel elvitelével lesz biztosított. Az étkeztetés előzetes kérelem kitöltésével igényelhető.

2022. november 30.

Igazgatási szünet a Martfűi Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzati intézményekben

December 22. (csütörtök) és január 6. (péntek) között zárva tartanak a minisztériumok és a különböző szintű kormányhivatalok, a tisztviselőket pedig lényegében kényszerszabadságra küldik. Ennek az intézkedésnek a kiterjesztéséről is rendelkezett a kormány, miszerint az igazgatási szünet alkalmazható a különleges jogállású szerveknél, illetve a helyi önkormányzatoknál is.

2022. november 29.

Önkormányzati rezsitámogatás az időskorúak számára

Egyszeri önkormányzati lakásrezsi-támogatás kifizetését készíti elő Martfű Város Önkormányzata a település 70 éves és az azt meghaladó korú lakói számára. A támogatás várható összege jogosultanként 20 ezer forint, 2022. november-decemberi kifizetéssel.

2022. november 08.

2022.11.24. – Képviselő-testületi ülés

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. november 24-én, csütörtökön, 14 órai kezdettel tartja legközelebbi, rendes testületi ülését a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

2022. november 17.

Útépítési, aszfaltozási munkák a Tisza Cipő iparvágány közúti-vasúti átjárónál

Elkezdődött Martfű lakott területén belül, a 442. számú Szolnok - Kunszentmárton másodrendű főút Martfű Tisza Cipő iparvágány közúti-vasúti átjáró javítása, amelynek idejére ideiglenes forgalomkorlátozást vezettek be október 25-től. Az útépítési, aszfaltozási munkálatok várhatóan november 10-ig tartanak.

2022. október 27.

Pályázat a II. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására – Havi egymillió forint plusz önkormányzati finanszírozás

Martfű Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Martfű II. számú felnőtt háziorvosi körzet és a hozzá tartozó iskola-egészségügyi szolgáltatás ellátására.

2022. október 27.

Szemerkélő esőben is jó hangulatban zajlott a babafaültetés

A volt téglagyári bányagödör területére várta a szülőket és a gyerekeket az idei babafaültetésre Martfű Város Önkormányzata 2022. november 5-én szombaton. Annak ellenére, hogy az időjárás nem igazán kedvezett a városunk hagyományos őszi családi programjára érkezőknek, a szülők, nagyszülők lelkesen ültették az előre kiásott gödrökbe a szil- és galagonya facsemetéket. A babafák mellé emlékplakett is kerül, kis tulajdonosuk nevével.

2022. november 08.

Továbbra is meghatározó szerepet vállal az önkormányzat a gyermekélelmezés finanszírozásában

Október 1-jétől 51%-kal emelkedtek a gyermekétkeztetés térítési díjai városunk bölcsődéjében és köznevelési intézményeiben. A napi ellátási díjak azonban még most is jelentősen elmaradnak a rezsitartalommal növelt, valós, teljes élelmezési költségektől.

2022. október 04.

Október 1-jétől új fogorvos látja el az I. számú fogorvosi körzethez tartozókat – Telefonos bejelentkezés rendelési időben

Dr. Sebők Lilla Tímea, az I. számú fogorvosi körzet új fogorvosa a 2022. október 13-i képviselő-testületi ülésen mutatkozott be a testület tagjainak. A fiatal fogorvosnő heti 25,5 órában, hétfőn, szerdán és csütörtökön várja a körzetéhez tartozó martfűieket.

2022. október 18.

Új háziorvost várunk a III. háziorvosi körzetbe is

Nyugdíjazására tekintettel értékesítésre hirdette meg a Martfű III. házi orvosi körzethez kapcsolódó praxisjogát dr. Despotov Svetozar. Városunk háziorvosa a praxisjogát 2023. augusztus 31-ig értékesítené.

2022. október 27.

Nagyteljesítményű lombszívó gép segíti a közterületek rendben tartását

Martfű város hatalmas zöldfelülettel rendelkezik, ami az őszi időszakban rendkívül jelentős feladatot állít az önkormányzat Városüzemeltetési szakmai egységének munkatársai elé. Ezen segít a 2022. október 25-én érkezett, új lombszívó berendezés, amit már a gyakorlatban is kipróbáltak.

2022. október 25.

Pályázat az önkormányzat balatoni üdülőjének üzemeltetésére

 Martfű Város Önkormányzata pályázatot hirdet az önkormányzat Fonyód-Bélatelepen lévő üdülője üzemeltetésére. A Fonyód, Magyar Bálint utca 4. szám alatt található, 297 m2 alapterületű épület és 1274 m2 zárt telek ingatlant, jelenlegi funkciójának megfelelően, továbbra is rekreációs célú, közösségi szabadidős szálláshelyként működtetné az önkormányzat.

2022. október 12.

Új vezetője van a Martfűi Civil Kerekasztalnak

A covid miatt a tervezettnél később, 2022. október 10-én került sor a Martfűi Civil Kerekasztal Tisztújító összejövetelére.

2022. október 12.

„A vezető feladata, hogy álmodja meg a jövőt!”

A város maga egy nagy közösség. Mi itt a Művelődési Központban azért dolgozunk, hogy ez a közösség erős legyen, és öröm legyen tartozni hozzá – fogalmazott a kulturális intézmény vezetésére benyújtott pályázatában Székácsné Tálas Gabriella.

2022. október 05.

2022.09.29. – Képviselő-testületi ülés

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 29-én, csütörtökön, 14 órai kezdettel tartja legközelebbi, rendes testületi ülését a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

2022. szeptember 27.

Újabb bonyolult és nehezen elhárítható CSŐTÖRÉS a Munkácsy úton – VÍZHIÁNY VÁRHATÓ

Ma, szeptember 27-én, kedden 14 órakor érkezett a bejelentés a Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.-től az önkormányzathoz, hogy Martfűn, a Munkácsy úton ismét feltört a víz. Várhatóan ki kell zárni a szolgáltatásból a hibaelhárítás időtartamára a Munkácsy utat és a vonzáskörzetébe eső ingatlanokat, illetve nyomástartásra kell átállniuk, a víztorony kizárása miatt.

2022. szeptember 27.

A lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérése az önkormányzatok közreműködésével

Az önkormányzat arra kéri a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy a jelen tájékoztatóval egy időben elérhetővé tett „Adatszolgáltatás lakossági barnakőszén felméréshez” elnevezésű adatlap kitöltésével és a Martfűi Polgármesteri Hivatal részére 2022. szeptember 29-én 16:00 óráig történő eljuttatásával segítse a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasználásra kerülő barnakőszén mennyiség felmérését.

2022. szeptember 22.

Mi legalább annyit kaptunk, mint amennyit adtunk

Ukrajnai testvérvárosunkból, Perecsenyből 32 gyermeket és 6 felnőttet látott vendégül augusztus 15-től egy hétre Martfű Város Önkormányzata. Nagy örömünkre az ÖrökZöld Tisza Martfűi Fesztiválon többször is színpadra léptek az itt táborozó perecsenyi zeneiskolás gyermekek.

2022. szeptember 21.

Szeptember elején a Szent István tér tavait és öntözőrendszerét ellátó kút fúrása is elkezdődött

A Városháza körüli park és tó átalakítása, az új öntözőrendszer kiépítése nem mentes a nehézségektől, amit az is jelez, hogy második alkalommal módosította a pénzügyi tervében erre a célra előirányzott összeget a képviselő-testület.

2022. szeptember 12.

Kiegészítette a Hunyadi úti járda építéséhez korábban előirányzott összeget a képviselő-testület

A Martfű, Hunyadi út belterületi közút északi oldala az Arany János utca és a Móra Ferenc utca közötti szakaszának járdaépítési munkáira három árajánlatkérős beszerzési eljárást folytatott le az önkormányzat. A munkavégzés során az eredetileg tervezett feladatokon kívül, műszaki szükségszerűségként további többletmunkákat kellett elvégezni: támfal építése a Bocskai út Hunyadi út kereszteződésében 40 méter hosszban, az új és a meglévő járdaszakaszok összekötése, helyszíni betonjárda készítés a csatlakozó utcákban (Arany János utca, Zrínyi utca, Bocskai utca, Veres Péter utca, Móra Ferenc utca).

2022. szeptember 12.

2022.09.08. – Képviselő-testületi ülés

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 8-án, csütörtökön, 14 órai kezdettel tartja legközelebbi, rendkívüli testületi ülését a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

2022. szeptember 01.

Martfű város fejlődéséért, értékeinek gyarapításáért dolgoznak – Önkormányzati elismerések, 2022. augusztus 20.

Martfű Város Önkormányzata állami ünnepünk, augusztus 20. tiszteletére minden évben elismerésben részesíti azokat a személyeket, közösségeket, akik Martfű városért, az itt élő és dolgozó emberekért tevékenykednek, vagy a maguk területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, városunk hírnevét öregbítették, valamint tevékenységük méltóvá tette őket mindannyiunk elismerésére.

2022. augusztus 30.

„A Szent István által megálmodott keresztény Magyarország kiállta a megpróbáltatások viharait”

Nemzeti ünnepünk és államalapító Szent István királyunk tiszteletére Ünnepi Istentiszteletre, ezt követően Martfű Város Önkormányzatának Ünnepi Megemlékezésére várták a vendégeket a Művelődési Központ színháztermébe 2022. augusztus 20-án délelőtt. A megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő, felidéztük városunk elmúlt időszakának legszebb pillanatait, dr. Papp Antal polgármester átadta Martfű város önkormányzati elismeréseit, majd a Martfű Néptáncegyüttes ünnepi műsorát láthattuk.

2022. augusztus 24.