Önkormányzat


Dokumentumok - John Nash engedélyével közölve

John Nash által küldött dokumentumok

A Bata-leszármazottak közül John Nash – Jan A. Bata unokája– jelentkezett a szoborállítás hírére.

Alapos ismerője Jan A. Bata tevékenységének, kutatta, feldolgozta, nyilvánosság elé tárta nagyapja, Jan Antonin Bata életművét. Az általa felkutatott, rendszerezett dokumentumok egy részét honlapunk számára is hozzáférhetővé tette.  Ezek betekintést adnak a nagy formátumú, sikeresen tevékenykedő cipőgyáros életének sokszínűségébe.

A dokumentumok nem magyar nyelvűek, egy részüket el tudtuk látni magyar nyelvű magyarázatokkal, fordításokkal. Áttekintésük során egy nagy formátumú, széles látókörű, rendkívül sokirányú érdeklődést tanúsító, sodró lendületű, sikeres – mégis tragikus sorsú ember képe tűnhet elő.

Élete, sikerei teljében nem volt mentes vádaskodásoktól, támadásoktól, a náci és kommunista ideológusok, politikusok vádjaitól. Elmondható: tragédiája, hogy rossz korban született: mindkét szemben álló fél megvádolta, feketelistára tette. Ma már tisztázták a politikai indíttatású vádak alól, családja mindent megtett ennek érdekében: John Nash dokumentumai erről is tanúskodnak. Jan A. Bata életműve önmagáért beszél.

(E témához kívánkozó, fontos tartalma miatt két magyar nyelvű újságcikket is ide helyeztünk, 2007-ből!)

Különös, hogy a nagyüzemi, futószalag-rendszerű cipőgyártást meghonosító cipőgyárosra - manapság Európában, s talán szerte a világban - elsősorban, mint nagy hatású városépítőre tekintenek, akinek életművét (az Európában többségében már bezárt cipőgyárak mellett és helyett) az általa alapított lakótelepek, városrészek, városok adják, világszerte. Erről a Bata-linkek alatt több anyag megtalálható.

Hazánkban Jan A. Batára, mint a hazai nagyipari cipőgyártás, cipőipari kultúra megteremtőjére tekintenek.

Mi, itt Martfűn, városunk megalapítójaként is tisztelhetjük. Büszkék lehetünk rá.

2013-04-16 16:32