Pályázatok

Pályázati kiírás civil szervezetek önkormányzati támogatására

A helyi civil szervezetek 2024. évi támogatására, a pályázati kiírásban megjelölt célok megvalósítására pályázatot írt ki Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. február 29-ei ülésén. A pályázatok benyújtásának határideje 2024. március 29. A benyújtási határidő utolsó napja nagypéntekre esik, ezért a pályázat benyújtásának utolsó időpontja 2024. április 02. 10:00 óra.

2024. március 04.

Pályázati kiírás civil szervezetek önkormányzati támogatására

A helyi civil szervezetek 2023. évi támogatására pályázatot írt ki Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A pályázat kiírásáról a 2023. február 23-ai ülésén döntött a testület. A pályázatok benyújtásának határideje 2023. március 31., 11 óra.

2023. március 07.

Már az idén elérhetővé válik a 100% vissza nem térítendő napelemes pályázat 2. beadása - Jász-Nagykun-Szolnok: 2022.12.05. - 12.23.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” 2. ütem (RRF-6.2.1). A támogatás formája: 100% vissza nem térítendő támogatás

2022. szeptember 19.

Sajtóközlemény - Garzonház komplex épületenergetikai felújítása Martfűn TOP-3.2.1-16-JN1-2019-00008 projekt zárásáról - 2022.04.25.

Martfű Város Önkormányzata sikeresen pályázott Magyarország Kormányának az önkormányzati tulajdonban levő épületállomány energetikai felújításának megvalósítására az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés megvalósítása érdekében kiírt felhívására.

2022. május 31.

Pályázati kiírás óvodapedagógus munkakör betöltésére

A martfűi Játékvár Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján pályázatot hirdet óvodapedagógusi feladatok ellátására, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony időtartamban, teljes munkaidős foglalkoztatással.

2021. június 03.

„Virágos balkonok, virágos kertek" pályázat – 2020-ban az önkormányzatoké helyett az egyéni erőfeszítéseket ismerik el

A Magyar Turisztikai Ügynökség „Virágos balkonok, virágos kertek" címmel pályázatot hirdet. Május 15. és július 1. között várják azokat az erkélyekről és kertekről készült fotókat, amelyek megmutatják, hogy milyen dísznövények, egynyári és évelő virágok, fűszernövények szépítik a balkonokat, erkélyeket, kerteket.

2020. május 26.

Ingyenes képzések álláskeresőknek

Pályázati képzés kínál lehetőséget álláskeresőknek a foglalkoztathatóságuk és a munkaerő-piacon való elhelyezkedésük esélyeinek növelésére. A ,,Közösségépítést, felzárkóztatást ösztönző térségi műhelymunka” elnevezésű pályázat kompetenciafejlesztő képzésére az alábbi dokumentumban felsorolt feltételekkel jelentkezhetnek a résztvevők. 

2019. február 07.

Pályázat – Lakóépületek energetikai felújítása önkormányzati támogatással

Martfű Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Martfű közigazgatási területén lévő lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak 2017. évi támogatására, ezzel is elősegítve a város Fenntartható Energetikai Akciótervének megvalósítását. Az energetikai felújítást segítő, kamatmentes kölcsönre vonatkozó pályázatok március 1-től április 28-ig adhatók be az önkormányzathoz.

2017. március 07.

3 millió vállalkozásindítási támogatás martfűi fiataloknak

Elindult a GINOP-5.2.2-14-00027 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Alföld régióban.  A program új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező 18-30 év közötti, pályakezdő vagy álláskereső fiatalokat készít fel saját vállalkozásuk indítására. A képzést sikeresen elvégző fiatalok az Európai Unió és a Nemzetgazdasági Minisztérium által maximum 3 millió forint támogatásban részesülnek, melyből a vállalkozók induló költségeiket fedezhetik.

2016. augusztus 16.

Pályázat a piaccsarnok üzlethelyiségeire

Pályázatot írt ki Martfű Város Önkormányzata a tulajdonában és üzemeltetésében álló, Martfű, Szolnoki út 144. szám alatti piaccsarnok területén lévő, három, élelmiszer és zöldség árusításra alkalmas üzlethelyiség (25, 26 és 27 m2) bérbeadására. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 30.

2015. május 27.

Pályázati felhívás a Művelődési Központ Kávéházának üzemeltetésére

A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot hirdet az intézmény Kávéházának rendszeres működtetésére, az intézményi rendezvények büfészolgáltatásának biztosítására. A részletes pályázati kiírás átvehető 2014. december 3-tól a Művelődési Központ közművelődési irodájában /5435 Martfű, Mártírok út 1. /.

2014. december 03.

SAJTÓKÖZLEMÉNY - „Kreatív ipar” Martfűn

Az Európai Unió az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 29 999 125,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Martfű Város Önkormányzata TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0100 „Kreatív ipar – Martfű jövője a design és a kreativitás” című projektjét, mely 2012. október 1-vel indult és 2014. július 31-én zárul.

2014. július 31.

Kreatív, tanórán kívüli élményszerzés

Hamarosan lezárul a város egyik nyertes pályázata, a TÁMOP- 3.2.13-12/1-2012-0092 „Művészet és szabadidő” projekt. .A szeptember végéig hátralévő néhány hétben az utolsó ellenőrzéseket, a még hiányzó dokumentációs anyagok készítését végzik a szakmai megvalósítók.

2013. szeptember 13.

Különleges anyagokkal különleges tárgyakat

Félidejéhez érkezett a „Művészet és Szabadidő” elnevezésű projekt, melynek jóvoltából óvodások, általános- és középiskolás diákok különleges anyagokkal különleges tárgyakat alkothatnak a tanórán kívüli foglalkozásokon.

2013. február 16.

„Művészet és szabadidő”, „Kreatív ipar” - Nyertes pályázatok

Különféle művészeti ágakat hoznak emberközelbe Martfű Város Önkormányzatának legújabb nyertes pályázatai. A TÁMOP 3.2.13-12/1 kulturális intézmények részvételével hirdette meg tanórán kívüli „Művészet és Szabadidő” elnevezésű projektjét. Ezen a pályázaton 25 millió Ft-ot sikerült elnyerni. A tartalmi megvalósítás a művelődési központ munkatársainak, városunk és a szomszédos település, Kengyel pedagógusainak összefogásával teljesedik ki.

2012. november 15.

Kreatív szakkörök óvodától iskoláig

A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0293 „Kreativitás és szabadidő” nyertes projekt többféle elemet is tartalmaz, melyeket a partnerintézményekkel együtt valósítunk meg. A témanapok és versenyek mellett, az uniós pályázat fő gerincét a kreatív szakkörök adják. Az előkészítő, egyeztető megbeszéléseket követően az óvodákba és az iskolákba is kézműves csoportok indultak el október közepétől.

2014. február 20.

A szeretet „értéke”

A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0293 „Kreativitás és szabadidő” elnevezésű pályázat oktatási partnerintézményeiben sokféle művészeti ág került diák-közelbe az első és második félévben megtartott témanapokon. Az általános és középiskolás diákok nem csak hallgatták a művészettörténeti érdekességeket, hanem aktív közreműködőként az alkalmak formálói is voltak.

2014. június 12.

Sajtóközlemény „Kreativitás és szabadidő” Martfűn

Az Európai Unió az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 24. 905. 992,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Martfű Város Önkormányzata TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0293 „Kreativitás és szabadidő” című projektjét, mely 2013. június 15-én indult és 2014. június 14-én zárul. A projekt tevékenységeinek szakmai megvalósításáért, lebonyolításáért a Városi Művelődési Központ és Könyvtár volt a felelős.

2014. június 13.

Selyemszárnyon száll a tél - Interaktív művészeti vetélkedő

Újabb európai uniós pályázat segít a martfűi óvodásoknak és iskoláink diákjainak, valamint a kengyeli általános iskola tanulóinak, hogy kiteljesítsék a bennük rejlő tehetséget, hogy életkori sajátosságaiknak megfelelően megtapasztalhassák művészeti paletta sokszínűségét.

2013. december 12.

Irodalom-Birodalom – Interaktív vetélkedő általános iskolásoknak

A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0293 „Kreativitás és szabadidő” elnevezésű pályázat jóvoltából, az újév első hónapjában, újabb vetélkedőket szervezett a könyvtár, martfűi általános iskolások részére.
A felhívásokra mindkét alkalommal alsó tagozatos diákok jelentkeztek, ezért a meghirdetett témakörökben a hét-nyolcéves korosztály tudásanyagához kellett igazítani a feladatokat.
2014. február 07.

Végéhez érkezett az „Önkéntes munkával a jobb életért” című nyertes pályázat

Immár végéhez érkezett  Martfű Város Önkormányzatának az „Önkéntes munkával a jobb életért” című nyertes pályázata.

 A Tempus Közalapítvány által koordinált Élethosszig tartó tanulás keretein belül működő Comenius régió együttműködések pályázatának legfontosabb célja, hogy önkéntes tevékenységein, azok hatékonyságán javít, illetve az ez által nyert pozitív, mások számára is hasznosítható tapasztalatokat megosztja a saját régiójában is, az Észak-Alföldi régióban. 

2013. július 18.

Áprilistól indul tizenhét Körös-Tisza menti település - köztük Martfű - szilárdhulladék-lerakójának rekultivációja

A projekt célja, a rekultiváció elvégzése következtében a környezetszennyezés lehetőségek szerinti megszüntetése, mérséklése, a szükséges beavatkozások megtétele, valamint - a szennyeződés további terjedésének megakadályozása révén - a lerakók térségében jelentkező környezeti terhelés jelentős csökkentése, az érintett térség környezeti állapotának javítása.

2013. március 25.

Szociális üdülési pályázatok nagycsaládosok, nyugdíjasok, fogyatékkal élők számára, táborozási, kirándulási lehetőségek gyerekeknek, iskolai csoportoknak

2013-ban is folytatódik az Erzsébet-program. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2013-ra vonatkozóan 2,5 milliárd forint értékű üdülési támogatásról döntött. 1,1 milliárd forint értékben szociális üdülési pályázatokat, 1,4 milliárd forint értékben elsősorban gyermekek számára meghirdetett táborokat, valamint kirándulásokat finanszíroznak a program keretében. Ez utóbbiak szervezésébe a József Attila Általános Iskola is bekapcsolódik.

2013. január 25.

2011.05.04 - Napos versengés – Az Energiaklub különdíja Martfűre került

A napenergia hasznosításában elért eredményei alapján a 2011. évi Napkorona Bajnokság különdíjában részesült Martfű Város Önkormányzata.

2011. május 05.