Pályázatok

A martfűi Játékvár Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján pályázatot hirdet óvodapedagógusi feladatok ellátására, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony időtartamban, teljes munkaidős foglalkoztatással.

tovább»


2021-06-03 16:07

A Magyar Turisztikai Ügynökség „Virágos balkonok, virágos kertek" címmel pályázatot hirdet. Május 15. és július 1. között várják azokat az erkélyekről és kertekről készült fotókat, amelyek megmutatják, hogy milyen dísznövények, egynyári és évelő virágok, fűszernövények szépítik a balkonokat, erkélyeket, kerteket.

tovább»


2020-05-26 10:37

Pályázati képzés kínál lehetőséget álláskeresőknek a foglalkoztathatóságuk és a munkaerő-piacon való elhelyezkedésük esélyeinek növelésére. A ,,Közösségépítést, felzárkóztatást ösztönző térségi műhelymunka” elnevezésű pályázat kompetenciafejlesztő képzésére az alábbi dokumentumban felsorolt feltételekkel jelentkezhetnek a résztvevők. 

tovább»


2019-02-07 14:42

Martfű Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Martfű közigazgatási területén lévő lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak 2017. évi támogatására, ezzel is elősegítve a város Fenntartható Energetikai Akciótervének megvalósítását. Az energetikai felújítást segítő, kamatmentes kölcsönre vonatkozó pályázatok március 1-től április 28-ig adhatók be az önkormányzathoz.

tovább»


2017-03-07 16:42

Elindult a GINOP-5.2.2-14-00027 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Alföld régióban.  A program új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező 18-30 év közötti, pályakezdő vagy álláskereső fiatalokat készít fel saját vállalkozásuk indítására. A képzést sikeresen elvégző fiatalok az Európai Unió és a Nemzetgazdasági Minisztérium által maximum 3 millió forint támogatásban részesülnek, melyből a vállalkozók induló költségeiket fedezhetik.

tovább»


2016-08-16 16:34

Pályázatot írt ki Martfű Város Önkormányzata a tulajdonában és üzemeltetésében álló, Martfű, Szolnoki út 144. szám alatti piaccsarnok területén lévő, három, élelmiszer és zöldség árusításra alkalmas üzlethelyiség (25, 26 és 27 m2) bérbeadására. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 30.

tovább»


2015-05-27 12:54

A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot hirdet az intézmény Kávéházának rendszeres működtetésére, az intézményi rendezvények büfészolgáltatásának biztosítására. A részletes pályázati kiírás átvehető 2014. december 3-tól a Művelődési Központ közművelődési irodájában /5435 Martfű, Mártírok út 1. /.

tovább»


2014-12-03 14:33

Az Európai Unió az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 29 999 125,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Martfű Város Önkormányzata TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0100 „Kreatív ipar – Martfű jövője a design és a kreativitás” című projektjét, mely 2012. október 1-vel indult és 2014. július 31-én zárul.

tovább»


2014-07-31 16:17

Hamarosan lezárul a város egyik nyertes pályázata, a TÁMOP- 3.2.13-12/1-2012-0092 „Művészet és szabadidő” projekt. .A szeptember végéig hátralévő néhány hétben az utolsó ellenőrzéseket, a még hiányzó dokumentációs anyagok készítését végzik a szakmai megvalósítók.

tovább»


2013-09-13 13:11

Félidejéhez érkezett a „Művészet és Szabadidő” elnevezésű projekt, melynek jóvoltából óvodások, általános- és középiskolás diákok különleges anyagokkal különleges tárgyakat alkothatnak a tanórán kívüli foglalkozásokon.

tovább»


2013-02-16 11:22

Különféle művészeti ágakat hoznak emberközelbe Martfű Város Önkormányzatának legújabb nyertes pályázatai. A TÁMOP 3.2.13-12/1 kulturális intézmények részvételével hirdette meg tanórán kívüli „Művészet és Szabadidő” elnevezésű projektjét. Ezen a pályázaton 25 millió Ft-ot sikerült elnyerni. A tartalmi megvalósítás a művelődési központ munkatársainak, városunk és a szomszédos település, Kengyel pedagógusainak összefogásával teljesedik ki.

tovább»


2012-11-15 12:23

A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0293 „Kreativitás és szabadidő” nyertes projekt többféle elemet is tartalmaz, melyeket a partnerintézményekkel együtt valósítunk meg. A témanapok és versenyek mellett, az uniós pályázat fő gerincét a kreatív szakkörök adják. Az előkészítő, egyeztető megbeszéléseket követően az óvodákba és az iskolákba is kézműves csoportok indultak el október közepétől.

tovább»


2014-02-20 10:45

A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0293 „Kreativitás és szabadidő” elnevezésű pályázat oktatási partnerintézményeiben sokféle művészeti ág került diák-közelbe az első és második félévben megtartott témanapokon. Az általános és középiskolás diákok nem csak hallgatták a művészettörténeti érdekességeket, hanem aktív közreműködőként az alkalmak formálói is voltak.

tovább»


2014-06-12 10:40

Az Európai Unió az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 24. 905. 992,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Martfű Város Önkormányzata TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0293 „Kreativitás és szabadidő” című projektjét, mely 2013. június 15-én indult és 2014. június 14-én zárul. A projekt tevékenységeinek szakmai megvalósításáért, lebonyolításáért a Városi Művelődési Központ és Könyvtár volt a felelős.

tovább»


2014-06-13 17:27

Újabb európai uniós pályázat segít a martfűi óvodásoknak és iskoláink diákjainak, valamint a kengyeli általános iskola tanulóinak, hogy kiteljesítsék a bennük rejlő tehetséget, hogy életkori sajátosságaiknak megfelelően megtapasztalhassák művészeti paletta sokszínűségét.

tovább»


2013-12-12 14:49
A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0293 „Kreativitás és szabadidő” elnevezésű pályázat jóvoltából, az újév első hónapjában, újabb vetélkedőket szervezett a könyvtár, martfűi általános iskolások részére.
A felhívásokra mindkét alkalommal alsó tagozatos diákok jelentkeztek, ezért a meghirdetett témakörökben a hét-nyolcéves korosztály tudásanyagához kellett igazítani a feladatokat.

tovább»


2014-02-07 14:30

Immár végéhez érkezett  Martfű Város Önkormányzatának az „Önkéntes munkával a jobb életért” című nyertes pályázata.

 A Tempus Közalapítvány által koordinált Élethosszig tartó tanulás keretein belül működő Comenius régió együttműködések pályázatának legfontosabb célja, hogy önkéntes tevékenységein, azok hatékonyságán javít, illetve az ez által nyert pozitív, mások számára is hasznosítható tapasztalatokat megosztja a saját régiójában is, az Észak-Alföldi régióban. 

tovább»


2013-07-18 15:40

A projekt célja, a rekultiváció elvégzése következtében a környezetszennyezés lehetőségek szerinti megszüntetése, mérséklése, a szükséges beavatkozások megtétele, valamint - a szennyeződés további terjedésének megakadályozása révén - a lerakók térségében jelentkező környezeti terhelés jelentős csökkentése, az érintett térség környezeti állapotának javítása.

tovább»


2013-03-25 17:28

2013-ban is folytatódik az Erzsébet-program. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2013-ra vonatkozóan 2,5 milliárd forint értékű üdülési támogatásról döntött. 1,1 milliárd forint értékben szociális üdülési pályázatokat, 1,4 milliárd forint értékben elsősorban gyermekek számára meghirdetett táborokat, valamint kirándulásokat finanszíroznak a program keretében. Ez utóbbiak szervezésébe a József Attila Általános Iskola is bekapcsolódik.

tovább»


2013-01-25 13:50

A napenergia hasznosításában elért eredményei alapján a 2011. évi Napkorona Bajnokság különdíjában részesült Martfű Város Önkormányzata.

tovább»


2011-05-05 18:04

A vállalt határidőre fejezte be a napelemes rendszer telepítését a Mészáros Udvar-Ház Kft. városunk két intézményén. A napelemes program folytatásaként az Egészségház és a középiskola épületére kerültek napelemek, melyek műszaki átadása április 11-én zajlott. A projektre Martfű Város Önkormányzata közel 50 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv (KEOP- 4.2.0/A/11) pályázati konstrukció keretében.

tovább»


2012-04-12 16:07

Folytatódik a napelemes program a városban. Martfű Város Önkormányzata 49.693.125 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv KEOP-4.2.0/A/11 konstrukcióban. A támogatás a teljes bekerülési költség 85%-a, a támogatást a Magyar Állam és az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja. A projektben érintett két intézmény az Egészségház (Orvosi Rendelő) valamint a Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium.

tovább»


2012-03-06 13:27

Az Erzsébet-program, a szociális üdültetés és étkeztetés új rendszerének keretében, első lépésként 2 milliárd forint értékben hirdetett pályázatot a Magyar Nemzeti Üdülési alapítvány  a szociálisan hátrányos helyzetűek részére üdülésük, pihenésük, rekreációjuk elősegítésére. Nyugdíjasok, fogyatékossággal élők, nagycsaládosok illetve a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi munkavállalók kaphatnak támogatást névre szóló üdülési szolgáltatás formájában.

tovább»


2012-02-21 13:26

Helyi kezdeményezések valósulhatnak meg abból a támogatásból, amelyet a Heineken Hungária Zrt. ajánlott fel jótékonysági programja keretében.

tovább»


2011-12-20 12:49

Kiemelkedően magas, 50%-os állami támogatású energiatakarékossági pályázatot írt ki a lakosság számára a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A kizárólag napkollektorok telepítésére vonatkozó pályázatokat október 25-től december 31-ig lehet benyújtani.

tovább»


2011-10-21 13:05