Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. va.

Végelszámolás kezdő időpontja 2017. július 1.

Végelszámoló: Regiszter 2000 Könyvelő, Tanácsadó, Gazdasági Szolgáltató Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:5000 Szolnok, Szapáry u. 31. 1. em. 5.
Cégjegyzékszám: 16-09-003385
Adószám: 11272742-2-16
A szervezet képviseletére jogosult személy adatai:
Dr. Feketéné Földi Katalin Erzsébet(an.: Drávucz Irén)
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: végelszámoló

Végelszámolás elrendeléséről szóló végzés

1. Döntés a Kft jogutód nélküli megszüntetéséről

2. Döntés a végelszámolással történő megszüntetésről és a végelszámolóról

3. Döntés a vagyonkezelési szerződés megszüntetése

Számlarend 2016 év

Számlarend 2017 június 30-ig

Számlarend 2017 július 1-től