Önkormányzat


Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. va.

Végelszámolás kezdő időpontja 2017. július 1.

Végelszámoló: Regiszter 2000 Könyvelő, Tanácsadó, Gazdasági Szolgáltató Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:5000 Szolnok, Szapáry u. 31. 1. em. 5.
Cégjegyzékszám: 16-09-003385
Adószám: 11272742-2-16
A szervezet képviseletére jogosult személy adatai:
Dr. Feketéné Földi Katalin Erzsébet(an.: Drávucz Irén)
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: végelszámoló

2019-01-09 14:21