Önkormányzat


Kistérség települései

Martfű a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása aktív tagja

http://www.szolnokikisterseg.hu

A gazdaságélénkítés, a települési infrastruktúra-fejlesztés, az oktatási, szociális és egészségügyi témájú projektek hatékonyabbá tétele, a kölcsönösségen alapuló partneri viszonyban rejlő opciók meglátása, maximális kiaknázása hívta életre a 2004-ben alapított Szolnoki Kistérség Többcélú Társulását. Az összefogás előnye az informatikai, turisztikai területen éppúgy megmutatkozik, mint az agrár- és vidékfejlesztésben.

Martfű több szállal is kötődik a társuláshoz, hiszen tervezett és már végrehajtott fejlesztések, nyertes konzorciumi pályázatok sora fűződik e kapcsolathoz.

A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása komplexitását jelzi, hogy több intézmény fenntartója is. A SZKTT Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Rákóczifalva egyik jelentős szakmai egysége a martfűi intézmény.

A szociális ellátórendszer tekintetében a kistérséget további mikro térségekre osztották, melynek mindegyikében működik egy integrált intézmény nem teljesen egyforma szolgáltatásokkal, sokszor egymás területeit is lefedve, ellátva. Az intézményeket érintő legfontosabb kérdésekről az érintett települések polgármesteri dönthetnek, Rákóczifalva, Martfű, Rákócziújfalu települések önkormányzati testületeinek képviseletében.

 

Városunkban a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása látja el a költségvetési szervek belső ellenőrzését, a nevelési tanácsadás és a logopédiai szolgáltatás feladatait.

A társulás és a szolnoki székhellyel működő kistérségi iroda fő feladata a tagtelepülések fejlődésének és összefogásának előmozdítása, a többcélú közösségi szolgáltatások biztosítása, a kistérségi terület- és vidékfejlesztési folyamatok koordinálása, a hazai és az Európai Unió nyújtotta támogatási alapok felhasználásának segítése, tervezési dokumentumok elkészítése, pályázati tanácsadás, adatgyűjtés és szolgáltatás. A társulás együttműködik a JNSZ Megyei Területfejlesztési Tanáccsal, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanáccsal, és aktívan részt vesz annak munkájában.

A tanácskozásoknak már többször helyet adó Martfű igyekszik megtalálni, és összhangba hozni azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek elősegítik saját céljainak megvalósítását. Ugyanakkor konstruktív partner a nagyobb léptékű projektekben is.  3.

2011-04-26 23:12