2005 tallózó

1945. november 17-én fogadott örök hűséget egymásnak Lukács István és Juhász Julianna. Hatvan év elmúltával, gyermekeik, unokáik és dédunokáik körében, ismét megerősítették fogadalmukat a Martfűi Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében. Sorsuk egybe-fonódott Martfű, a cipőgyár sorsával. Az együtt töltött évek, munkás életük emlékei tanulságul szolgálhatnak mindannyiunknak.


Közmeghallgatással egybekötött ülést tartott november 24-én Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A sok fontos téma között tárgyaltak a képviselők az önkormányzat 2006. évi költségvetési elgondolásairól, és döntöttek a víz- és csatornadíj valamint a hulladékszállítási díj emeléséről is.


Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ez év október 6-i ülésén három olyan rendeletet alkotott, melyek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény végrehajtását szolgálják.


A “Martfű Termálszálló” és a “Martfű Gyógyfürdő” ünnepélyes alapkőletételére várták a vendégeket október 21-én a “Martfű Rekreációs Központba”. A tavasszal átadott, négyszáz fő befogadására alkalmas, európai színvonalú szolgáltatásokat nyújtó “Martfű Gyógykempinget” követően újabb, még nagyobb beruházásokba kezdett városunkban a Toma Bau Rt. Látványterve alapján igazán különlegesnek és impozánsnak ígérkezik a 2007 májusára elkészülő épületegyüttes.


Soros ülést tartott október 6-án Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Fontos kérdésekről, többek között városunk egészségügyi ellátásának helyzetéről, a lakosság egészségügyi állapotáról, a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Hatósági Irodájának tevékenységéről, kiemelten az okmányiroda munkájáról, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényből eredő önkormányzati rendeletmódosításokról, a kiskincstári gazdálkodás szervezetének átalakításáról valamint újabb, jelentős létszámcsökkentésről döntöttek ezen a napon az önkormányzati képviselők.


A hatósági bizonyítványra, igazolványra és nyilvántartásra vonatkozó eddigi szabályozás túlnyomórészt bevált, így a jogalkalmazási tapasztalatok figyelembevételével csak néhány helyen került kiegészítésre.


Az idén Martfű testvérvárosa, a dél-lengyelországi Tuchów adott otthont a Tarnów járási és kislengyelországi aratóünnepnek. Az ünnepség díszvendégeként martfűi delegáció is részt vett az aratás befejezését, az új kenyeret ünneplő sokadalomban.


A város kulturális és közösségi életében való aktív közreműködésért “Martfű városért” díjat vehetett át augusztus 20-án a Kossuth Nyugdíjasklub. Aktuálissá tette ezt az elismerést az is, hogy az elsősorban az óvárosrész nyugdíjasaiból álló közösség tíz éve, 1995. június 1-jén alakult.


Alig tűntek el a nyomai az augusztus eleji rendkívüli esőnek, augusztus közepén újabb, közel száz milliméteres “égi áldás” szakadt ránk. A még mindig nedvességgel telített talaj valamint a szenny- és csapadékvíz elvezető rendszerek gyorsan telítődtek. A kerteken, pincéken kívül ez alkalommal, a felhőszakadással egy időben megkezdett védekezés ellenére, az óváros részen több házba is befolyt a víz, családokat kellett menekíteni. A mélyebb utcarészeken a házak vízben álltak. Szinte nem volt olyan utca, ahol ne dolgoztak volna a nagy teljesítményű szivattyúk. Sok esetben azonban nem volt hova szivattyúzni a vizet, ami ismét bizonyította, komolyan orvosolni kell a városrész belvízelvezető rendszerének hibáit.