Önkormányzat


2012

Martfű Város Önkormányzata díszpolgári címet alapított azon személyek elismerésére, akik életük példájával, életművükkel maradandó érdemeket szereztek a gazdasági, társadalmi élet, a tudományok, a művészetek, a kultúra területén elért eredményükkel, teljesítményükkel a város érdekeit szolgálták, jó hírnevét öregbítették, hozzájárultak Martfű város fejlődéséhez, értékeinek gyarapításához. Ezt a kitüntető címet első alkalommal 2012-ben Pécskői Miklós, városunk nyugalmazott középiskolai tanára vehette át.
Városunk önkormányzata állami ünnepünk tiszteletére minden évben kitüntetésben részesíti azokat a személyeket, közösségeket, akik a város fejlődésében, hírnevének gyarapításában, értékeinek növelésében kiemelkedő tevékenységet folytattak, mely példaképül szolgál a jelen és az utókor számára. A „Martfű Városért” díjakat dr. Kiss Edit polgármester adta át.
2011-ben a képviselő-testület rendeletet alkotott elismerő oklevelek alapításáról. E rendelet célja, hogy lehetőséget teremtsen azon személyek, közösségek munkásságának méltó elismerésére és megörökítésére, akik Martfű városért, az itt élő és dolgozó emberekért tevékenykedtek, vagy a maguk területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Az önkormányzat elismerését oklevél testesíti meg, amely a város egész lakosságának tiszteletét fejezi ki. Az okleveleket dr. Kiss Edit polgármestertől és városunk önkormányzati képviselőitől vehették át az arra érdemesek.
Martfű Város Önkormányzatának képviselő-testülete Martfű Város Közszolgálatáért Díjat alapított, amelyeket most első alkalommal, majd ezentúl minden esztendőben azon martfűi, a „köz szolgálatában” tevékenykedő dolgozóknak ítélnek oda, akik munkájukat az egészségügyben, valamint a köztisztviselők, közalkalmazottak körében kimagasló teljesítménnyel, magas szakmai színvonalon látják el. Az első ízben, ez alkalomból megrendezett városi ünnepségen, június 29-én dr. Harsányi Ilona nyugalmazott orvos és dr. Veres Éva, a Gyámhivatal vezetője vehették át az újonnan megalapított városi díjat.
A pedagógusnap alkalmából, a képviselő-testület döntése alapján, második éve városi ünnepséget szervez az önkormányzat, mint ahogyan másodjára került sor a „Martfű város pedagógiai díja” önkormányzati elismerések átadására is. Az elismerő okleveleket valamint a Gyurcsek Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművész által készített, a pedagógusnapi önkormányzati megemlékezés jelképévé vált kisplasztikákat, dr. Kiss Edit polgármestertől vehették át az arra érdemesek.
Martfű város önkormányzata az elmúlt év decemberében „Martfű Város Kultúrájáért” díjat alapított, melyet azon személyeknek ítél oda, akik kiemelkedő kulturális tevékenységükkel járulnak hozzá városunk kulturális értékeinek gyarapításához.