Önkormányzat


2013

Martfű Város Önkormányzata díszpolgári címet alapított azon személyek elismerésére, akik életük példájával, életművükkel maradandó érdemeket szereztek a gazdasági, társadalmi élet, a tudományok, a művészetek, a kultúra területén elért eredményükkel, teljesítményükkel a város érdekeit szolgálták, jó hírnevét öregbítették, hozzájárultak Martfű város fejlődéséhez, értékeinek gyarapításához. Posztumusz díszpolgári díjat adományozott Martfű Város Önkormányzata Jan Antonín Bata tiszteletére a közvetlen hozzátartozóknak.
Városunk önkormányzata állami ünnepünk tiszteletére minden évben kitüntetésben részesíti azokat a személyeket, közösségeket, akik a város fejlődésében, hírnevének gyarapításában, értékeinek növelésében kiemelkedő tevékenységet folytattak, mely példaképül szolgál a jelen és az utókor számára. A „Martfű Városért” díjakat dr. Kiss Edit polgármester adta át.
2011-ben a képviselő-testület rendeletet alkotott elismerő oklevelek alapításáról. E rendelet célja, hogy lehetőséget teremtsen azon személyek, közösségek munkásságának méltó elismerésére és megörökítésére, akik Martfű városért, az itt élő és dolgozó emberekért tevékenykedtek, vagy a maguk területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Az önkormányzat elismerését oklevél testesíti meg, amely a város egész lakosságának tiszteletét fejezi ki. Az okleveleket dr. Kiss Edit polgármestertől és városunk önkormányzati képviselőitől vehették át az arra érdemesek.
Martfű város képviselő-testületének köszönete és elismerése övezte a Városi Művelődési Központ rendezvényének ünnepeltjeit június 27-én. A városi ünnepen Martfű köztisztviselői és egészségügyben dolgozói áldozatos, humánus munkája előtt adóztunk. A Semmelweis-nap, a magyar egészségügy napja, valamint a köztisztviselők napja alkalmából, a városvezetés és a városlakók tisztelete jeléül, „Martfű Város Közszolgálatáért Díjat” vehetett át Gonda Lajosné intézményvezető és Dr. Despotovné Dr. Klincsik Katalin gyógyszerész.
A pedagógusnap alkalmából, a képviselő-testület döntése alapján, harmadik éve városi ünnepséget szervez az önkormányzat, mint ahogyan harmadjára került sor a „Martfű város pedagógiai díja” önkormányzati elismerések átadására is. Az elismerő okleveleket valamint a Gyurcsek Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművész által készített, a pedagógusnapi önkormányzati megemlékezés jelképévé vált kisplasztikákat, dr. Kiss Edit polgármestertől vehették át az arra érdemesek.
Martfű város önkormányzata az elmúlt év decemberében „Martfű Város Kultúrájáért” díjat alapított, melyet azon személyeknek ítél oda, akik kiemelkedő kulturális tevékenységükkel járulnak hozzá városunk kulturális értékeinek gyarapításához.