2013

2013.09.16 - "Martfű Város Díszpolgára" kitüntető címet vehetett át >>>

Martfű Város Önkormányzata díszpolgári címet alapított azon személyek elismerésére, akik életük példájával, életművükkel maradandó érdemeket szereztek a gazdasági, társadalmi élet, a tudományok, a művészetek, a kultúra területén elért eredményükkel, teljesítményükkel a város érdekeit szolgálták, jó hírnevét öregbítették, hozzájárultak Martfű város fejlődéséhez, értékeinek gyarapításához. Posztumusz díszpolgári díjat adományozott Martfű Város Önkormányzata Jan Antonín Bata tiszteletére a közvetlen hozzátartozóknak.

2013.08.20 - "Martfű Városért" díjat vehettek át >>>

Városunk önkormányzata állami ünnepünk tiszteletére minden évben kitüntetésben részesíti azokat a személyeket, közösségeket, akik a város fejlődésében, hírnevének gyarapításában, értékeinek növelésében kiemelkedő tevékenységet folytattak, mely példaképül szolgál a jelen és az utókor számára. A „Martfű Városért” díjakat dr. Kiss Edit polgármester adta át.

2013.08.20 - Önkormányzati elismerő oklevelet vehettek át >>>

2011-ben a képviselő-testület rendeletet alkotott elismerő oklevelek alapításáról. E rendelet célja, hogy lehetőséget teremtsen azon személyek, közösségek munkásságának méltó elismerésére és megörökítésére, akik Martfű városért, az itt élő és dolgozó emberekért tevékenykedtek, vagy a maguk területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Az önkormányzat elismerését oklevél testesíti meg, amely a város egész lakosságának tiszteletét fejezi ki. Az okleveleket dr. Kiss Edit polgármestertől és városunk önkormányzati képviselőitől vehették át az arra érdemesek.

2013.06.27 - "Martfű Város Közszolgálatáért Díjat" vehettek át >>>

Martfű város képviselő-testületének köszönete és elismerése övezte a Városi Művelődési Központ rendezvényének ünnepeltjeit június 27-én. A városi ünnepen Martfű köztisztviselői és egészségügyben dolgozói áldozatos, humánus munkája előtt adóztunk. A Semmelweis-nap, a magyar egészségügy napja, valamint a köztisztviselők napja alkalmából, a városvezetés és a városlakók tisztelete jeléül, „Martfű Város Közszolgálatáért Díjat” vehetett át Gonda Lajosné intézményvezető és Dr. Despotovné Dr. Klincsik Katalin gyógyszerész.

2013.05.31 - "Martfű város pedagógiai díjat" vehettek át >>>

A pedagógusnap alkalmából, a képviselő-testület döntése alapján, harmadik éve városi ünnepséget szervez az önkormányzat, mint ahogyan harmadjára került sor a „Martfű város pedagógiai díja” önkormányzati elismerések átadására is. Az elismerő okleveleket valamint a Gyurcsek Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművész által készített, a pedagógusnapi önkormányzati megemlékezés jelképévé vált kisplasztikákat, dr. Kiss Edit polgármestertől vehették át az arra érdemesek.

2013.01.21 - "Martfű város kultúrájáért" díjat vehettek át >>>

Martfű város önkormányzata az elmúlt év decemberében „Martfű Város Kultúrájáért” díjat alapított, melyet azon személyeknek ítél oda, akik kiemelkedő kulturális tevékenységükkel járulnak hozzá városunk kulturális értékeinek gyarapításához.