Önkormányzati hírek

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település teljes közigazgatási területére vonatkozó, Martfű Város Településképének védelméről szóló 3/2018. (II. 23.) rendeletének módosításáról partnerségi egyeztetést kezdeményez. Az elkészült egyeztetési dokumentációt az érintettek részére elektronikus úton elérhetővé teszi:

tovább»


2021-10-14 13:51

A városi sportlétesítmény belső felújításának kiegészítő munkáira közbeszerzési eljárás megindításáról és további előirányzat biztosításáról döntött a képviselő-testület a 2021. szeptember 16-i, rendkívüli ülésén. A testület a közbeszerzési eljárás fedezetére és becsült értékére bruttó 45 millió, nettó 35.4 millió forint előirányzatot biztosít az önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére.

tovább»


2021-10-08 11:32

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. szeptember 30-án, csütörtökön, 14 órai kezdettel tartja legközelebbi, soros testületi ülését a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

tovább»


2021-09-23 13:42

Martfű Város Önkormányzata állami ünnepünk, augusztus 20. tiszteletére minden évben elismerésben részesíti azokat a személyeket, közösségeket, akik Martfű városért, az itt élő és dolgozó emberekért tevékenykednek, vagy a maguk területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, városunk hírnevét öregbítették, és tevékenységük méltóvá tette őket mindannyiunk elismerésére.

tovább»


2021-08-27 10:02

A folyamatban lévő és tervezett beruházások, felújítások és szolgáltatás beszerzések körében további előirányzat biztosításáról döntött Martfű Város Önkormányzatának képviselő-testülete az augusztus 12.-i, rendkívüli ülésén, az önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére.

tovább»


2021-08-24 11:54

Martfű Város Önkormányzata felülvizsgálta, teljesen átdolgozta korábban hatályos Ifjúságpolitikai koncepcióját, átfogó, a változásokat, módosításokat, új elemeket tartalmazó megállapításokat, feladatokat és célkitűzéseket átvezetve a dokumentumon.

tovább»


2021-07-30 13:40

Pályázatot nyújtott be Martfű Város Önkormányzata a Zsófia városrész külterületi közutainak korszerűsítésére, szilárd burkolatának felújítására. A pályázat a Zsófia halom út, az Alma utca, a Körte utca és a Szilva utca közúti korszerűsítésére irányul.

tovább»


2021-07-29 14:37

A város közbiztonsági helyzetéről, a Martfűi Rendőrőrs és a Martfűi Polgárőr Egyesület tevékenységéről is tájékozódott Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. június 30-án megtartott ülésén.

tovább»


2021-07-27 14:03

A Zsófia halmi közúti - vasúti átjáró biztonságosabbá tételéhez szükséges lehetséges forgalomtechnikai beruházásokról egyeztettek 2021. 06. 24-én dr. Papp Antal polgármester, Boldog István térségünk országgyűlési képviselője, Borbás Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Közgyűlés alelnöke, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága képviseletében Kovács Péter megyei igazgató és Bodzsár-Nagy Edina, a Fejlesztési és Felújítási Osztály vezetője.

tovább»


2021-06-25 12:33

Az új helyiségek kialakítása szinte majdnem késznek mondható, az eszközök beszerzésénél és beszerelésénél tartanak – tájékoztatott a Mártírok úti volt iskolaépület az idősek ellátását szolgáló tereinek és funkcióinak bővítését, az ellátás infrastrukturális feltételeinek javítását célzó önkormányzati beruházásról dr. Papp Antal polgármester azon a bejáráson, amit az önkormányzati képviselők számára szerveztek, 2021. július 13-án.

tovább»


2021-07-15 14:48

A Móricz Zsigmond útról nyíló, a Szolnoki úttal párhuzamos utat lehetőség szerint ki is szélesítették, elsősorban a Juhász Gyula útra forduló kanyarban. Az út felújítását, szélesítését és a közel 1000 négyzetméternyi aszfaltozást az Aszfalt-Térkő Kft. végzi – tájékoztatott Pápai János, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának műszaki előadója.

tovább»


2021-07-02 11:27

2021. június 15-étől az önkormányzatok a korábbi, a veszélyhelyzet előtti rendnek megfelelően ülésezhetnek. Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. június 30-án szerdán, 14 órai kezdettel tartja következő soros testületi ülését a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

tovább»


2021-06-24 16:30

Várhatóan az értesítőben szereplő 06. 11.-12.-13.-i pótnapokon valósul meg Martfűn a 06.10-re tervezett kezelés – tájékoztatott az önkormányzat kérdésére válaszolva a szúnyogirtást végző SZEMP Air Légiszolgáltató Kft.

tovább»


2021-06-11 14:20

Martfű I. számú fogorvosi körzetre vonatkozóan a területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi szolgálat helyettesítéssel történő ellátásáról döntött dr. Papp Antal 2021. május 7-én. Martfű polgármestere, a katasztrófavédelemről szóló törvényben foglalt jogkörében eljárva, a területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi szolgálat helyettesítéssel történő ellátásával az EURO-DENT Fogászati Szolgáltató és Kereskedelmi BT-t bízta meg.

tovább»


2021-06-09 12:23

A nevelő-oktató munka mindig kihívás. Most azonban különösen sok nehézséggel kell megküzdeniük, nekik, a szülőknek és a diákoknak is. A veszélyhelyzetben végzett áldozatos munkájukért külön is köszönet illeti az óvodapedagógusokat, tanítókat és tanárokat!

tovább»


2021-06-04 14:51

Kereskedelmi célú üzletek kialakításához vételi jogot alapító szerződés jóváhagyásáról döntött Martfű város polgármestere április 15-én. A szerződés a Lidl bevásárlóközpont folytatásában, a 442-es út mellett újabb boltoknak helyet adó épület kialakításához szükséges, 5.500 négyzetméternyi önkormányzati telek értékesítésére irányul.

tovább»


2021-06-04 13:08

Martfű Város Önkormányzata Martfű város külterületén, vagy a Martfűvel határos szomszédos települések külterületén fejlesztési céllal földterületeket vásárolna, melyhez az ajánlatokat postai úton az 5435 Martfű, Szent István tér 1. postai címre, elektronikusan a titkarsag@ph.martfu.hu e-mail címre kérjük megküldeni, 2021. augusztus 31-ig az alábbi tartalommal:

tovább»


2021-06-04 12:54

Idén is meghirdették a „Nyári diákmunka” munkaerő-piaci programját, melyhez kapcsolódóan az önkormányzati pályázat 2021. július 1-től történő szervezéssel kerül benyújtásra, a foglalkoztathatóság feltételeivel rendelkező érdeklődők jelentkezésének, számának függvényében.  A program lebonyolítására 2021. augusztus 31-ig terjedő időszakra, háromhetes foglalkoztatással kerül sor, a korábbi években gyakorlattá vált közterületi munkák elvégzésére. A központi program keretében napi 6 órában kerülnek az Önkormányzatnál alkalmazásra a diákok a szakképzettséget nem igénylő munkakörben, az ez évi minimálbérrel azonos, időarányosan és napi 6 órás foglalkoztatásra vonatkozó arányos munkabérrel.

tovább»


2021-06-04 12:53

A Kövér major önkormányzati ingatlan telekalakítási eljárásának megindításáról és telkek értékesítési feltételeinek meghatározásáról döntött dr. Papp Antal, Martfű Város Polgármestere 2021. május 19-én. Az ingatlan-nyilvántartásban korábban kivett helyi közútként, beépítetlen területekként, gazdasági épületként és udvarként szereplő nyolc hektáros területen – mely a közel 13 hektáros ipari terület része –, a telekmegosztást követően, a betelepülni szándékozó vállalkozások részére történő értékesítés érdekében hét új telket alakítanak ki.

tovább»


2021-06-03 16:58

A helyi civil szervezetek 2021. évi támogatására pályázatot írt ki Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A pályázat kiírásáról, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényben foglalt jogkörében eljárva, május 27-én döntött dr. Papp Antal polgármester. A pályázatok benyújtásának határideje 2021. június 15., 16 óra.

Az önkormányzati támogatás célja a helyi civil szervezetek működésének, a közösség érdekében végzett közcélú tevékenységének elősegítése, a civil szervezetek öntevékenységre épülő szakmai, szociális, egészségügyi, szabadidős programjai, környezetvédelmi, kulturális, művészeti és ifjúsági rendezvényei, pályázati céljai megvalósításának támogatása.

tovább»


2021-05-28 14:19

A vírushelyzet miatt várhatóan ezen a nyáron sem népesülhet be vendégekkel az önkormányzat Fonyód-Bélatelepen található üdülője. A szállások május 2-től ugyan már fogadhatnak látogatókat, de olyan szigorú feltételekkel, amelyeket jelenleg az önkormányzat sem technikailag, sem személyi állományban nem tud biztosítani – tájékoztatott dr. Papp Antal polgármester.

tovább»


2021-05-19 15:52

Kedves Látogatóink! Örömmel adjuk hírül, hogy a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár ismét megnyitja kapuit a látogatói előtt! 2021. május 4. keddtől szeretettel várjuk ismét intézményünkbe látogatóinkat.

tovább»


2021-05-04 11:58

A Településfásítási Program keretében 30 darab nyírfacsemetét ültettek a martfűi önkormányzat Településüzemeltetési csoportjának munkatársai 2021. május 3-án az óváros Mandula út mögötti területén – tájékoztatott Gonda Lajos, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának munkatársa.

tovább»


2021-05-03 17:03

Egyes martfűi civil szervezetek önkormányzati támogatásának odaítélése még várat magára, de a helyi szervezetek által benyújtott pályázatok alapján, az egyéb nonprofit szervezetek támogatásáról már döntött dr. Papp Antal Martfű város polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényben foglalt jogkörében eljárva.

tovább»


2021-04-30 11:49

Újabb lendületet vett az önkormányzati garzonlakások felújítása. Március közepétől a Csüllög és Társa Kft. megkezdte az épület komplex épületenergetikai és megújuló energiát hasznosító felújítását.

tovább»


2021-04-29 16:41