Martfű a minőségi közműszolgáltatás városa

Martfű korszerű infrastruktúrája az ötvenes-hatvanas években kezdett kialakulni.  A gyártelep létrehozása előtt az 1930-as évek végéig a Tiszától távolabbi tanyákon az ásott kutak vizét, a Tisza közelében pedig a folyóból meregetett vizet itták. 1958-ig azonban már 11 ártézi kutat fúrtak, majd 1959-ben törpevízművet létesítettek 1800 folyóméter vízvezetékkel. Jelenleg a lakások 99%-a be van kapcsolva a vezetékes ivóvízhálózatba, melynek hossza 46,1 km. 1992-93-ban 36 km hosszú szennyvízcsatornát építettek, és ezzel Martfű szennyvízcsatorna-hálózata teljessé vált. Az összesen 46,3 km hosszú hálózatra a lakások 98%-át rákapcsolták. 1992-ben egy újabb, 1000 köbméteres tisztítóművet is építettek, ahol a szennyvizet korszerű biológiai rendszerrel tisztítják.

Elkészült 360 folyóméter hosszú portalanított út is. Szintén ebben az időszakban 4000 folyóméter villanyhálózat létesült, új ártézi kutat fúrtak és összesen közel 10000 folyóméter járda épült betonból, illetve salakból.

A város belterületén a villanyvezeték és a közvilágítási hálózat 100%-osan kiépített. 1996-ban 2686 háztartás részére 6352 MWh villamos energiát szolgáltattak. A mintegy 862 közvilágítási lámpát vezetéktartó oszlopokon helyezték el.

1996 végéig a vezetékes gázhálózatba a lakások 91%-át, mintegy 2482 háztartást kapcsoltak be, és ugyanebben az évben a lakosság részére 3828 ezer köbméter gázt szolgáltattak.  

Magyarország uniós csatlakozását követően, az állami pályázatok mellett ez az új lehetőség is előtérbe került. Martfű azóta is folyamatosan pályázik, többek között infrastruktúrájának fejlesztése érdekében.

A KÖZOP-3.2.0/b-08 számú pályázattal talán az eddigi legrégebben óhajtott terv valósul meg, a Szolnokot és Martfűt összekötő kerékpárút két hiányzó szakaszának megépítése.

A belterületi úthálózat minőségének javítása szempontjából kiemelkedően fontos, hogy az ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0021 számú pályázat megnyerésével megújulhatott a Munkácsy út. Az új burkolat elkészítésén túl, az út egyes szakaszainak szélesítésével, az út mentén kerékpártárolók, padok elhelyezésére, fásításra, füvesítésre is sor került. Az ünnepélyes projektzáró rendezvény 2010. december 3-án volt. Ezzel párhuzamosan zajlott az Ifjúság út burkolat-felújítása, valamint az út teljes hosszában új parkolók építése, melynek költségeit az önkormányzat finanszírozta.

Az ivóvízrendszer fejlesztése az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség javító Program II. ütemének keretében pályázati pénzeszközből valósul meg. A beruházás megvalósítása érdekében megalakult a Tiszazugi Ivóvízminőség Javító Társulás tizenhárom település részvételével, Martfű gesztorságával. Jelenleg a tervek és pályázat előkészítése történik.

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város