Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Martfűi Református Egyházközség – Martfűi Református Templom

5435. Martfű, Szent István tér 3.

Lelkipásztorok: Kupai - Szabó Kornél és Kupai - Szabó Tímea
Vezetékes tel.: 56/ 450-604
Mobil te.: 30/352-6434
E-mail: martfu@reformatus.hu
Bankszámlaszám: 11745169-20033710

Istentiszteletek: Vasárnap: 10:00 – Felnőtt és gyermek Istentisztelet
Bibliaóra: Szerda: 17:00
Harmincasok - negyvenesek Bibliaköre: Csütörtök: 18:00

A politikai szorítás enyhülését kihasználva, Katona Gyula tiszaföldvári tiszteletes és Tamási József római katolikus plébános 1986-ban elhatározták egy ökomenikus templom vagy imaház felépítését. Időközben az új lelkipásztor Hajdú Lajos lett, aki egyeztetett az egyházának főhatóságaival egy önálló református templom megépítéséről. Czirmay Árpád neve összeforrt a temploméval. Bár nem ő kezdte meg az építtetését, a legnagyobb terhek mégis az ő vállát nyomták. A hívek és patrónusok viszont nagy segítségére voltak.

A templomtervek közül Kálmán Ernő debreceni építész munkája bizonyult a legjobbnak. Az épületterv különlegessége, hogy a torony egy ég felé tartott imádkozó kezet formáz. 

Martfûi Református Templom

Martfűi Református Templom

 

 Az alapkőletételre 1991. június 15-én került sor, ahol Kocsis Elemér dr., a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. A templom építése, csakúgy mint a katolikus templomé, nem ment zökkenőmentesen. A kivitelezést vezető cég az építkezés megkezdését követően tönkrement. Az építkezést hosszabb időre kénytelenek voltak szüneteltetni a pénzhiány és a minőségi kifogások miatt.

A presbitérium eskütétele Czirmay Árpád református lelkész elõtt

1993 novemberében a martfűi szórványból önálló Misszió Egyházközséget szerveztek, melynek élére Czirmay Árpád tiszteletes úr állt. Az ő és Bánhalmi Árpád dr. gondnok által gyűjtött további adományok tették lehetővé, hogy egy évvel később átadhassák a templom gyülekezeti termét. Andreas Hess, a „Heks” svájci segélyszervezet elnöke egy 30 fős delegációval meglátogatta a gyülekezetet az átadás után, megszemlélve a régóta húzódó építkezést. A Rajna-Westfáliai Egyház, a Pieterlen – Meinisberg-i testvérgyülekezet tagjai jelentős adománnyal járultak hozzá a további költségekhez, amitől az építkezés új lendületet kapott. 1995 decemberében elkészült a templomfödém és a toronysisak a csillaggal. A következő év májusában emelték be a 430 kg-os harangot, és július 27-én felszentelhette az elkészült templomot a haranggal együtt Kocsis Elemér püspök úr.

Az urnakegyhely és a lelkészlakás három évvel később készült el, és ugyanebben az évben a hivatalos státusza a templomnak anyaegyház lett, Református Egyházközség Martfű elnevezéssel.

2000 márciusában az eklézsia lelkészválasztó nagygyűlést tartott, ahol Besztercey András egyházmegyei lelkészi tanácsos elnökletével és Fazekas Mihály dr. világi tanácsos jelenlétében, a martfűi gyülekezet egyhangúlag Czirmay Árpádot választotta lelkipásztorává.

A lelkész 2006-ban nyugdíjba vonult, helyére Szilágyi Gábor került, aki három évig látta el feladatát. Őt hivatalában a Kupai-Szabó Kornél és Tímea lelkészházaspár váltotta.

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város