Martfűi Katolikus Egyházközség – Szent Tamás-templom

1983-ban Tamási József plébános atya került a tiszaföldvári plébánia élére, amelyhez a martfűi és homoki templom is tartozik. 2012-ig teljesített szolgálatot a váci megyéspüspök helyezése alapján. 1987-ben, rendkívüli tettrekészségének köszönhetően, felavatták a martfűi temetőben a lélekharangot, városunk első vallási építményét. A harangot Mezőhékről hozatták. A városvezetés pályázatot írt ki új városközpont kialakítására, amiben a templomok is szerepet kaptak. Ennek köszönhetően 1991-ben az önkormányzattól megkapta a templom az építési telket, és még ebben az évben meg is kezdődtek a munkálatok, Marosi Gábor tervei alapján. A Szent Tamás-templom alapkövét Marosi Izidor, a Váci Egyházmegye akkori megyéspüspöke helyezte el.

A hitetlenek, kételkedők védőszentje, Szent Tamás apostol lett a templom, illetve a martfűi egyházközségrész védőszentje s példaképe - József atya szavaival élve - a „legtamáskodóbb” városban. Az építész a névadó apostol életének két fontos helyszínét, Jeruzsálemet és Indiát komponálta az épületbe. (Tamás Jeruzsálemben találkozott a feltámadt Jézussal és Indiában halt vértanúhalált). 

Szent Tamás Katolikus Templom

Szent Tamás Katolikus Templom

Ünnepi szentmise a Szent Tamás-templomban

Ünnepi szentmise a Szent Tamás-templomban

 A templomépítés rengeteg pénzbe került. Egy részét külföldi támogatással, nagyobb részét a híveknek kellett előteremteni. Az árusításokból és perselyezésekből mindig gyűlt annyi pénz, hogy az építkezés folytatódni tudjon. Martfű város önkormányzata is segítséget nyújtott a templomot körülvevő járda illetve a bejárati rész elkészítésével.

A krisztus öt sebére utaló, „Jeruzsálemi kereszt” alaprajzú templombelső számos érdekességet takar. Szamárhátívű ajtók, ablakok, a kétoldali „betonfüggönyök”, a szószék, a szentély és az oltár vonalvezetése, a gyergyói mesteremberek ácsolta homorú ívű kupola, a Takács Ferenc festőművész által festett indiai motívumok, búzavirág-folyondárral díszített koszorú, mind Szent Tamás apostol indiai vértanúságát hivatottak hangsúlyozni.

Az építési munkák kb. 10 évig tartottak, és a 2 manuálos, 23 regiszteres hangversenyorgona felszentelésével értek véget 2001-ben. A templom belső terét díszítő fémszobrok és a szentségház díszei Meszlényi János Munkácsy-díjas szobrászművész alkotásai. A színes ólomkeretes ablakok Mohay Attila budafoki üvegfestő művész munkáját dicsérik. A bejárat két oldalának ablakaiban a boldoggá és szentté avatásukra váró legújabb-kori magyar keresztények pantheonja található: Mindszenty József (1892-1975) esztergomi érsek, bíboros, Magyarország hercegprímása, Márton Áron (1896-1980) erdélyi püspök és Bogner Mária Margit (1905-1933) vizitációs szerzetes nővér. A másik oldalon Batthyányi-Strattmann László herceg (1870-1931) győri megyéspüspök, valamint Kaszap István (1916-1935) jezsuita szerzetesnövendék alakjai láthatóak. A szentély ablakaiban Jézus töviskoszorújának sziluettjét fedezhetjük fel. A templomhajó két oldalán a tizenkét apostol, valamint Szent Pál apostol látható attribútumaikkal, jelképeikkel a színes, ólomkeretes ablakokon. A sekrestyében – az építkezés alatt pápaként szolgáló – II. János Pál alakja látható. Az oltárban Szent Tamás ereklyéjét helyezték el, amit egy indiai atya közreműködésével szerzett meg az egyház.

2007 októberében, szentmise keretében helyezték Szent Tamás apostol ereklyéjét a templom oltárába. Az Indiában vértanúságot szenvedett apostol holttestét a középkorban Itália földjére menekítették. A tengerparti Ortona Szent Tamás-templomának oltára alatt látható a vértanú apostol csontjainak őrzőhelye. Ennél az oltárnál misézett 2007 szeptemberében Tamási József, Tiszaföldvár, Martfű és Homok volt plébánosa, egy zarándokcsoport lelki vezetőjeként. A szentmise után, az illetékes érsek hozzájárulásával, a helyi plébánostól ereklyét kapott, melyet Martfűn helyeztek el az oltárasztalba. Az egzotikus szépségű templom így igazi zarándokhellyé vált, ahol a "hitetlenek"-ért imádkoznak a hívők. A templom harangjai közül kettő a németországi Perner-cég műhelyében készült, a középső méretű harangot Soroksárról kapták a hívek.

Kovácsik Antal plébániavezető kezdeményezésére 2016. húsvét vasárnapjára készült el az új toronykilátó, ahová egy több szintes, védőkorláttal ellátott, fából készült új lépcsőrendszer vezet fel. Az ide látogatók 26 méter magasból csodálhatják meg a város és a környék látnivalóit, szépségeit. Az egzotikus szépségű martfűi Szent Tamás-templomban rendszeresek a kulturális rendezvények. Számos híres színész, előadóművész, kórus, zenekar fordult már meg itt.


Szentmisék, istentiszteletek rendje: 

Március utolsó vasárnapjától szeptember végéig (nyári miserend):

szerdán 18 órakor

VASÁRNAP 17 ÓRAKOR

 

Október első vasárnapjától március végéig (téli miserend):

szerdán 17 órakor

VASÁRNAP 16 ÓRAKOR

Búzavirág-folyondárral díszítette a koszorút Takács Ferenc festõmûvész

Búzavirág-folyondárral díszítette a koszorút Takács Ferenc festőművész

A templombelsõt Meszlényi János szobrászmûvész alkotásai díszítik

A templombelsőt Meszlényi János szobrászművész alkotásai díszítik

A színes, ólomkeretes ablakok Mohay Attila üvegfesõ mûvész munkái

A színes, ólomkeretes ablakok Mohay Attila üvegfestő művész munkái

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város