„Csatával végeztük, szép csatával”

Petőfi Sándor 1848. március 15-én délután "Le az esernyőkkel, mi lesz, ha golyózáporok közt kell majd helytállni" felkiáltással rótta meg a tömeget. Ezen a napon a márciusi ifjak idejében és mostani nemzeti ünnepünkön is esőcseppek mosták tisztára a gondolatokat.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alkalmából rendezett ünnepi megemlékezések 2016. március 11-én a Martfűi József Attila Általános Iskola és a SZSZC Damjanich János Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma diákjainak visszaemlékezéseivel kezdődtek. Március 15-én Ünnepi Istentiszteletre a Református Templomba, majd a városi Ünnepi Megemlékezésre a Művelődési Központba várták az itt élőket a szervezők, ahol az általános iskola diákjainak megemlékezését láthattuk.  Ezt követően az ünneplők visszasétáltak a Szent István térre, ahol az emlékezés koszorúival rótták le tiszteletüket a forradalom és szabadságharc hősei előtt. A városi megemlékezés délután, hagyományosan, Ünnepi Kórushangversennyel zárult.

– Emlékezzünk azokra, akik ebben az országban telepedtek le, találtak otthonra, itt formáltak közösséget, akár városi, akár egyházi közösséget, akik itt álmodtak maguknak jövendőt. Ezen a helyen próbálták az isteni rendeletet, parancsot megfogadni és teljesíteni, védve és őrizve ezt a földet. És ha visszatekintünk, elmondhatjuk, hogy jól védték és őrizték, hiszen országunk megmaradt. Hogy mitől? A kereszténység nemzetet megtartó erejétől! – hangsúlyozta az Ünnepi Istentiszteleten Kupai-Szabó Kornél református lelkész. – A kereszténységnek, ahogy az Alkotmányban benne van, és az elmúlt évszázadok tapasztalata igazolja, megtartó ereje van. Megtartó ereje van, amikor együtt keressük az Istent, akár békeidőben, akár háborúban, akár forradalomban, szabadságharcban. Megtartó ereje van, ha az emberek együtt tudnak énekelni, imádkozni.

Igen sokszor kellett nekünk, magyaroknak, nekünk, keresztyéneknek ínségek és bajok között hánykódnunk. De köszönjük Urunk, hogy a megpróbáltatások idejében mindig velünk voltál. Köszönjük, hogy mindig kínáltad a te segítő kezedet, s azok, akik ezt a kinyújtott kezet megfogták, megmaradtak.

Az ünnepi program a Művelődési Központban folytatódott, ahol Szekeres Mónika Gizella önkormányzati képviselő idézte fel ünnepi gondolataiban a forradalom és szabadságharc máig ható örökségét.

– Március 15. hallatán a legfontosabb szó, ami eszembe jut a szabadság, nemzetünk szabadság iránti vágya, amely áthatja történelmünket, gondoljunk csak a tatárjárásra, vagy a közel 150 évig tartó török uralomra. A mai napig szabadságunkért harcolunk, mint nemzet, amikor a határon túl élő magyarjainkért aggódunk, éljenek akár Székelyföldön, akik napjainkban épp az autonómiájukért harcolnak, vagy a Vajdaságban, Kárpátalján, Felvidéken. A globális világban keressük a helyünket, miközben a szabadságra törekszünk az Európai Unió tagjaként, próbáljuk ápolni, őrizni magyarságunkat, melyben nagy szerepet kapnak nemzeti ünnepeink is, mint ez a mai nap, amely amellett, hogy Petőfi, Jókai, Táncsics és még sorolhatnánk az ifjak nevét, kiknek szelleme hatja át, méltán jelképezi nemzetünk függetlenség iránti vágyát.

Szekeres Mónika Gizella megemlékezését Vass Albert szavaival zárta, amelyek az 1848-as forradalomra és az azt követő szabadságharcra is ráillenek: „Szabad nép voltunk, senkitől sem függő, nagy, erős nemzet. Talán többet nem leszünk azok soha. De úgy végeztük, ahogy illik, ahogy kell: csatával végeztük, szép csatával.”

A Martfűi József Attila Általános Iskola diákjai is magukénak érzik a forradalom és szabadságharc eszméit. Ünnepi megemlékezésük komoly, felemelő gondolatai, mozzanatai erről árulkodtak.

A harangok elhallgattak, a mécsesek kialudtak, majd csendes esőben vonultak az ünneplők a Szent István térre, ahol az önkormányzat és intézményei, az oktatási intézmények, a helyi civilszervezetek és politikai közösségek képviselői rótták le kegyeletüket az 1848-49-es emlékműnél, a forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegve.

Herbály Jánosné

Tovább a 2016.03.15 - Március 15-i megemlékezés - Városi ünnepség képgalériához>>>

Tovább a 2016.03.15 - Március 15-i megemlékezés - Kórushangverseny képgalériához>>>

Tovább a 2016.03.15 - Március 15-i megemlékezés - A József Attila Általános Iskola és a Damjanich középiskola megemlékezésein képgalériához>>>

Tovább a 2016.03.11 - Március 15-i megemlékezés - Játékvár Óvoda és Bölcsőde képgalériához>>>

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város