„A protestantizmus öt évszázada az Alföldön” – Kiállítás

A Vizsolyi Bibliát ismertető vándorkiállítás nyitotta meg kapuit 2016. szeptember 2-án Martfűn, a tárlat anyaga között a tiszaszentimrei egyházi bélyeges téglagyűjtemény egyes darabjait is bemutatva. ,,A Protestantizmus öt évszázada az Alföldön” című tárlatot Millisits Máté művelődéstörténész, művészettörténész rendezte, a Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény szervezésében.

Székács Anna előadásában és édesanyja, Székácsné Tálas Gabriella zongorakíséretével református népi ének nyitotta az ünnepi alkalmat. 

A tárlatot Fodor Gusztáv, a Tiszaderzsi Református Egyházközség Podmaniczky-díjas lelkipásztora, a tiszaszentimrei egyházi bélyeges téglagyűjtemény alapítója nyitotta meg. – Ez az 500 éves reformációs ünnepségünk arról szól, hogy azokat az értékeket próbáljuk megragadni, amelyek nemzetünk gerincét, tartását, újraépítkezéséhez való erejét adták. Erről szól most ez a kiállítás – hangsúlyozta Fodor Gusztáv. Előadásában a Tiszaszentimrei Református Templomban talált téglákról, a gyűjtemény érdekes darabjairól és a reformáció tiszaszentimrei sajátosságairól is beszélt.

Számos értékes ismeretet nyújt a művelődési intézmény galériáján megtekinthető „A Vizsolyi Biblia 425 éve” című tárlat, mely a  Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely vándorkiállításaként jutott el Martfűre. „Végre a század végére, 1590-ben elkészült a Teljes Magyar Biblia, Károli Gáspár Gönci Prédikátor nagy munkája. Ez a XVI. század legnagyobb hatású, legmaradandóbb alkotása” – olvasható Szerb Antal tollából a tárlat anyagai között.

Vizsoly a mai napig híres arról, hogy itt látott napvilágot nyomtatott formában az első teljes magyar nyelvű Biblia. A fordítást irányító gönci lelkipásztorról, Károlyi Gáspárról Károlyi-bibliának is nevezik. Ez a könyv a legrégibb fennmaradt – és ma is használt –, teljes szövegű, magyar nyelvre lefordított Szentírás.

„Az a tény, hogy egy nép életében s éppen a magyar nép életében, a Biblia lefordítása révén élő könyv, a nép könyvévé lett, éppen olyan jelképes bekapcsolódást jelent az egyetemes nyugat-európai műveltségbe, mint amilyet Szent István a magyar nép megkeresztelésével hajtott végre. Méltán lehet nevezni a Biblia elterjedését a Szent Lélek keresztségének. Ennek a Léleknek volt alázatos, törékeny, s nekünk mégis drága edénye a Károli Gáspár bibliafordítása”. – olvasható a kiállításon az idézet Ravasz László, a Duna-melléki Református Egyházkerület püspöke a Vizsolyi Biblia megjelenésének 350. évfordulóján tartott ünnepi beszédéből.

Az elmúlt évszázadok történelmi viharaiban az 1590-ben nyomtatott 700- 800 kötet nagy része megsemmisült. Mai ismereteink szerint 52 példányt őriznek Európa könyvtáraiban. A sértetlen és a többé-kevésbé hiányos példányok kulturális örökségünk féltett kincsei.

,,Az előttünk álló évek lehetőséget biztosítanak számunkra, hogy a reformáció történetét és teológiai értékeit mind jobban megismerjük. A reformátorok életét nem azért fontos ismeretünk tárgyává tennünk, hogy belőlük a katolikus értelmezés szerinti „szentet faragjunk” hanem, hogy életművük legyen útjelző a krisztusi igazságok megismerésében„ – olvasható Millisits Máté, a tárlat rendezője gondolatai között.

A protestantizmus öt évszázada az Alföldön című kiállítás szeptember 30-ig várja látogatóit a Martfű Városi Művelődési Központ emeleti galériáján.

Magyar Mária

Tovább a képekhez>>>

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város