Közös ünnepen kaptak elismerést a Semmelweis-nap és a köztisztviselők napja idei díjazottjai

Városunk köztisztviselőit, a szociális és egészségügyi területen dolgozókat, a városüzemeltető technikai munkatársakat és a közétkeztetésben dolgozókat köszöntötték Martfű önkormányzati vezetői a 2017. június 30-án, pénteken megtartott Város Ünnepi Megemlékezésen. Martfű lakói nevében is megköszönve kimagasló színvonalú szakmai munkájukat, „Martfű város közszolgálatáért” díjat vehetett át dr. Papp Antal polgármestertől Szabó Csabáné, a Pénzügyi és Adóügyi Iroda munkatársa, valamint Szögedi Lászlóné háziorvosi szakápoló. Az ünnepi műsort a Grácia Hegedűtrió előadása is színesítette. 

Asztalos Árpádné a Semmelweis-nap és a köztisztviselők napja rendezvény ünnepeltjeit köszöntve kiemelte: „Szeretnénk megköszönni azt az önfeláldozó munkát, melyet városunk polgáraiért a közigazgatás, az egészségügy, a szociális és a technikai területeken végeznek.”

Ünnepi köszöntőjében Hegedűsné Blaskó Anikó aljegyző méltatta a városunkban az egészségügyben és a köz szolgálatában dolgozók tevékenységét, akik a gyógyításnak, betegápolásnak, mások megsegítésének szentelik életüket, valamint a közigazgatás zökkenőmentes működtetésének, a hivatali ügyek intézésének, a város színvonalas üzemeltetésének érdekében végzik munkájukat.

– Köszöntjük azokat, akikre rábízzuk magunkat, ha egészségünkkel probléma akad. Akikhez aggódva sietünk, ha a betegség ledönti lábáról a gyermekeinket. Akikre számítunk, ha nekünk vagy szeretteinknek szakszerű ápolásra, ellátásra van szüksége. Most mi is, ezen a városi ünnepségen a Semmelweis-nap alkalmából köszönjük meg a velünk közvetlen kapcsolatban álló orvosok, ápolók, asszisztensek, védőnők, mentőállomáson dolgozók helytállását. A tisztességet, a szakértelmet, a betegek gyógyítását, az ápolást, a gondos, szeretetteljes törődést, de főként a kitartásukat. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy emberekkel, betegekkel bánni rendkívül nehéz, ugyanakkor nemes feladat.

Az egészségügyben napjainkban is jelen vannak az ágazatra évek óta jellemző problémák. Az alacsony munkavállalói létszám, a nehéz munkakörülmények és a nem mindig megfelelő javadalmazás. Éppen ezért mindannyian a legmesszebbmenőkig elismerjük az egészségügyi dolgozók erőfeszítéseit, mert tudjuk, hogy emberfeletti teljesítményüknek köszönhető ma az országban a betegek ellátása. Mindezért tisztelettel gondolunk az ünnep alkalmából a martfűi Egészségügyi Központ valamint a Martfűi Mentőállomás valamennyi aktív és már nyugdíjba vonult munkatársára, akik magas szakmai színvonalon biztosították mindezt az elmúlt években is a városlakók számára.

Városunk aljegyzője köszöntő beszédében arra is kereste a választ, milyen a jó hivatalnok, a jó köztisztviselő. – Mindenekelőtt felkészült, terhelhető, pontos, türelmes, empatikus, lelkiismeretes és kitartó – emelte ki. – A köztisztviselői munka olyan életforma, stílus és hivatás, amit nehezen lehet bizalmi tőke nélkül végezni. Az ügyfél bizalmát pedig nehezen lehet megszerezni, ám annál könnyebb elveszíteni. A köztisztviselők az önkormányzat működtetői és megjelenítői, az ügyfelek velünk találkoznak, mi adjuk a hivatal, az önkormányzati közigazgatás arcát.            

A hivatalban dolgozók akkor érzik jól magukat, ha az ügyfelek, akik bizalommal fordulnak hozzájuk, dolguk végeztével elégedetten távoznak. Városunkban a közszféra további munkatársai is folyamatosan azon fáradoznak, hogy jó színvonalon biztosítsák az itt élők számára az alapvető szolgáltatásokat. Ezt így tették azok a volt kollégáink is, akik az aktív munkában töltött éveik után nyugdíjba vonultak, és már a jól megérdemelt pihenésüket töltik. Munkájuk elismerésével köszöntöm most őket is, akik kollégaként a Polgármesteri Hivatal, a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. valamint a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ alkalmazottjaként számtalan területen a városlakókért dolgoznak, dolgoztak, hogy továbbra is jó legyen Martfűn élni, hogy szép legyen a környezet, jól működjenek az intézmények, a szolgáltatások, az ellátórendszerek. A városvezetés nevében köszönöm az egészségügyi dolgozók valamint a közszféra alkalmazottainak munkáját – zárta köszöntőjét Hegedűsné Blaskó Anikó aljegyző.

Az ünnepélyes díjátadáson Martfű város közszolgálati feladatának ellátása terén végzett kimagasló színvonalú szakmai munkája elismeréséül, a köztisztviselők napja alkalmából, kifejezve az itt élők tiszteletét és megbecsülését, „Martfű város közszolgálatáért” díjban részesült SZABÓ CSABÁNÉ, a Pénzügyi és Adóügyi iroda munkatársa.

Szabó Csabáné Küri Éva ez évben éppen 15 éve, 2002. november 1-től helyezkedett el a Martfűi Polgármesteri Hivatalban, mint adóügyi ügyintéző. Azóta végzi a Pénzügyi és Adóügyi Iroda munkatársaként nagy szorgalommal és odaadással ezt az önkormányzati költségvetés eredményességével szorosan összefüggő, nagyon felelősségteljes munkát.

A hivatástudat, a precíz, pontos munkavégzés és a kiváló szakmai felkészültség jellemezte őt a kezdetektől fogva. Tudásának fejlesztését, a folyamatos önképzést mindig is fontosnak tartotta, hiszen azon túl, hogy a kötelezően előírt szakmai vizsgákat teljesítette, a közszolgálatban töltött ideje alatt képzéseken, továbbképzéseken vett részt.

Elhivatottságát tükrözi, hogy 15 éve dolgozik a város közszférájában, és éppen ennek a jubileumi évnek a végén búcsúzhat majd el az aktív munkavégzéstől a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségének igénybevételével, megérdemelt pihenése érdekében.

Munkájára jellemző a megbízhatóság, teherbírását az olyan időszakonként jelentkező, de rendkívül nagy jelentőségű feladatok ellátásánál is folyamatosan tapasztaltuk, amelyek nagyban befolyásolták a város pénzügyi helyzete stabilitásának fenntartását, így az önkormányzati gazdálkodás pozitív megítélését.

Kiválóan látta és látja el a mai napig a feladatait, amely alapján olyan munkatárs, aki szívvel-lélekkel végzi munkáját. Elhivatottsága megmutatkozik a családi életében is, ahol férjével két gyermeküket szeretetben, harmóniában nevelték fel. Munkássága, szakmaszeretete példa lehet mindenki számára, mely alapján méltónak tartjuk e jeles elismerésre. További munkájához sok sikert és nyugdíjas éveihez jó egészséget kívánunk!

* * *

Martfű város egészségügyi feladatainak ellátása terén végzett kimagasló színvonalú szakmai munkája elismeréséül, a Semmelweis-nap alkalmából, kifejezve az itt élők tiszteletét és megbecsülését, „Martfű város közszolgálatáért” díjban részesült SZÖGEDI LÁSZLÓNÉ háziorvosi szakápoló.

 Szögedi Lászlóné Ducsai Dóra 35 éve dolgozik az egészségügyben, ebből 34 évet Martfűn, mint körzeti, majd háziorvosi szakápoló.

Gyermekkorát Tiszalúcon töltötte, tanulmányait pedig Miskolcon végezte. 1982-ben kapott általános ápoló és asszisztensi oklevelet. Egy évet dolgozott a miskolci Szent Péter Kórházban, majd az Első Magyar Szövetkezeti Sörgyár megalakulásakor, férjét követve, Martfűre költözött.

1983 óta dolgozik a martfűi egészségügyben. Először Dr. Harsányi Ilona, majd Dr. Bozó József háziorvosoknál végzett ápolói és asszisztensi munkát. 1991 óta Dr. Solt Magdolna háziorvos mellett látja el magas színvonalon feladatait.

1996-ban háziorvosi ápolónői szakképesítést szerzett.

A betegekkel való emberséges, lelkiismeretes kapcsolata példaértékű. Munkáját mindig nagy szeretettel valamint kimagasló szakmai hozzáértéssel végzi. A hozzáfordulókkal barátságos, együtt érző, segít úgy a testi, mint a lelki bajok gyógykezelésében. Számos beteget, családot rendszeresen látogat, hathatós segítséget nyújtva a betegeknek.

Áldozatos munkáját nem csak a betegek, de a kollégái is messzemenően elismerik. Városunk egészségügyi intézményének felújításánál kimagasló szervezési képességével fogta össze a munkálatok során keletkezett problémák megoldását, igyekezett mindent úgy szervezni, hogy a betegellátás az építkezés alatt is zavartalan legyen.

Az egészségügyi dolgozók szakmai elismerése és az ellátott betegek megelégedése alapján is, továbbá lelkiismeretes, áldozatkész munkáját figyelembe véve, méltó e jeles díjra, melyhez sok szeretettel gratulálunk. További munkájához sok sikert, eredményes, boldog éveket kívánunk!

2017 köztisztviselők napja és a Semmelweis-nap közösen megtartott martfűi ünnepén „Nyári dallamok” címmel a Grácia Hegedűtrió előadása szórakoztatta a közönséget. A három tehetséges hegedűművész műsorán klasszikus slágerek csendültek fel modern hangszerelésben, és új melódiákat is hallhatott a közönség.

Magyar Mária

Tovább a képekhez>>>

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város