Martfűért, az itt élő és dolgozó emberekért tevékenykednek – Önkormányzati elismerések állami ünnepünkön, II. rész

Martfű Város Önkormányzata augusztus 20-a tiszteletére minden évben elismerésben részesíti azokat a személyeket, közösségeket, akik Martfű városért, az itt élő és dolgozó emberekért tevékenykednek, vagy a maguk területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

Az önkormányzat által 2019. évben adományozott díjakat dr. Papp Antaltól, Martfű város polgármesterétől vehették át az arra érdemesek.

Martfű Város Önkormányzata posztumusz „MARTFŰ VÁROS PEDAGÓGIAI, NEVELÉSI DÍJA” kitüntetést adományozott a Martfűi Cipőipari Szakközépiskolában végzett kimagasló fizikatanári tevékenysége, magas szintű kutatómunkája és fizika tankönyvek írása szakmai munkájának elismeréseként ARANY TÓTH LÁSZLÓ fizikatanárnak.

Özvegye, Arany Tóth Lászlóné egészségi állapotára tekintettel sajnos nem tudott jelen lenni az ünnepségen.

Arany Tóth László feleségével együtt 1962-ben került Martfűre a Cipőipari Szakközépiskolába fizikatanárként. Legendás, meghatározó személyisége volt az iskolának, nagy lelkesedéssel tanította tantárgyait, a matematikát és a fizikát. Kísérletező tanárként fokozott figyelmet fordított a fizika tanításának módszertanára, elősegítendő a tantárgy tanításának hatékonyságát és megszerettetését. Az iskola fizikaszertárának kialakítására rengeteg energiát fordított. A szaktantermet az akkori legmodernebb eszközökkel felszerelve alakította ki.

Martfűi tanári tevékenysége mellett az Eötvös Loránd Fizika Társulat Középiskolai Oktatási csoport titkára, Intéző Bizottságának és Tanácsának tagja is volt. Az Országos Pedagógiai Intézet Fizika Tantárgyi Bizottságának tagjaként feladata volt fizika tankönyvek és fizika tantervek követelményrendszereinek kipróbálása, feladatsorok készítése tanulmányi versenyek döntőire.

1979-ben megkapta a hazai fizikatanárok legmagasabb szakmai díját, a Mikola-díjat. Több fizikatankönyv írására kapott megbízást, ezek egyike 19 kiadást ért el.

1984-ben családjával Vácra költözött, de tovább folytatta a Martfűn megkezdett szakmai munkáját, és a kapcsolatot a régi kollégákkal, barátokkal és az egykori diákokkal továbbra is ápolta.

2004-ben súlyos betegség érte, gyógykezelésre, felügyeletre és támogatásra szorult ez év márciusában bekövetkezett haláláig.

Martfűi évei alatt felmutatott kimagasló és városunk hírnevét is öregbítő tevékenységének elismeréseként részesült a díjban.

* * *

Több évtizedes kimagasló pedagógiai tevékenységéért „MARTFŰ VÁROS PEDAGÓGIAI, NEVELÉSI DÍJA” kitüntetést vehetett át DÖBREINÉ DELI ERZSÉBET középiskolai tanárnő.

Döbreiné Deli Erzsébet a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium matematika-fizika szakos tanára 1981 óta.

Közel négy évtizedes munkájában a mindenkori tantestület meghatározó személyisége, a természettudományos munkaközösség tagja. A pedagógiai pályán töltött hosszú évei alatt a klasszikus matematika és fizika tanítás mellett számos tevékenységet végzett, mely munkájának sokoldalúságát tanúsítja.

Szinte minden iskolatípusban tevékenykedett osztályfőnökként. Tanítványainak nem csak a matematika és a fizika rejtelmeit igyekezett átadni, hanem az élet szeretetére, a szabadidő hasznos eltöltésére és az emberi értékek őrzésére is nagy hangsúlyt fektetett nevelői munkája során.

Jelentős szerepet vállalt a természettudományhoz kapcsolódó programok, rendezvények szervezésében. Megvalósítója a Damjanich hetek életmód programjainak, természettudományos vetélkedőinek, egészségnapjainak.

Számtalan esetben önkéntes munka végzésével mutatott példát tanítványainak, akár afrikai diákok szemüveghez juttatásáról, akár magyar régióbeli diákok betegségben történő megsegítéséről volt szó.

Személyisége, egyénisége, empátiája, diákok iránti elkötelezettsége példamutató. A tanítást, segítséget, mentorálást nem munkaként éli meg, hanem belső elkötelezettségéből fakad.
A közel négy évtizedes tanító-nevelő munkája iránti köszönet jeléül részesült a díjban, melyhez szeretettel gratulálunk.

* * *

A hivatásában és a környezetvédelmi nevelésben évtizedek óta végzett munkájáért „MARTFŰ VÁROS PEDAGÓGIAI, NEVELÉSI DÍJA” kitüntetésben részesült KÁVÁSI ISTVÁN MIHÁLYNÉ TÖRŐCSIK MARIANNA óvodapedagógus.

Kávási István Mihályné 1981-ben kezdte óvónői pályáját. Az ő szavait idézve: "Ezzel gyermekkori álma vált valóra, hogy gyermekekkel foglalkozhatott". 1987-ben a szarvasi Óvónőképző Intézetben szerzett diplomát.

A hivatásának szentelt 38 év alatt nagyon sokat tett azért, hogy szakmailag és emberileg is mindig felkészült legyen, fejlődjön, és hasznos, értékes tagjává váljon a közösségnek, ahol él és dolgozik.

Munkáját mindig áthatotta a gyermekek iránti feltétlen tisztelet, szeretet, elfogadás, hivatástudat, igényesség, pontosság. Arra törekedett, hogy minden gyermekben megtalálja a legszebbet és kihozza belőle a legjobbat. Mindig figyelembe vette az egyéni értékeket, és ezekre építve alakította személyiségüket.

Szívügyének tekintette a környezeti és környezetvédelemre való nevelést, hiszen ő maga is természetszerető ember, tagja volt a természetvédő Tisza Klubnak.

A környezeti nevelés mellett a mese világa is elbűvölte. Imádta a népmeséket olvasni, elmondani, feldolgozni. Erre nevelte a gyerekeket is, sok-sok könyvtári programot szervezett. Az óvoda mindhárom tagintézményében, kilenc éven keresztül "Meseszínpad" foglalkozásokat vezetett. Kézügyességét, kreativitását is jól tudta kamatoztatni a munkája során. Jó ízlésével hozzájárult az óvoda, a kiállítások és csoportja esztétikus arculatának kialakításához. Sokéves tapasztalatát, ismereteit óvodán kívül is szívesen megosztotta. Ezt bizonyítja az általa 2007-ben, a XII. Országos Esztétikai Találkozó szekcióülésére készített kisfilm, ahol projektmódszer gyakorlatát mutatta be a résztvevőknek, melyet sok elismerés kísért. Ugyanebben az évben az "Óvodai nevelés" című szaklap szerkesztősége által kiírt pályázaton VI. helyezést ért el, mely megerősítette abban, hogy a kitartó és lelkiismeretes munka meghozza a gyümölcsét.

Kávási István Mihályné pedagógiai munkássága, gyermekszeretete és az általa képviselt értékek példaértékűek, mindezek elismeréseként részesült Martfű Város Pedagógiai Nevelési Díjában, melyhez szívből gratulálunk!

* * *

Zenei munkássága elismeréseként „MARTFŰ VÁROS KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI DÍJA” kitüntetést vehetett át LECZÓ SZILVESZTER zeneművész, az „Ismerős arcok” zenekar billentyűse.

Leczó Szilveszter munkásszülők egyetlen gyermekeként látta meg a napvilágot. Élete első hat évét Budakalászon töltötte, majd a család Martfűre költözött. Hétéves kora óta lelkes zenehallgató. Édesapja íratta be Martfűn zongorázni, ahol Bozorádiné Ági néni nagy szeretettel foglalkozott vele. Azt mondta, abszolút hallása van, amit teljesen ki kell fejleszteni. Azonban szülei válása és a fővárosba történt visszaköltözés magával hozta zongoraképzése egy évig tartó megszűnését. Mégis úgy tartja, Ági néni indította el a billentyűzés irányába.

Később édesapjától kapott egy "gyermek" szintetizátort és egy Genesis kazettát, mondván, ezt hallgasd, mert jó és igényes zene. Ettől kezdve a Genesis billentyűsét, Tonyt lelki tanítómesterének tartja.

1995-ben hozta össze első zenekarát, és azóta több zenekarban is megfordult. 2000-ben megismerkedett Galambos Nándorral, a jelenleg "Ismerős arcok" néven ismert zenekar vezetőjével, aki meghívta őt billentyűzni az akkori zenekarába, majd egyenes út vezetett ahhoz, hogy a "Hazánk" című 2003-as és a "Szélbe kiáltok” című 2005-ös albumuk felvételeire is őt keresték meg. Koncertezni 2005 novemberében kezdett az "Ismerős arcok" billentyűseként.

Szereti a világ népeinek sajátosságait, de hite szerint ennek a zenekarnak küldetése van. Ahogyan fogalmazott: "Bízom benne, hogy lesz még igazi magyarság, és büszkeséggel tölt el, hogy e küldetés szellemében igazi tagként játszhatom az "Arcok" számait."

A zenekar számtalanszor koncertezett már a mi vidékünkön, így a martfűiek is láthatták, hallhatták, hogy milyen értékteremtő az együttes zenéje. A "Nélküled" című szerzeményt határokon innen és túl együtt dobbanó szívvel énekli minden magyar. Szilveszter büszke a martfűi zenei gyökereire, és a város is büszke rá, hogy része az életének.

Zenei munkássága elismeréseként részesült Martfű Város Kulturális és Művészeti Díjában, melyhez gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

* * *

Művészi pályája, szakmai elhivatottsága elismeréseként „MARTFŰ VÁROS KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI DÍJA” kitüntetésben részesült SÜLYI KÁROLY énekművész.

Már kisgyermek korában megnyilvánult tehetsége, fogékonysága a zene iránt. Iskolai tanulmányait Rákócziújfaluban kezdte, és a szolnoki zeneiskolában tanult zeneelméletet és hegedű hangszeren játszani. Tanulmányait 1978-82 között a törökszentmiklósi Székács Elemér Mezőgazdasági Szakközépiskolában folytatta. A helyi néptánccsoportban táncolt, és zenélt az iskolai népi zenekarban is.

1986-tól a Tiszaföldvári Férfikórus és a Szigligeti Színházi Kar tenor szólamában énekelt. Sokat köszönhetett a Jordán Antal karnagy által vezetett kórusnak, ahol megalapozta énekesi karrierjét.

A színház mellett Budapesten Vörös Sárikánál, majd Horváth Eszter operaénekesnél tanult énekelni. 1989-ben az Országos Szórakoztató Zenei Központ által kiadott működési engedélyt szerzett nóta-operett műfajban. Később zenészbarátaival Hévízen, majd a balatoni csárdákban folklór műsort szolgáltattak. Elkezdődött hivatásos zenei pályája, ahol számtalan sikeres fellépése volt, nevét és zenei tehetségét megismerték szerte hazánkban.

Rózsalevél címmel önálló CD lemeze jelent meg. Később 21, megyénkben élő magyar nóta énekessel elkészült a Jászkunsági gyerek vagyok I- II. CD is. Pándi Piroska közreműködésével is született operett CD-je.

2001-ben Sülyi Károly létrehozta a DAN-TON Művészeti Közhasznú Egyesületet barátai, óvodapedagógusok, zenész kollégák közreműködésével. Azóta az egyesület nevéhez sok zenei esemény és jótékonysági műsor kapcsolódik. 2005-ben az egyesület szervezésében számos vállalkozó, zenész nóta- és népdalénekes, pl. Mága Zoltán, Madarász Katalin összefogásával 5,2 millió forintot gyűjtöttek össze. A pénzből a Hetényi Géza Kórház Gyerekosztálya lélegeztető gépet vásárolhatott a beteg gyermekek részére.

Munkája során mindig kötődött szülővárosához, Martfűhöz, és amikor tehette, boldogan énekelt városi ünnepeken, nyugdíjas találkozókon. Magas szintű énekkultúrája, tehetsége kiemelkedő, zenei műfajának igazán tehetséges, jeles képviselője.

Haza- és szakma szeretete megnyilvánul minden munkájában.  Kiemelt figyelmet fordít az általa szeretett és hungarikummá vált magyar nóta és operett tovább adására a fiatal generáció számára Magyarországon és a határon túl élő magyaroknak is.

Kezdeményezője volt egy megyei népdal- és nóta archívum és video-tár létrehozásának. Egyesületével fő szervezője volt a Megyei Értéktár Gálának is.

Tervei között szerepel egy határokon átnyúló Nemzetközi Népdalköri Találkozó szervezése, ahol mindenki a tájegységének megfelelő népdalkincseket mutatja be, és ennek képi, hanganyagi archiválása is megtörténne.

Művészi pályája, szakmai elhivatottsága érték és példa az itt élők számára, mely alapján részesült Martfű Város Kulturális és Művészeti Díjában, amihez gratulálunk!

* * *

Sok évtizedes lelkiismeretes munkája alapján az önkormányzat „MARTFŰ VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJA” kitüntetést adományozott KÜRTINÉ ORAVECZ ÉVA egészségügyi szakápoló részére.

Kürtiné Oravecz Éva 40 éve, 1979-óta dolgozik a martfűi egészségügyi szolgálatnál, mint körzeti, majd háziorvosi szakápoló. Szakápolói végzettségét 1996-ban szerezte meg. Jelenleg Dr. Despotov Svetozar háziorvos mellett látja el a szakápolói feladatokat.

Szakmai elkötelezettségét az is mutatja, hogy az ez évben közelgő nyugdíjazását követően is tervezi városunk egészségügyében folytatni a szolgálatát. 

A körzetben, ahol munkáját végzi, sok idős nyugdíjas beteg él, akiket rendszeresen látogat. Sok krónikus betegségben szenvedő ápolt köszönheti felépülését odaadó gondozásának, emberséges, segítőkész, áldozatos munkájának.

A betegekkel való kedvessége, lelkiismeretes kapcsolata példaértékű. Munkáját mindig nagy szeretettel, kimagasló szakmai hozzáértéssel végzi. A hozzáfordulókkal barátságos, együtt érző, segít úgy a testi, mint a lelki bajok gyógykezelésében. Számos beteget, családot rendszeresen látogat, ezzel hathatós segítséget nyújtva felépülésükben. Munkáját nem csak a betegek, de a kollégái is messzemenően elismerik.

A városunk életében végzett sokéves példaértékű emberi és szakmai tevékenysége elismeréseként részesült a "Martfű Város Közszolgálatáért Díjban", melyhez sok szeretettel gratulálunk!

* * *

Kimagasló ifjúsági és veterán sporteredményei valamint példamutató életpályája alapján „MARTFŰ VÁROS SPORT DÍJA” kitüntetést vehetett át HORVÁTH DEZSŐNÉ egykori atléta, volt ifjúsági válogatott.

Horváth Dezsőné Száraz Irén már kisgyermek korában kitűnt adottságaival: testalkatával, mozgékonyságával, sport iránti érdeklődésével és azzal, hogy általános iskolás korában megnyerte a megyei úttörő négypróba bajnokságot.

Tanulni jött Martfűre, a Szakiskolában kiváló tanára Fehérvári Görgy felismerte tehetségét, segítette fejlődésében.

Hamar leigazolta a Martfűi Munkás Sportegyesület, majd később a Szolnoki MÁV színeiben versenyzett. Nagyon fiatalon óriási sikereket ért el, 17 évesen ifjúsági válogatott lett. Fő száma a gátfutás volt, de az atlétika többi számában - mint a síkfutás vagy a távolugrás - is sikeres volt. Több megyei és országos bajnokságot nyert, miközben a munkahelyén is helyt kellett állnia.

A korabeli megyei sajtó is rendszeresen tudósított az eredményeiről.
Házassága, majd gyermekeinek születése a spotpályafutását megtorpantotta, hiszen ezek után már az életét a családjának szentelte, de ezt követően is a Tisza Cipő SE természetjáró szakosztályának tagja lett, és gyermekeivel együtt bejárta az egész országot.

Amikor anyai feladati lehetővé tették, újra visszatért az atlétikához, és az 1982-ben megrendezett országos veterán atlétikai versenyen ismét kiemelkedő sikert ért el. A további versenyeken még egy évtizeden át tudott részt venni,1986-ban az Európa-bajnokságon hazánkat képviselte Stockholmban majd 1990-ben a budapesti Európa-bajnokságon is.

Horváth Dezsőné példás életet élt. Dolgozott, versenyzett, tanult. Munka mellett érettségizett, technikus oklevelet és edzői képesítést szerzett.

Mindhárom gyermekét a sport iránti szeretetre nevelte. Gyermekei is örökölték génjeit: lánya Horváth Irén ifjúsági válogatott volt, több alkalommal is Szolnok megye legjobb sportolója. Fiai Dezső és Attila a labdarúgásban leltek örömet, Attila a DVSC kapusaként szerzett hírnevet. Unokája Hornyák Döme a Martfűi Úszó- és Triatlon Klub versenyzője, jelenleg is a Magyar Olimpiai Reménységek Heraklész Válogatottjának tagja.

Kimagasló ifjúsági és veterán sporteredményei valamint példamutató életpályája alapján részesült "Martfű Város Sport Díjában" melyhez nagyon sok szeretettel gratulálunk!

* * *

Példamutató labdarúgó pályafutása, sportszerűsége, nevelő munkája és edzői tevékenysége elismeréseként „MARTFŰ VÁROS SPORT DÍJA” kitüntetést vehetett át KARDOS MIHÁLY volt labdarúgó és sportedző.

Kardos Mihály több évtizede városunk sportéletének jeles alakja. Sportszeretete már gyermekkorában megnyilvánult, hiszen Kunszentmártonból az általános iskolai tanulmányait követően, a martfűi sportolási lehetőségeket megismerve került városunk középiskolájába, s az akkori Tisza Cipő SE serdülő labdarúgó csapatába

Pályafutása az iskolához és a labdarúgáshoz kötődött: szakmai szakoktató, majd gyakorlati oktatásvezető, sikeres, aktív sportoló, majd edző, nevelőedző lett. Az iskolai oktatás mellett a labdarúgás szeretete, a sportolás, majd a sportvezetés: az edzői munka egész eddigi életét kitöltötte. Tanítómesterének, legnagyobb hatású edzőjének Szűcs Jánost tekinti, aki kezdő lépéseitől segítette, irányította pályafutását - rá ma is hálával, tisztelettel gondol.

A serdülő korosztálytól az ifi csapaton át egyenes út vezetett a felnőtt „nagycsapathoz” - tapasztalatai birtokában a csapat sikeres edzőjeként is bizonyított. A csatártól a védőjátékosig minden poszton helyt állt. Az egyesület vezetői jól látták ezt, s már aktív labdarúgó korában az ifi csapat vezetését, az edzői feladatokat rábízták. Vezetői, játékostársai, s a rábízott fiatalok tisztelték szorgalmát, sportszerűségét.

Labdarúgó pályafutása során a Tisza Cipő SE és a Martfűi VSE játékosaként több mint 300 bajnoki mérkőzést játszott (megyei 1. o. és NB/III.) Nagy része volt abban, hogy aktív időszaka alatt háromszor nyerték meg a Szolnok megyei 1. o. bajnokságot, s
felkerültek az NB/III-ba.

Az aktív labdarúgást abbahagyva sikeres edzői pályafutást mondhat magáénak: vezetésével a martfűi ifjúsági és felnőtt csapattal többször is sikerült megnyerni a megyei I. o. bajnokságot.

Kardos Mihály tevékenységével sikerre vitte, magas színvonalon tartotta a városunk sportéletének egy szeletét, a labdarúgást. Labdarúgó pályafutásával, sportszerűségével, nevelőmunkájával, edzői tevékenységével példát mutat a mai fiataloknak, mellyel kiérdemelte Martfű Város Sportdíját, amihez szívből gratulálunk!

Herbály Jánosné

Tovább a 2019.08.20 - Augusztus 20. - Városi ünnepi megemlékezés képgalériához>>>

Tovább a 2019.08.20 - Augusztus 20. - Városi ünnepi megemlékezés
(Fotó: Czinege) képgalériához>>>

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város