Önkormányzati sporttámogatás – A sportegyesületek feladata más forrásokból is biztosítani a működésüket

A sportszervezetek határidőre, precízen elszámoltak az önkormányzati sporttámogatással. A hat sportszervezetet érintő, összesen 13,4 millió forint megbecsülése most már a szervezetek részéről az elszámolások minőségében is megmutatkozik. Az elmúlt évek során megújított önkormányzati támogatási rendszerrel a képviselő-testület azt is szeretné hangsúlyozni, hogy az egyesületek feladata más forrásokból is biztosítani a működésüket.A képviselő-testület a 2019. évi sporttámogatási keret felosztására és a martfűi sportegyesületek részére nyújtott 2018. évi önkormányzati támogatások felhasználásának tapasztalataira vonatkozó előterjesztéseket a 2019. február 28-i ülésén fogadta el.

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városban működő sportszervezetek működésének támogatását biztosító pénzügyi keret felosztását a költségvetése elfogadását követően, évente határozza meg.

A sportkoncepcióban foglalt szabályok alapján a sportszervezetekkel az előző évi támogatásuk felhasználására vonatkozó szabályszerű elszámolást követően kerülhet sor az új támogatási szerződések megkötésére.

 2019. január 31-ig hat helyi sportszervezet nyújtotta be a kérelmét, összesen 15,2 forint működési célú és létesítményhasználathoz kapcsolódó támogatási összegre vonatkozóan: a Martfűi Labdarúgó Sportegyesület, a Martfűi Kézilabda Egyesület, a Martfűi Városi Sportegyesület, a Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub, a Martfűi Úszó és Triatlon Klub, valamint a Martfűi József Attila Általános Iskola Diáksport Egyesülete.

Martfű Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének tervezete a sportszervezetek támogatását biztosító pénzügyi keretet idén is változatlan összegben, 14 millió Ft-ban határozta meg.

Az önkormányzat ezen kívül továbbra is folyamatosan biztosítja a Városi Sportcsarnokban, a Városi Művelődési Központ és Könyvtárban, valamint a Városi Sporttelepen az egyesületek számára a létesítmény használat térítésmentes lehetőségét, mellyel szintén jelentős mértékben támogatja a helyi sportéletet.

A működési célú támogatási igényén kívül a Martfűi Labdarúgó Sportegyesület a térítésmentes használatba adási szerződés alapján általa működtetett önkormányzati tulajdonú ingatlan, a Városi Sporttelep fenntartási kiadásaihoz a tavalyihoz hasonlóan idén is igényelt 1,55 millió forint támogatást.

A benyújtott kérelmekben az egyesületek 2019. évi költségvetése szerint az önkormányzati támogatás tervezett mértéke a sportszervezeteknél nem haladja meg a sportkoncepcióban rögzített határ: a tervezett bevételek 75 %-át.

A Martfűi Úszó és Triatlon Klub idei támogatási kérelmének elbírálása során, az előző évek gyakorlata szerint idén is meghatározta a testület a működési célú kiadásaik támogatása mellett az úszóbérletek vásárlásához szükséges létesítményhasználathoz kapcsolódó önkormányzati támogatás összegét.

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi sporttámogatási keret terhére támogatást biztosít, összesen 13.440 ezer forint összegben:

- a Martfűi Labdarúgó Sportegyesület számára 2.304 ezer Ft-ot működési célú felhasználásra és 1.344 ezer Ft-ot a létesítmény használathoz kapcsolódó, a Sportegyesülettel megkötött létesítményhasználati szerződésben foglaltak szerinti feltételek alapján, az ehhez kapcsolódó költségei finanszírozására,

- a Martfűi Férfi Kézilabda Egyesület számára 816 ezer Ft-ot működési célú felhasználásra,

- a Martfűi Városi Sportegyesület számára 2.208 ezer Ft-ot működési célú felhasználásra,

- a Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub számára 2.208 ezer Ft-ot működési célú felhasználásra,

- a Martfűi Úszó és Triatlon Klub számára 2.352 ezer Ft-ot működési célú felhasználásra és 768 ezer Ft-ot a létesítményhasználathoz kapcsolódó úszóbérlet költségei finanszírozására,

- a Martfűi József Attila Általános Iskola DSE számára 1.440 ezer Ft-ot a diákok egészséges életmódhoz kapcsolódó sporttevékenysége finanszírozásához.

A sporttámogatási keretből ki nem osztott 560 ezer Ft-ot az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartalékkeretébe helyezte át a képviselő-testület.

A sportszervezetekkel a 2018. évi önkormányzati támogatás szabályszerű elszámolásának elfogadását követően kerülhet sor a 2019. évi támogatási szerződések megkötésére.

A képviselő-testület ezen az ülésén fogadta el a martfűi sportegyesültek részére nyújtott 2018. évi önkormányzati támogatások felhasználásának tapasztalatairól szóló előterjesztését is.

A sportszervezetek vezetői közül csak hárman vettek részt a pénzügyi támogatást előkészítő önkormányzati bizottsági üléseken. Fontos volna, hogy a sportszervezetek, amikor róluk van szó, legalább akkor aktívabban részt vegyenek a város életében.

– A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság elfogadta a javaslatot – tájékoztatott dr. Urbán-Szabó Béla, megköszönve Vass Éva önkormányzati képviselőnek, a bizottság tagjának a sportszervezetek elszámolásának vizsgálatát.

– Jelentős állomáshoz érkeztünk a támogatások elszámolása tekintetében, ugyanis most első alkalommal, hosszú évek nehéz küzdelmének és tanulómunkájának eredményeként, a sportszervezetek határidőre, pontosan, precízen elszámoltak az önkormányzati sporttámogatással – adott számot a vizsgálat során szerzett tapasztalatairól Vass Éva. – A 13,4 millió forint komoly, a környező településeket tekintve kimagasló összeg, amellyel az önkormányzat támogatja a sportszervezeteket, és ennek a megbecsülése most már a szervezetek részéről az elszámolások minőségében is megmutatkozik. Ez hat szervezetet takar, és hozzátartozik, hogy a Városi Sportegyesület önmaga több szakosztályt (tenisz, kerékpár, kézilabda, sakk, természetbarát, íjász, lövész és erőemelő) üzemeltet.

– Szerencsére máshonnan is van támogatási lehetőségük a sportszervezeteknek – utalt dr. Papp Antal a TAO-s támogatásokra. Elmondta, hogy ha a helyben érdekelt gazdasági szervezetek támogatási lehetőségekkel keresik az önkormányzatot, továbbítja azokat a sportszervezetek felé.

– Valóban tanulási folyamaton vagyunk túl, amikor is véglegesen tudatosodott a sportszervezetekben, hogy az önkormányzat nem fenntartója és életben tartója egyik egyesületnek sem – erősítette meg Rágyanszky István. A Művelődési, Oktatási, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága vezetője szerint ezzel a támogatással azt is szeretnék hangsúlyozni, hogy az egyesületek feladata más forrásokból is biztosítani a működésüket – utalt a személyi jövedelemadó 1%-okra, a TAO támogatásokra és a tagdíj lehetőségére a szakbizottság vezetője.

Dr. Despotov Svetozar önkormányzati képviselő is köszönetet mondott a sportbizottságnak az alapelvek kidolgozásáért, Vass Évának a hatásos ellenőrző munkáért és a Polgármesteri Hivatalnak, hogy végre rend van az önkormányzati sporttámogatások terén.

Dr. Papp Antal szerint is voltak korábban olyan számlák, amelyek megkérdőjelezhetőek, de kiegyenesedett ez a rész is. – A sportszervezetek próbálnak megfelelően elszámolni az önkormányzati támogatásokkal, most már a sporteredményeket várjuk! – hangsúlyozta a polgármester.

Herbály Jánosné

2019-03-11 14:43