Megtisztelő megbízatásuk lassan véget ér – Közmeghallgatás költségvetésről, beruházásokról és az önkormányzati képviselők tevékenységéről

A 2019. októberi önkormányzati választások előtt valószínűleg utolsó alkalommal tartott közmeghallgatást Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 21-én, csütörtökön a Polgármesteri Hivatalban. Az önkormányzati képviselők közül többen az elmúlt éven túlmutatóan is számot adtak közéleti munkájukról, a közmeghallgatáson jelentve be, hogy az idei önkormányzati választáson már nem indulnak.Elsőként Martfű Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a fejlesztési lehetőségekről adott tájékoztatást dr. Papp Antal polgármester, majd az önkormányzati képviselők számoltak be az elmúlt évi tevékenységükről. Végezetül a fórum résztvevői mondhatták volna el közérdekű kérdéseiket, javaslataikat a képviselő-testület közmeghallgatással egybekötött ülésén. Az önkormányzati rendezvényen azonban igen csekély volt az érdeklődés. A képviselő-testület tagjainak jogszabályban előírt, éves beszámolóit követően, a közmeghallgatás kérdés és véleménynyilvánítás nélkül ért véget.

„Tovább folytatódik az arra alkalmas munkaterületek gépesítése”

– A költségvetés elkészült, a 2019. évi pénzügyi terv bruttó sarokszáma 2.011 millió forint, meghaladja a kétmilliárdot – tájékoztatott dr. PAPP ANTAL polgármester a közmeghallgatáson. – Az önkormányzat három fő bevételi oldallal számolhat. Egyszer az állami támogatással, amely évről évre kevesebb az elvonás miatt. A feladatfinanszírozásban ugyanis figyelembe veszik az önkormányzatok adóerő-képességét, így arányában csökken az erre a célra adott összeg.

Második bevételi forrás a saját bevételek, ezen belül az adóbevételek illetve a pénzügyi maradvány, ami nagyon jelentős, a tavalyi illetve az előző évek megtakarításaiból 945 millió forint.

Folyamatosan próbáljuk a költségeket csökkenteni. Persze van olyan is, amikor nem mindig sikerül a tervezett költségbe beleférni. Ez általában a beruházásoknál fordul elő, ahol az árak időközben folyamatosan emelkednek.

A költségvetés kiadási oldalán a személyi jellegű kiadások és a működéshez kapcsolódó kiadások jelennek meg, a harmadik nagy szám pedig a beruházások. Ez utóbbi több mint 632 millió forint összegben jelenik meg 2019-ben, és közel 400 millió forint általános és céltartalék áll az önkormányzat rendelkezésére az idei évben. A céltartalék a kiegyenlítetlen adóbevételek ellensúlyozása szolgál.

A polgármester az idei évre tervezett jelentősebb beruházásokról is számot adott a közmeghallgatáson. A tervezett beruházások részletes listája a www.martfu.hu honlapon érhető el.

– Öt olyan út, útrész elkészítése van folyamatban, ami régóta váratott magára: a buszpályaudvar környékének aszfaltozása, a COOP ABC környéke, a Béke út, a temetőnél új parkolók készítése, aszfaltozása szerepel a tervek között. A régi temető drótkerítése is le lesz cserélve. A Tiszavirág utca felmarása és aszfaltozása is sorra kerül az idén. Ebben az utcában már megtörtént a csatornarendszer kamerás felmérése, két helyen kell kisebb javítást végezni. Az útberuházás előtt a buszpályaudvar körüli csatornahálózatot is felmérik.

A Bácsvíz adatai szerint, talán a korábbi évek csatornatisztításai hatásaként a rendszerbe jutó, nagyobb mennyiségű csapadékvíz miatt komolyan, 20 millió literrel emelkedett a szennyvízmennyiség.

Új csatornarendszer épül a Béke úton. Várhatóan augusztus végéig befejezzük az óvoda felújítását. Ott játszótér is épül, illetve bízunk benne, hogy a központi játszótéren extrém pálya kialakítására is sor kerül.

Komoly beruházás lenne még a közvilágítás korszerűsítése, amit szintén tartalmaz a költségvetés, és aminek a tervezése folyamatban van. Folytatódik a járdaépítés a kis Szolnoki úton és a Móricz Zsigmond úton. A már folyamatban lévő konyha pályázat keretében megújul az iskolakonyha szellőző-, hűtő- és meleg víz rendszere. Az előző évben vásárolt nagyüzemi mosogatógép két közfoglalkoztatott munkatárs feladatát tudja ellátni, ami komoly megtakarítás.

A közfoglalkoztatottak száma csökken, és ezzel számolni kell a következő években is, így az arra alkalmas munkaterületek gépesítése tovább folytatódik. Ezzel a céllal bővül a településüzemeltetés eszközállománya is. A gépesítés célja a munkavégzés egyszerűsítése.

 

Az önkormányzati épületek között utolsóként, az előző évi ablakcserét követően, az idei évben megkezdődik a több helyen beázó Polgármesteri Hivatal felújítása, hőszigetelése.

Az önkormányzati képviselők elmúlt évi egyéni és bizottsági képviselői munkájukról is számot adtak a közmeghallgatáson.

Az önkormányzati bizottságok munkatervük és a napirend szerint elvégzik a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések, rendelettervezetek előzetes átvizsgálását, véleményezését, szükség szerint javaslatot tesznek azok módosítására. 

„Városunk pénzügyileg stabil, és a jövőben is ez várható”

Dr. URBÁN-SZABÓ BÉLA a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság munkáját irányítja a képviselő-testületben. – A négy képviselő és három külsős taggal működő bizottság 2018-ban 15 alkalommal ülésezett, 142 határozatot hozott. Költségvetési szempontból a bizottság egyrészt a város működéséért felel, másodsorban a beruházásokért és a fejlesztésekért – fogalmazott a bizottságvezető. – A működési kiadások fix összegnek tekinthetők a költségvetésen belül, a beruházási költségek viszont nem tekinthetőek annak. A legtöbb beruházás pályázat útján történik. A pályázatot követően mintegy másfél-két év, mire elkezdődhet, illetve befejeződhet a beruházás. Ekkorra az eredeti költséghez képest 25-30% eltérés is van. Ezért is tervezett ilyen magas tartalékösszegeket az önkormányzat, hogy ezt finanszírozni tudjuk.

A bizottság ügyrendi, pénzügyi és városfejlesztési kérdésekkel foglalkozik. Az ügyrendi rész arra vonatkozik, hogy a működés jogszabályoknak megfelelő-e, a városfejlesztési rész terén pedig a város fejlődését mozdítják elő anyagi lehetőségeik szerint. Az önkormányzat hitelfelvétel nélkül működik, nincs hátraléka, adóssága. Ez a legtöbb településnél nem így van. Az ügyrendi témakörben a bizottság felügyeli a sportegyesületeknek és a civilszervezeteknek juttatott támogatások törvényességét is.

Mindezzel együtt megállapíthatjuk, hogy városunk pénzügyileg stabil, és a jövőben is ez várható – hangsúlyozta végezetül az önkormányzati képviselő.

* * *

„Minden lakossági megkeresésnek próbálok eleget tenni”

SZEKERES MÓNIKA GIZELLA a képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottságának döntés előkészítő és véleményező tevékenységét erősíti.

2018 évi munkáját a sportszervezetek pénzügyi támogatásának elszámolásával kezdte, hat sportszervezet számláit tekintette át és tartotta a kapcsolatot azon sportszervezetek vezetőivel, ahol valamilyen tartalmi vagy formai hiányosságot észlelt.

A képviselő-testület megszűntette a Szép környezet és a Legszebb konyhakertek Magyarországért helyi programokat, de az utóbbiak koordinálását a Martfűi Városszépítő Egyesület segítségével újra elláthatta az önkormányzati képviselő.

Az elmúlt évben 8. alkalommal csatlakozott városunk a Föld Órája környezetvédelmi kezdeményezéshez, ennek keretében a főtéren lévő díszkivilágítás aludt ki egy órára.

2018. szeptember 21-én csatlakozott városunk az Európai Mobilitási Hét kampányához, melynek keretein belül Mónika autómentes napot szervezett, számos programmal a bölcsődében, óvodákban, az általános és a szakközépiskolában. Ebben a munkában nagy segítséget nyújtottak az intézményekben dolgozó pedagógusok.

Megismerkedhettek a gyerekek a különböző mentést végző autók felszerelésével, hibrid autóval, előadást hallhattak a biztonságos közlekedésről, totót tölthettek ki, ügyességi pályán próbálhatták ki magukat, rajzpályázaton vehettek részt, a nap zárásaként pedig közösen bringáztak a városban.

Közel ezer gyermek és felnőtt vett részt valamilyen programban, és minden résztvevő közlekedéssel kapcsolatos aprósággal térhetett haza. Egy hátrányos helyzetű gyermek, a támogatók jóvoltából, egy teljesen felszerelt Csepel kerékpárral és sisakkal lett gazdagabb.

Az önkormányzati és minisztériumi támogatás mellett jelentős vállalkozói felajánlások is gazdagították a programot.

Szekeres Mónika Gizella azt is elmondta, hogy minden lakossági megkeresésnek próbál eleget tenni, és a hivatal munkatársaival közösen megoldást keresni problémájukra.

Természetbeni és anyagi támogatásokat nyújt civil szervezeteknek, és különböző rendezvényeket támogat.

Az önkormányzati képviselő köszönetet mondott a Polgármesteri Hivatal és a város intézményeinek támogatásáért, mellyel a tavalyi évben is elősegítették képviselői munkáját.

* * *

„Igyekeztem a közjó érdekében, tiszta kézzel, becsületesen dolgozni”

RÁGYANSZKY ISTVÁN 2010 októbere óta a képviselő-testület tagja. – Ezen időszak alatt beletanultam a képviselői munkába, s igyekeztem városunkban a közjó érdekében, tiszta kézzel, becsületesen dolgozni. Munkámat, feladataimat komolyan veszem, s a város ügyeiben tájékozódom, ezzel biztosítva, hogy képes legyek megalapozott döntéseket hozni. Egy vagyok a nyolc képviselő között, képviselői munkám nem választható külön a bizottsági munkától – fogalmazott az önkormányzati képviselő, aki a testületi és bizottsági ülések aktív, véleményt nyilvánító, rendszeres résztvevője, ahogyan hangsúlyozta, hiányzás nélkül.

Az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága üléseit felkészülten vezeti. Az egyetlen olyan képviselő, aki két bizottságnak, az oktatási mellett a pénzügyi bizottságnak is tagja. Ez utóbbi bizottság munkájában is aktív szerepet vállal, felkérésre - megbízásra ellenőrzési tevékenységet is végez.

Rágyanszky István jelentős szerepet vállalt és vállal a város kulturális életének formálásában. – Kiemelten fontosnak tartom a hagyományteremtést, kötődésünk erősítését, hét évtizedes, fiatal városunk történelmének megismerését, a jelen történések, mindennapjaink dokumentálását és közreadását, mindenki által megismerhetővé tételét, s azokat a rendezvényeket, amelyeket magas színvonalon szervez - rendez a Művelődési Központ és Könyvtár – fogalmazott az önkormányzati képviselő.

Önkormányzati események, ünnepi rendezvények, nemzeti ünnepek, megemlékezések állandó résztvevője, aktív szereplője moderátorként, ünnepi beszéddel is.

Figyelemmel kíséri a város sportéletét, bár aktívan egyik sportágban sem szerepel. Jelentősnek és fontosnak ítéli a város bejegyzett civil- és sportegyesületeinek önkormányzati támogatását. Komoly eredménynek tartja, hogy a mind a sport, mind a civil pályázati rendszer következetes alkalmazásával, finomításával sikerült az önkormányzat támogatási rendszerét elfogadtatni a civil szervezetekkel és sportegyesületekkel. Mivel a támogatás közpénzből származik, szigorúan elszámolás-köteles. Nem ajándék, s csupán a meghatározott, kötött célra fordítható.

Szorgalmazza a Ki kicsoda Marfűn c. könyv kiadását. Jelenleg az adatok - adatlapok begyűjtésének végén jár, közel 300 személy adatait őrzi az adatvédelmi szabályok betartásával. – Az adatlapok lassú, hézagos visszaérkezése lassítja a munkámat, s a hiánypótlás is nagyon sok energiámat emészti – így a tervezett határidőt (egy évvel ezelőtt még a jelen időszakra terveztem) nem tudom tartani. Időpont még nincs, ám a kiadvány készül, el fog készülni – tájékoztatott Rágyanszky István.

Mindkét helyi iskolában jutalmaz egy-egy tanulót, az idén már harmadik alkalommal. A Staféta díj a kiemelkedő tanulók elismerésére szolgál, és a ballagáson vagy a tanévzárón vehetik át az arra érdemes fiatalok.

Egyes sportszervezetek, iskolák ünnepi rendezvényeit – felkérésük, meghívásuk nyomán – támogatta, átutalással, tombolatárgy felajánlásával.

Rágyanszky István szerint mind a bizottsági, mind a képviselő-testületi munka konstruktívan folyik: jó az együttműködés, nem tapasztalható ellenségeskedés a testületben.

Köszönetet mondott mindazon szervezetek, egyesületek segítségéért, akik a bizottsági feladatok megvalósításában szerepet vállaltak, kérés esetén adatot szolgáltattak és ezzel segítették bizottságuk munkáját.

Elismeréssel szólt a Polgármesteri Hivatal dolgozói és a sajtó képviselői munkáját segítő tevékenységéről is.

* * *

„Minden jóakaratommal a város érdekeit szolgáltam”

HORVÁTH ENDRÉNÉ az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága tagja. – Az elmúlt évben, mint ahogyan az elmúlt öt évben is, minden jóakaratommal a város érdekeit szolgáltam. Igyekeztem a martfűi polgárok érdekeit szem előtt tartani a gyűléseken és a szavazásokon. Úgy vélem, hogy a 2018-as évet sikerrel zártuk, ahogyan olvashatják az önkormányzat beszámolójában, de talán többen hallották a videoklipben is. Jutott forrás minden alapvető dologra, és néhány olyanra is, amitől Martfű kiemelkedik a környező települések közül, gondolok itt a civilszervezetekre, a sportolókra, a vallásra, az oktatásra, és elsősorban az óvodára, bölcsődére, a kultúrára, az infrastruktúrára.

Horváthné Andrea bizottsági munkája során az oktatás és a sport területét kiemelt színterének tekinti.  Áprilisban, a Szakmák Éjszakájára a volt iskoláját támogatta, az augusztusi városi rendezvénysorozatban Bátorságpróbát szervezett, serlegeket vásárolt lábtengó versenyre, támogatta a strandkézilabdásokat, bekapcsolódott a testvérvárosok találkozója programba, decemberben Sportgálán tüntethették ki a martfűi sportolókat.

– A Munkácsy úti Óvoda udvarára készségfejlesztő akadálypálya elnyerése érdekében lobbiztam a megyei közgyűlés alelnökénél. A beruházás összköltsége 39 millió forint.

Az elmúlt időszakban bárki bizalommal fordulhatott hozzám a város ügyeit illetően, mindig megértéssel fordultam felé, és ez a jövőben sem lesz másként – zárta mondandóját az önkormányzati képviselő.

* * *

„A cél közös volt, a városért tenni, dolgozni”

TARJÁNYINÉ TASNÁDI EDIT nem csupán a 2018-ban végzett képviselői munkájáról, hanem az elmúlt 25 évről szólt. – Ez az utolsó olyan közmeghallgatás, ahol ebben a funkcióban, önkormányzati képviselőként szólhatok. Terveim szerint 2019 őszén már nem szándékozom indulni az önkormányzati választásokon. Ahogyan annak idején, a Rákóczi úti régi tűzoltó épületben, mint önkormányzati képviselő székfoglaló beszédet kellett mondani, így most úgy érzem, hogy székelhagyó beszéd is megengedett. Lezárul az életem egy ciklusa, 25 év, egy rövid értékelés, köszönetnyilvánítás talán belefér.

Az elmúlt negyed század alatt nagyon sokan segítették a munkámat, köszönet ezért, és köszönet a bírálatokért is, amelyek tükröt tartanak felénk, hogy átértékeljük a munkánkat.

Képviselői közösségi munkám végzésekor mindig az volt az iránymutató, amit a magánéletben is magaménak vallok. Arany János gondolataival célul tűztem ki, hogy „Ember lenni mindég, minden körülményben.” Erre neveltek a szüleim, és 40 éves pedagógiai munkásságom során is igyekeztem a rám bízott gyerekeket efelé terelgetni.

Editke köszönetet mondott a város lakóinak, akik hat cikluson át bizalmat szavaztak számára, és akikkel közösen együtt dolgozott a város működéséért, fejlődéséért. A köszönetek sorában a volt és jelenlegi városvezetők is kiemelt helyet kaptak. – Köszönetet szeretnék mondani a város elsőszámú vezetőinek, elsőként Kozma Imre polgármester úrnak, aki kezdő önkormányzati képviselőként 1994-ben bizalmat adott, és megbízott az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság vezetésével. Dr. Bakonyi Péternek, akire fiatal kora ellenére nagyon felnéztem emberi nagysága, hatalmas tudása, emberszeretete, diplomáciai érzéke és lojalitása miatt. Köszönet dr. Kiss Editkének, aki hatalmas munkabírással, elsősorban maga, környezete és a képviselő-testület iránti törvénytisztelettel, a városért való tenni akarással és óriási lendülettel irányította polgármesterként a várost. Köszönet dr. Papp Antalnak, aki 2014-ben további bizalmat adott azzal, hogy bizottságvezetőként folytathattam a munkámat, amivel, megköszönve a bizalmat, de nem éltem. Fájó szívvel, de megértve Andika kérését, elhagytam a húsz éve vezetett bizottságot, és az Egészségügyi, Szociális és Foglalkoztatási Bizottságban folytattam a munkát. Hiszen a cél közös volt, a városért tenni, dolgozni. Köszönet a szakapparátusnak a volt és mostani kollégáknak, munkatársaknak, akik nagy szakmai hozzáértéssel, tudással segítették a munkánkat. Köszönet az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság valamennyi tagjának, akikkel az elmúlt húsz év alatt olyan törvényi változásokkal kellett megbirkóznunk, szakbizottságként helytállnunk, mint a sporttörvény változásai, a sporttámogatási rendszer kidolgozása, a civil közösségek működési feltételeinek törvényi szabályozása, a Civil Kerekasztal létrehozása. Hatalmas változáson ment át az oktatás is. Egy igazgatás alá került a helyi alap- és középfokú oktatás, majd, az oktatási reform részeként, az önkormányzati fenntartás megszűnt az oktatásban.

Tarjányiné Tasnádi Edit főhajtással tisztelgett és közös emlékezésre kérte a közmeghallgatás résztvevőit a közelmúltban elhunyt Rusvainé Schneider Piroska előtt, aki tagintézmény-vezetőként, igazgatóként és a bizottságban is hatalmas szakmai tudással tevékenykedett.

Köszönetet mondott a Művelődési Központ munkatársainak, civil közösségeknek, sportvezetőknek, egyházi képviselőknek, képviselői munkája külső segítőinek és képviselő-társainak, akikkel sok nehéz és sok szép pillanatot éltek át.

* * *

„Igyekeztem felkészülni, tájékozódni, hogy felelősségteljesen döntsek”

VASS ÉVA önkormányzati képviselő a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság munkáját erősíti. Ahogyan fogalmazott, az elmúlt időszak mozgalmas és változatos volt számára szakmailag és emberileg is. – Igyekeztem felkészülni, tájékozódni, hogy felelősségteljesen döntsek, támogatva minden olyan kezdeményezést, amely a város javát szolgálja, amellyel tudtam azonosulni. Ilyen törekvés a magas szakmaiságú, precízen kezelt, takarékos, óvatos és a tartalékokra épülő gazdálkodás. A 2019 évi költségvetésünk már kétmilliárd fölötti költségvetési főösszeget tartalmaz, amellyel komolyan és felelősségteljesen kell bánni.

Mivel a költségvetés tekintetében a szakmai előkészítő bizottság és a polgármester is hasonló elveket vall, nem igazán volt olyan célkitűzés, amit ne tudtam volna támogatni.

Városunk az elmúlt öt évben látványosan fejlődött, óriási a vagyonnövekedés, és ebben a szigorú gazdálkodás eredményei is megmutatkoznak.

Öt évvel ezelőtt, amikor képviselői munkámat kezdtem, bizonyos területeken láttam hiányosságokat. Ilyen az elsősorban hozzám közelálló és az én tevékenységi körömben lévő két terület egyike az önkormányzati nonprofit kft. működésének figyelemmel kísérése, támogatása, illetve a hiányosságok feltárásával a hatékonyság javítása. Ennek eredményeként, egy jó döntéssel a kft. megszüntetésre került az elmúlt évben, és a tevékenységi területe, az egész városüzemeltetés átkerült a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe. Akár a likviditás terén, akár a hatékonyság, a szakmai hozzáértés, a felelősségteljes vezetés terén kívánnivalót hagyott maga után a kft. működése. Ez lezárult, a későbbiekben az önálló és más szervezeti egységben történő további üzemeltetés sokkal több pozitív hatással lesz a város életére.

A másik terület, amellyel konkrétan foglalkozom, a civilszervezetek pénzügyi támogatásainak, elszámolásainak ellenőrzése. A civilszervezetek támogatása az elmúlt évben 3,6 millió forint, a sport terén 14 millió összegben valósult meg, a két területen ez összesen 20 millió forintot takar, ami komoly összeg, Martfű város örülhet, hogy a pénzügyi lehetőségei megengednek ilyen összegű támogatást. Ezeknek a támogatásoknak az elszámolására évek alatt sikerült olyan követelményrendszert összeállítani, ami megfelel a támogatott szervezetek részére is.

Vass Éva karitatív szervezet, a Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának vezetője. Önkormányzati képviselői tiszteletdíját is jótékonysági célra ajánlotta fel az elmúlt öt év során.

– A majd tíz éve működő csoport életben tartása, fejlesztése, a folyamatosan növekvő igények kezelése óriási erőfeszítés számomra. Hatalmas igény van bizonyos családok, csoportok részéről a támogatásra. Ez a munka nem csak az adományok kiosztásából, koordinálásából áll, hanem emberi kapcsolatokból, kötődésből, másodlagos otthon teremtéséből azoknak, akik elszigetelődnek, nincs családjuk, igényük van arra, hogy tartozzanak valakihez. Igyekszünk lehetőséget adni, hogy ezt megélhessék, befogadó otthont biztosítani számukra.

Az önkormányzati képviselő köszöni mindenkinek az adományok területén nyújtott támogatást. – Örülök, hogy ezen a területen is ilyen nagy a változás. Több mint kétszáz család jár hozzánk állandó gyakorisággal, és környező településekre is szállítunk rendszeresen óriási mennyiségű adományt.

Hosszabb távon ez az a terület, amely a szívem csücske. Köszönöm az elmúlt öt év minden támogatását, de a későbbiekben önkormányzati képviselőként nem fogok már tevékenykedni – jelentette be a közmeghallgatáson városunk köztiszteletben álló pénzügyi szakembere.

* * *

„Azokat a dolgokat próbálom feszegetni, tudatosítani, amelyek számomra fontosak, mert elég jól látom őket”

Dr. DESPOTOV SVETOZAR az Egészségügyi, Szociális és Foglalkoztatási Bizottságban dolgozik, mint a bizottság elnöke. – Önkormányzati képviselőként kétfajta tevékenységet végzek, van egy bizottsági munkám, és képviselőként, akár a testületben, akár más helyen dolgozom.

A bizottsági munka egyre inkább meghatározója minden képviselőnek, sok döntés ott születik meg. A mi bizottságunk egy kis szakmai bizottság, feladataként véleményez olyan általános dolgokat, mint pl. a költségvetés, de szűk szakmai témákat, szociális és egészségügyi dolgokat is véleményez, valamint dönt bizonyos juttatások odaítéléséről.

A testületi üléseken két módon veszek részt, egyrészt a bizottság véleményét tolmácsolom, másrészt mint képviselő. Képviselőként igyekszem minél aktívabb lenni, minél többször hozzászólni. Azokat a dolgokat próbálom feszegetni, tudatosítani, amelyek számomra fontosak, mert elég jól látom őket, - ilyen pl. a város elöregedése, az elöregedéssel kapcsolatos szociális és egészségügyi gondok, amelyek várhatóak. Remélem, hogy lesz idősek otthona Martfűn, nagyon nagy szükség volna rá, hihetetlenül nehéz ma egy idős embert elhelyezni olyan intézményben, ahol megfelelő gondoskodásban részesül.

Dr. Despotov Svetozar képviselőként civilszervezetekkel is együttműködik. Szakmájánál, hivatásánál fogva a Jóreménység Klubot támogatja, rendezvényeiken előadásokat tart.

– Volt egy álmom. Egy továbbképzésen két ember gyakorolta az újraélesztés új technológiáit. Meghívtam őket Martfűre. Ezen a rendezvényen bárki elsajátíthatna tőlük egy olyan egyszerű eljárást, amellyel, ha a hozzátartozója, rokona, ismerőse rosszul lesz, összeesik, újra tudja éleszteni. Négy perc áll rendelkezésünkre, hogy valakit sikeresen újraélesszünk, négy perc alatt azonban nem ér ki a mentő – hangsúlyozta a háziorvos önkormányzati képviselő. A két előadót azonban hirtelen berendelték a megbeszélt időpontban. – Nem adtam fel, továbbra is dolgozom ezen, megpróbálom ezt a rendezvényt ide elhozni, hogy valamivel több esélyt adjunk a martfűieknek a túlélésre.

* * *

GONDA ISTVÁNNÉ alpolgármester személyes elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a közmeghallgatáson, ezért munkájáról írásban készített beszámolót, amely a városi honlapon és a Martfű Magazinban is megjelenik – tájékoztatott dr. Papp Antal.

A polgármester a közmeghallgatás résztvevőit is megszólította, van-e kérdésük, észrevételük. Mivel jelentkező nem volt, megköszönte a megjelenést, az érdeklődést, majd a kérdések és véleménynyilvánítás nélkül zajló, közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülést bezárta.

Herbály Jánosné

 

„Nem feladatként kezelem, de sokat beszélgetek az itt élőkkel”

GONDA ISTVÁNNÉ alpolgármester személyes elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a közmeghallgatáson. A továbbiakban a munkájáról írásban készített beszámolót adjuk közre:

2016-ban és 2017-ben az önkormányzatnak volt lehetősége, hogy pályázatokat nyújtson be, megfelelő önerő biztosításával. 2018-ban is elsődleges feladatomnak tartottam a megnyert pályázatok megvalósításának nyomon követését, segítését:  

- A Művelődési Központ energetikai felújítását célzó pályázat - amely a martfűiek kulturált szórakozását biztosítja. A Művelődési Központ külső megújulása, szigetelése, nyílászáróinak cseréje, az épületet körülvevő park rendezése, nemcsak a megtakarítás szempontjából, hanem az itt élők közérzetének, a városkép alakításának szempontjából is nagyon fontos. Sajnos olyan probléma jelentkezett, amely eddig nem volt megszokott Martfűn. Fiatalok egy csoportja nem a kulturált szórakozásban, hanem a kulturálatlan rongálásban éli ki magát. Ennek a jelenségnek a megszüntetésére közösen már keressük a megoldást, de mindenki segítségére számítunk, hogy a már kialakított szép környezetünket megóvjuk.

Az óvoda-bölcsőde pályázat az utolsó félévéhez érkezett. A 2018 novemberében átadott bölcsőde a mai kor követelményeit tükrözi. Az óvoda bővítése, energetikai, műszaki megújítása az ütemezéseknek megfelelően halad. Várhatóan augusztus 31-ig teljes átadásra kerül az épület.

- Most készítjük elő a Munkácsy úti Óvoda udvarán létesülő mozgásfejlesztő játék - és sporteszközök építését - a nyár folyamán kerül erre sor, amely pályázati és önkormányzati támogatásból valósul meg.

- Szintén pályázati támogatásból és önkormányzati forrásból tovább folytatódtak 2018-ban az útépítések is (Gesztenye sor, Simon F. út, Szolnoki úti kerékpár út, Rákóczi út).

- 2018-ban is folyamatosan készítettük és jelenleg már a megvalósítása is elindult a humán szolgáltatások fejlesztése pályázatnak, amely szociális feladatokat, illetve városi rendezvényeket is támogató pályázat 5 település, Martfű, Zagyvarékas, Szajol, Szászberek, Kőtelek konzorciumában valósulhat meg, Martfű irányító szerepével. A pályázat megvalósítása folyamatos, amelyet aktívan segítek.

- Öröm, hogy a Művelődési Központ és az oktatási intézmények kapcsolatát erősítő pályázatunk is nyert, amelynek 2018 szeptemberében kezdtük a megvalósítását. Ez érinti az óvodákat és az általános iskolát is. Különböző gazdagító programok szervezésével adhatunk több lehetőséget gyermekeink tehetségének kibontakoztatásához.

Ezeken a pályázatokon kívül is vannak már megvalósult, illetve folyamatban lévő projektek, de a fentebb felsoroltakkal foglalkoztam 2018-ban.

Folyamatosan segítem, szervezem, koordinálom a városi rendezvényeket, foglalkozom a testvérvárosi kapcsolatok megújításával.

Tevékenyen részt veszek a városmarketinget érintő feladatokban, fontos számomra, hogy Martfű jó hírneve, kistérségi szerepe tovább erősödjön. Segítem az ÖrökZöld Tisza Fesztivál, a Kolbásztöltő Fesztivál szervezését stb.

Ehhez kapcsolódik a Ki kicsoda Martfűn? c. könyv előkészítése, amelyen Rágyanszky István képviselőtársammal és Asztalos Árpádné igazgatónővel közösen dolgozunk. Szoros kapcsolatot ápolok városunk civilszervezeteivel, bekapcsolódok munkájukba, segítem és támogatom a tevékenységeiket, örömmel veszek részt rendezvényeiken. És most is köszönöm azt a sok-sok segítséget, amelyet a városnak és Nekem képviselői munkámhoz adnak.

Fontos feladatomnak tartom az idősgondozás megnyugtató megoldását, amelynek pályázati lehetőségeire, megoldására évek óta készülünk, hogy egy bentlakásos intézményt tudjunk kialakítani, amelyre egyre nagyobb igény jelentkezik Martfűn. De NEM ADJUK FEL!

Nagyon örülök annak, hogy továbbra is hagyományként ápoljuk a 90 év fölöttiek látogatását októberben, és hogy a kerek évfordulót ünneplőket is van lehetőségünk az önkormányzat nevében is köszönteni, átadva a miniszterelnök úr Emléklapját is.

Ide tartozik a nagycsaládosok részére szervezett karácsonyi ünnepség, amelynek előkészítésében és lebonyolításában aktívan közreműködöm.

Folyamatosan részt veszek minden bizottság munkájában, kapcsolatot tartok a bizottságok között, ha szükséges koordinálom a közös feladatokat.

Polgármester úrral közösen, vagy szükség szerint egyedül képviselem az Önkormányzatot azokon a járási, megyei vagy országos rendezvényeken, fórumokon, ahová a polgármester úr delegál.

Nem feladatként kezelem, de sokat beszélgetek az itt élőkkel, meghallgatva problémáikat, és ha szükséges segítek a megoldásban, vagy továbbítom a várossal vagy személyükkel kapcsolatos jelzéseket – zárta az elmúlt évi képviselői munkájáról készült beszámolóját Gonda Istvánné, városunk alpolgármestere.

Herbály Jánosné

Tovább a képekhez>>>

2019-04-04 11:27