A nyári időszakban is jelentős önkormányzati beruházások zajlanak Martfűn – Több pályázat is a közbeszerzési szakértőnél vár a kiírásra

– Vannak hátráltató tényezők, de azért jól haladnak az idei évre tervezett beruházások.  Látható a városon is, hogy folyamatosan fejlődik – hangsúlyozta beszélgetésünk során dr. Papp Antal. Martfű polgármesterét az önkormányzat pénzügyi helyzetéről és az idei évre tervezett beruházások alakulásáról kérdeztem.A költségvetés kiadási oldalán, a személyi jellegű és a működéshez kapcsolódó kiadások mellett, a harmadik nagy szám a beruházások tervezett összege. Ez utóbbi több mint 632 millió forint értékben szerepel 2019-ben, és közel 400 millió forint általános és céltartalék áll az önkormányzat rendelkezésére az idei évben. A céltartalék a kiegyenlítetlen adóbevételek ellensúlyozására szolgál.

Az önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervének bruttó sarokszáma 2.011 millió forint, meghaladja a kétmilliárdot. Az önkormányzat három fő bevételi oldallal számolhat. Egyszer az állami támogatással, amely évről évre kevesebb az elvonás miatt. A feladatfinanszírozásban ugyanis figyelembe veszik az önkormányzatok adóerő-képességét, így arányában csökken az erre a célra adott összeg. Második bevételi forrás a saját bevételek, ezen belül az adóbevételek, a harmadik a pénzügyi maradvány, ami nagyon jelentős, a tavalyi illetve az előző évek megtakarításaiból 945 millió forint.

– Tényleg elég szép tartalékokkal rendelkezik az önkormányzat, bár azok egy részét már felhasználtuk a különböző beruházások pótlására illetve új beruházások elindítására is. Vannak beruházások, amelyeknél előre látjuk, nem biztos, hogy az idei évben meg tudjuk valósítani. Probléma van a beszerzések, beruházások pályáztatásával, lehet, hogy be kell állítanunk másik közbeszerző céget is. Egyszerűen sok a közbeszerzés, nem csak nálunk, országosan gond ez.

Volt beruházás, amit át kellett gondolnunk, volt, amit ki kellett bővítenünk, és volt, amelyekben átszervezések lesznek – tájékoztatott a polgármester.

– Mindenki számára észrevehető, hogy elkészült a buszpályaudvar aszfaltozása, a csatornarendszer javítása, a nagyobb esőzések alkalmával is szépen elfolyik a víz. A Mártírok út Spar előtti szakaszán is elfolyik a víz, csak lassabban, aminek a csatorna keresztmetszete szab határt. Elkészült a Tiszavirág utca, illetve a temetőn belül is aszfaltozás történt.

A régi temetőnél 38 térköves parkolót alakítunk ki, az utat pedig végigaszfaltozzuk, teljesen a lezárásig, ahol egy fordulót is kiépítünk a közlekedők számára. Ennél a temetőrésznél a kerítés cseréjére is sor kerül, hasonló megoldással, mint a bölcsődénél. Ezeknek a beruházásoknak a tervezett költségvetése nettó 37 millió forint.

A közbeszerzéseknél nincs lehetőségünk beleszólni az árkalkulációba, az önkormányzattól teljesen függetlenül, központi elektronikus rendszerben kapunk egy árat, amit vagy elfogadunk, vagy nem. A beruházás tartalmán is csak pótmunka igény benyújtásával tudunk módosítani. Az óvodabővítésnél is volt ilyen: a régi épületrészt újrafestjük, és ezen a részen is komplett belső felújítást végzünk, további 10-12 millió forint összegben. Fontos, hogy a gyerekeink jó és modern környezetben vehessék igénybe az óvodát.

A bölcsőde kialakítására és az óvoda felújítására pályázati forrásként 110 millió forintot kaptunk. Akkor is látható volt, hogy ez az összeg nem lesz elegendő, mindennel együtt közel 350 millió forintot fordít az önkormányzat a két teljes épület rekonstrukciójára, bővítésére, új csoportszobák és kiszolgáló helyiségek kialakítására.

A Coop ABC környékére is megérkezett az építési engedély. Ott is további parkolókat alakítunk ki, egyirányúsítva, átmenő forgalommal. Az ottani szelektív hulladékgyűjtők új helyre kerülnek.

– A bölcsőde, a gyógyszertár és az orvosi rendelő megközelítése szempontjából is fontos a Béke út felújítása, parkolók kialakítása, amely szintén szerepel az idei költségvetésben. Ez a beruházás hol tart?

– Az engedélyes terv alapján 27 parkoló lesz a Béke úton kialakítva. Az eredeti, három éve készült árazott költségvetéshez képest már többször emeltük a tervezett árakat, de az emelt költségvetésnek is a kétszerese jött be ajánlatként előzetesen, így még nem indíttattuk el a közbeszerzést. Próbálunk más kivitelezőket keresni, még folynak a tárgyalások.

A jövő év közepéig van építési engedély erre a beruházásra, addigra mindenképpen el kell kezdenünk. Várhatóan még az idei évben megvalósul. Nem egy kéthetes beruházásról van szó, hisz egy jó darabon fel kell szedni az aszfaltot, új útalapot és új esővíz csatornarendszert kell kiépíteni, ami sok időt vesz el.

– A központi játszótéren extrém pálya kialakítása is szerepel a beruházási tervek között.

– A Munkácsy úti Óvodai készségfejlesztő akadálypálya építésével együtt, vagy egy kicsit később, ősszel, legkésőbb októberben, ez is elkészül. A már meglévő sporteszközök alja is gumiborítást kap. Az eredeti tervekben is ez volt, de a szakértők a füves borítást javasolták, ami, ahogyan látjuk, folyamatosan kikopik.

– Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésének, a napelemes rendszereknek köszönhetően jelentősen csökkent az áramfogyasztás. A közvilágítás az utolsó olyan nagy tétel, ami az önkormányzatot terheli. Ezen a téren is korszerűsítés várható.

– A tervek elkészültek, a szolgáltató véleményezi azokat, onnantól kezdve írható ki közbeszerzésre. Három részre tudjuk tagolni a várost, három ütemre szedjük szét ezt a beruházást. Az ófalu részen az EOn hozzájárult a Hunyadi úton további lámpaoszlopok kiépítéséhez. Ez a beruházás augusztus végére, szeptember elejére meg is valósulhat. A közvilágítási tervekben városi szinten 27 új lámpatest felszerelése szerepel.

A sok reklamáció eredményeként a szolgáltató mégiscsak elkezdi a Gesztenye sor közvilágításának felülvizsgálatát, felújítását is. Az engedélyes terv elkészült, jövőre ezt a beruházást is megvalósítják.

Lehetőség szerint megpróbáljuk beszorítani a járdaépítés folytatását a kis Szolnoki és a Móricz Zsigmond utakon is, de sajnos egyre kevesebb a létszámunk. Tudjuk jól, hogy a közalkalmazotti, köztisztviselői fizetés az önkormányzatoknál nem változik, 11 éve nem emelkedett az illetményalap. Lassan már mindenki minimálbéren van. A versenyszférában pedig dinamikusan emelkednek a bérek, többszörösét megkeresheti egy kőműves, egy villanyszerelő.

Biztos cél is ez valahol, hogy a versenyszférába átkerüljenek az emberek, de így itt kevesen vagyunk. Annak idején, 99-ben még 540 ember dolgozott az önkormányzatnál, most 120, és ebből is csak 12-13, aki konkrétan a városüzemeltetés területén dolgozik.

– A feladatrendszer semmiképpen nem szűkül olyan mértékben, mint ahogyan a személyi feltételek.

– Érdekes ez a dolog, mert a feladatrendszer egy része elvileg szűkül, hisz az állam visz el feladatokat. Például a külterületi kerékpárút kezelését jogszabály szerint át kellett adnunk a közútkezelőnek. Innentől a finanszírozást ők kapják, legtöbbször mégis az önkormányzatnak kell levágatnia a kerékpárút vagy a közút kezelésében lévő út melletti füvet. Na, most hogy is működik ez a rendszer?

Mi végezzük a fűvágást az utak mellett is, ami elvileg az ingatlantulajdonosok kötelessége lenne, például a Hunyadi vagy a Szolnoki úton, attól függetlenül, hogy milyen széles az út melletti zöldfelület.

Amikor az önkormányzati létszámok központilag meghatározottak, és csak minimálisan tudunk felfelé eltérni ezektől, akkor érthető, hogy a helyzet nehezen kezelhető. Igazán az olyan közterületek karbantartása lenne csak az önkormányzat feladata, mint a parkok, és pont a parkokra jut kevesebb idő.

A közfoglalkoztatás is szűkül. Az idei évben már csak 50 fővel számolhattunk, a korábbi 130 fő helyett. Egyre nehezebb ezekre a munkakörökre embert találni, hisz a közfoglalkoztatotti bér és a minimálbér nagyon elment egymástól.

– Az önkormányzati épületek sorában utolsóként, a Városháza homlokzata is megújulhat a közeljövőben.

– Olyan állapotba került a Városháza, amely indokolja a felújítást belülről és kívülről. Több helyen be is ázott az épület. Tavaly a nyílászárók cseréjének nagy részét elvégezte az önkormányzat, az idei évben pedig a homlokzati hőszigetelésre is sor kerül.

Utoljára két éve adtuk be pályázatra a Városháza felújítását, de nem nyertünk sajnos, úgyhogy saját forrásból fogjuk ezt megvalósítani. Az egész épület kap egy 20 cm-es hőszigetelő réteget. Védett épületről van szó, amely a jellegét megőrizve, továbbra is hasonló stílusú marad. Ez a beruházás elég sokba, nettó 60 millió forintba kerül, ezért is hagytuk a végére.

Még az idén elkezdjük a garzonok épületének felújítását is, ahol a nagy esőzések során szintén komoly beázások voltak. 20 cm-es tetőszigetelést, megfelelő vízzáró réteget és új csatornákat kap ez az épület. Jövőre, ha lesz rá keret, a nyílászárók cseréjével, a homlokzat hőszigetelésével és belső korszerűsítéssel folytatódhat ez a beruházás is.

 Gondolkodunk a bérlők házában is garzonok illetve lakások kialakításában, amelyekre többféle terv készült. Jövőre ezt is át kell gondolni. A Május 1 úti garzonok felújításának még az idei évben nekikezdünk, jelentős összeget hagyott jóvá erre a célra az önkormányzat. Persze a közbeszerzéssel, mint ahogy mindig mondom, ez is elhúzódhat.

Úgy tapasztalom, hogy a közbeszerzések miatt inkább drágábbak a kivitelezések, mint olcsóbbak. A vállalkozókkal való személyes egyeztetésen mindig kedvezőbb árakat tudok kialkudni, a közbeszerzés során pedig sorra rosszabb árakat kapunk. A közbeszerzéseken sok a kizáró ok, emiatt kevesebben is indulhatnak.

Hónapok óta küzdünk a konyha pályázatunk közbeszerzésével is, és még mindig nincs kiírva. Igaz, kicsit bonyolult ez a pályázat, hisz komoly gépészeti megoldás van benne, hasonló hőcserélő rendszerrel, mint a Művelődési Központban. Az új hűtő- és szellőztető rendszer a fűtésbe is besegíthet majd. Újabb napelemek kerülnek a konyhára. Részleges építészeti átalakításra és az épület bővítésére is lehetőség lesz. Villamossági, építészeti és gépészeti területen is várunk pályázókat.

Ezt a beruházást elvileg szeptember elsejéig kellene megvalósítani, ami már szinte lehetetlen. Nem is a pályázat, hanem a gyerekek miatt, hisz számukra az étkezést biztosítanunk kell. Tudni kell, hogy a gyermekétkeztetésre szigorúbb feltételek vonatkoznak, ráadásul Martfűn négyféle speciális étkeztetési lehetőséget is biztosít az önkormányzat, igen kedvező áron.

A költségvetéssel kapcsolatban sokan nem tudják, hogy a városnak hatalmas elvonása van az állam felé. Az önkormányzat összességében 2,1 milliárdos költségvetéséből feladatfinanszírozásra kapnánk az államtól például az önkormányzat hivatalának bérére, működésére 96 millió forintot. Azért mondom, hogy kapnánk, mert nem kapjuk meg ezt a finanszírozást sem. A fenti összeget még kiegészítik, közterület-üzemeltetésre, közvilágításra, a temető, a közutak fenntartására és más egyéb ilyen feladatokra, melyekkel így együttesen kapnánk 147 millió forintot. Ezeket az összegeket azonban az állam visszavonja, mert az önkormányzat adóerő-képessége, a jelentős adóbevétel miatt, magas. Szolidaritási adót is kell fizetnünk, ebből finanszírozzák a kisebb adóbevételű önkormányzatokat. Az idén ez az adó 21 millió forint, de jövőre akár további 33 millióval emelkedhet.

Ha az egy főre jutó adóbevétel meghaladja a 60 ezer forintot, az elvonás az adóbevétel 75%-a. Ez azt jelenti, hogy ha százmillió forint adóbevételünk van, 75 milliót az állam elvon. Azoknak, akik itt dolgoznak, itt fizetik az iparűzési adójukat, jogos elvárásaik lennének, de ez az iparűzési adó végül nem nálunk jelenik meg. Ha csökkentenénk az iparűzési adó mértékén, az arányosan nem csökkentene az elvonáson. Ilyen róka fogta csuka helyzetben van az önkormányzat, ami nagyon rossz.

– Pénzügyi szakemberként és polgármesterként is tűzön-vízen igyekszel keresztülvinni az összes önkormányzati beruházást. Látszik is a városon, hogy sok beruházás történt az elmúlt időszakban.

– Mondják, hogy politikus szemlélet kell. Én mindenképpen egy szakemberi szemléletet próbálok vinni mind az önkormányzati munkába, mind a vezetésembe. Igyekszem a politikától, amennyire lehet, háttérben maradni. Természetesen együtt kell működnünk, együtt dolgozunk más településekkel, az országgyűlési képviselőnkkel, a megyével, a kormányzatunkkal. Visszaléptünk a kistérségbe, jól együtt tudunk működni a társulásokkal, így kedvező feltételeket harcolhatunk ki Martfűnek. A fogorvosi ügyeletet is meg tudtuk oldani, igaz, nem helyben, de Szolnokon ismét fogadják a martfűi betegeket.

– Az is látszik a beruházásokon, hogy amit nem sikerül pályázati forrásból, azt saját erőből próbálja megvalósítani az önkormányzat.

– Az elmúlt öt évben nagyon sok mindent rendbe tettünk, akár tisztán önkormányzati forrásból is. Természetesen vannak még hiányzó dolgok, de azokat a beruházásokat igyekszünk előtérbe helyezni, amit többen használnak.

Martfűn nincs olyan utca, ami ne lenne leaszfaltozva. Sikerült elérnünk azt is, hogy a Rákóczi út rendbe legyen téve. Szépen rendeződött a város, és még alakul is. Ezeket az éves pénzeszközöket most már átfordíthatjuk másra, pl. ahogy mondtam, a garzonra vagy a bérlők házára.

Meg kell oldanunk az idősek ellátását, amit az elmúlt öt évben nem sikerült, hisz pályázaton egyiken sem nyertünk. Az idősek otthona kialakítását a továbbiakban is erőltetni szeretném, ha lesz rá forrásunk.

Tovább folytatjuk a működési költségeket csökkentő beruházásokat a városüzemeltetés szervezeti részen is, ami most a családsegítő szolgálathoz tartozik. Sajnos egyre kevesebb munkavállalóval számolhatunk, és nem azért, mert nem akarunk oda munkaerőt felvenni. A fiatalok nem ebbe az irányba mozdulnak, az idősebbek vagy a középkorosztály pedig elmennek máshová, sokkal magasabb összegért dolgozni.

Korszerű helyet sikerült kialakítanunk az ágazat dolgozóinak az AC raktár felújításával, amely most a hatalmas bejárati ajtó cseréjénél tart. Gépesítéssel, rézsűvágók, kaszák vásárlásával igyekszünk elérni, hogy kevesebben kelljenek a fűvágáshoz. Annak idején két hatalmas csoport, közel harminc ember, most pedig összesen 3-4 vágja a közterületeken a füvet, tehát egyszerűen képtelenség megfelelni.

A beruházásaink kiemelt célja volt, és ezt szerintem elértük, hogy a működési költségek minél alacsonyabbak legyenek – hangsúlyozta dr. Papp Antal. – Különösen igaz ez ahhoz képest, hogy milyen színvonalat tudunk biztosítani, gondolok itt pl. a Művelődési Központban folyó életre vagy a mozira. Nagyobb városokban sincs ilyen a környéken. Igyekszünk ezt a színvonalat a jövőben is fenntartani, ami azonban pénzbe kerül.

Most már ott tartunk, hogy ha a Városháza felújítása is befejeződik, akkor a közintézményeink rendben lesznek. Persze mindig szükség lesz kisebb felújításokra, de a nagy beruházásoknak azért lassan a végére érünk.

Herbály Jánosné

2019-08-12 14:40