Dinamikus, új könyvtári tér, bővülő tanulási és közösségi funkciókkal

Végéhez ért a Martfű Városi Könyvtár felnőtt olvasótermének fejlesztése, így a könyvtár hivatalosan is újra megnyitott 2020. július 9-én. Példaértékű összefogás eredményeként immár egy modern, de barátságos, a kor igényeinek megfelelő szolgáltatásokat nyújtó intézmény várja az olvasókat Martfűn.„A könyvek nem ritkán a könyvekről szólnak: olyan, mintha egymás között beszélgetnének. … A hosszú, évszázados mormogás színhelye, egy felfoghatatlan dialógus az írótáblák között, egy élő dolog, az erő tartálya, amit nem uralhat emberi ész, a titkoknak számtalan elme által épített kincstára, mely túléli alkotóit és közvetítőit.”

Umberto Eco idézett szavai a Városi Könyvtár megújult olvasótermében is olvashatók az egyik oszlopon.  – A könyvtár egy élő dolog, mondja a szerző, valljuk ezt mi is. Számunkra ez a mi könyvtárunk is az, azzá teszik a könyvek, a bennük rejlő történetek, az olvasók, látogatók, a sok-sok program, és mi, itt dolgozók is ezen igyekszünk.

Úgy érezzük, és olvasóktól is kapunk ilyen visszajelzéseket, hogy ez egy szerethető könyvtár. Az volt régi mivoltában is, úgy is szerettük, de ettől a megújult arcától egészen odavagyunk. Még nemigen volt olyan látogató, aki először belépve a megváltozott térbe ne állt volna meg, hogy rácsodálkozhasson szépségére, üdeségére – fogalmazott az ünnepélyes megnyitón Székácsné Tálas Gabriella. A Martfű Városi Könyvtár vezetője a vendégek között köszönthette dr. Papp Antal polgármestert, a kivitelező Csüllög Jánost és városunk egyházi vezetőit, Kovácsik Antal diakónust és Kupai-Szabó Kornél lelkipásztort.

A megnyitó műsoraként a vendégek részletet hallhattak Petőfi Sándor: Az apostol című művéből, Venczelné Polgár Anna felolvasásában.

– A könyvtári feladatok igényes megvalósításához, a használók minőségi ellátásához elengedhetetlen egy korszerűen kialakított könyvtári tér, mely egyben tanulási és közösségi tér is lehet – mondta megnyitóbeszédében Székácsné Tálas Gabriella. – A könyvtár dinamikus tér kell legyen, ami hívogatja a látogatót. Egyre fontosabb szerepet játszik a dizájn abban, hogy egy könyvtár mennyire sikeres, milyen látogatottságú – tette hozzá a könyvtár igazgatója.

A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyert 3 millió 471 ezer forint támogatás lehetővé tette a helyiség korszerű bútorozását: a polcok teljes cseréje, csoportos foglalkozásokra is alkalmas asztalok, székek és kanapé beszerzése valósult meg.

– Ezzel a pályázattal célunk az egész életen át tartó, nem formális és informális tanulás támogatása is, oktatási-képzési szerepünk erősítése, a célcsoportok számának növelése, ennek érdekében a felnőtt szolgáltatási tér korszerűsítése volt. A tér átalakítása után a helyszín alkalmassá vált arra, hogy különböző térigényű foglalkozásokat tartsunk. Abban bízunk, hogy a környezet megújítása, a tér átalakítása új lehetőségeket is teremt a könyvtár számára, hogy betöltse a társadalom elvárásai szerint megváltozott, XXI. századi, megújult szerepét is.

A pályázati összeg a berendezés cseréjére irányult. Ahhoz, hogy a tér is megfiatalodjon, Martfű Város Önkormányzata nyújtott komoly anyagi támogatást. Ennek köszönhetően sor kerülhetett a padló felújítására, az előtér burkolására, az álmennyezet kialakítására korszerű világítással, a falak teljes felújítására, festésére és az ajtók mázolására. A tér központi elemei, a közepén elhelyezkedő oszlopok is új burkolást kaptak.

– Az önkormányzati támogatást megkaptuk, nem kellett senkit győzködni a munkálatok fontosságáról, arról, hogy újabb ötven évre tesszük rendbe ezt a helyiséget, nem kellett küzdeni a támogatásért, ami pedig komoly összeg volt. Ez nagy dolog, nagyra értékelendő. Köszönjük szépen! mondta Székácsné Tálas Gabriella.

A munkafolyamatok elvégzéséhez, a kivitelező Csüllög és Társa Kft-n kívül, az intézmény teljes apparátusára szükség volt. A könyvtár vezetője köszönetet mondott a Művelődési Központ dolgozóinak a segítségéért és a Compnet Kft. Pentaprint Nyomdájának az oszlopok különleges burkolásáért is.

A felújított önkormányzati intézmények átadásán már hagyomány, hogy a város egyházi vezetői megáldják, felszentelik a megújult létesítményeket.

– Nagy vagy Urunk, Istenünk! Te sokféleképpen és sokféle módon, szüntelenül kinyilatkoztatod magadat az embereknek, és a te isteni sugalmazású szavaidat a Szentírásban jóságosan továbbadod nekünk. Hallgasd meg hát kérésünket, és add, hogy mindazok, akik a tudomány és a művészet művelése céljából a könyvek ezen otthonát fölkeresik, igéd bölcsességének mindenkor szolgáljanak, és a helyes tanításban jól tájékozódva, a világ emberibbé tételében folytonosan közreműködjenek – kérte Isten áldását az új olvasótérre Kovácsik Antal diakónus.

– „A teljes írás Istentől ihletett, mely hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre.” Többek között ez a hozadéka a Szentírás olvasásának, és ez lehet a következménye a közművelődésnek. Hiszen valamennyien, akik itt vagyunk, tapasztalatból tudjuk, hogy az olvasott mű valóban van, amikor tanít, vígasztal, olykor, ha kell megfedd, máskor megjobbít, és van, hogy az igazság útjára vezet bennünket – hallhattuk Kupai-Szabó Kornél lelkipásztor a könyvek fontosságáról vallott gondolatait.

A közösségi tér felavatását a nemzetiszín szalag ünnepélyes átvágása zárta. A könyvtár dolgozói továbbra is nagy szeretettel várják a látogatókat a megszépült, otthonos és minden igényt kielégítő olvasóterembe.

– Legyetek sokat itt velünk! – ajánlotta jó szívvel a könyvtár megújult tereit és szolgáltatásait a könyvtáravató ünnepség résztvevőinek Asztalosné Kocsis Enikő, hozzátéve, hogy mindig az ember, a szellemiség határozzák meg a könyvtárat, akikhez kötődünk. A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatónője szerint az intézmény mostani könyvtárosai is ilyenképpen meghatározzák ezt a szellemiséget, és ebbe a gyönyörű, megújult, XXI. századi környezetbe boldogan jönnek az olvasók.

Székács Szidónia

Tovább a képekhez>>>

2020-07-28 16:55