Önkormányzati hírek

A paktum fenntartási és működési keretei és az elért eredmények ismertetését, valamit a projektzárással kapcsolatos tájékoztatást is napirendjére tűzi következő szakmai fórumán, 2020. augusztus 13-án, a „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” (TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002) pályázat keretében, Martfű Város Önkormányzata. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Martfű Város Önkormányzata alkotta konzorcium ezen a napon tartja a foglalkoztatási paktum projekt záró Irányító Csoport és Paktum ülését is.

tovább»


2020-08-10 16:17

Elkezdődött a Béke út burkolatfelújítása. Ezen az úton korábban nem volt csapadékvíz-elvezetés, így teljesen új rendszert építenek ki a szakemberek. A burkolatfelújítással az út szélessége is nő, és 27 új parkoló kialakítására is sor kerül az út mindkét oldalán, elsősorban a gyógyszertár és a bölcsőde közelében.

tovább»


2020-08-06 16:47

A márciusban elrendelt és júniusban visszavont, országos veszélyhelyzetet követően, 2020. július 16-án, csütörtökön tartotta első ülését Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
Ebben a rendkívüli időszakban a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolta.

tovább»


2020-07-27 10:45

Martfű városban a regisztrált bűncselekmények számát sikerült tovább csökkenteni. A közterületen elkövetett és a kiemelten kezelt ügyek esetében is ismételt javulás következett be. A bűnügyi fertőzöttség jóval az országos átlag alatt maradt 2019-ben is, a város továbbra sem tartozik a bűnügyileg fertőzött települések közé.

tovább»


2020-07-27 10:40

Jelentős önkormányzati épületenergetikai beruházások lezárása zajlik a napokban Martfűn. Befejeződött a Városháza homlokzatának felújítása, és elkészült a Május 1. úti önkormányzati garzonlakások tetőszigetelése is. A két beruházás műszaki átadására 2020. június 24-én került sor, a tervező, a kivitelező és a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája munkatársainak részvételével.

tovább»


2020-06-24 16:07

Dr. Solt Magdolna, a Martfűi Egészségügyi Központ vezető főorvosa június közepén azzal a kéréssel fordult a betegekhez, hogy recept, labor- és beutaló igényüket telefonon, mindhárom háziorvosi körzetben a rendelési idő meghatározott időszakában tegyék meg, a rendelés további idejében csak sürgős esetben telefonáljanak. A gyógyszerek felíratására emailen is lehetőséget kínálnak városunk háziorvosai, amit időbeosztásukban munkatársaikkal rugalmasabban tudnak kezelni.

tovább»


2020-06-17 14:27

15 martfűi családnak adtak át kiegészítő csomagot a Magyar Vöröskereszt munkatársai a martfűi család- és gyermekjóléti szolgálat közreműködésével, 2020. május 29-én. A humanitárius szervezet a Covid-19 járvány okozta nehéz helyzet miatt meghirdetett gyűjtésének eredményeként átadott csomagok elsősorban tartós élelmiszerekből álltak – tájékoztatott Szabados Tünde családsegítő, az önkormányzat Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központjának munkatársa.

tovább»


2020-06-05 13:30

Az önkormányzat gazdasági programjában kiemelt helyen szerepel bentlakásos idősotthon biztosítása, amelyre a településen nagy igény van. A Margit Idősek Otthona Alapítvánnyal együttműködve és pályázati forrás bevonásával, most elérhető közelségbe került az idősek otthonának létrehozása Martfűn.

tovább»


2020-06-02 16:38

Holnap reggel héttől már használatba is veszik az új mentőautót! – tudtuk meg Bontovics Jánostól, a Martfűi Mentőállomás vezetőjétől. Kormányzati forrásból, egy év alatt, országosan 254 mentőautó cseréjére kerül sor. Városunk mentőállomásának munkatársai ünnepélyes keretek között, a megyében elsőként vehették birtokba a korszerű Volkswagen crafter mentőautók egyikét 2020. május 21-én.

tovább»


2020-05-21 17:11

A korábbi parkolókat felújíttatja és további parkolókat is kialakíttat az önkormányzat a Szolnoki és a Május 1 utak kereszteződésében álló, forgalmas üzlet mellett. A parkoló területén áthaladó forgalom egyirányúvá válik. Az ottani szelektív hulladékgyűjtők új helyre kerültek.

tovább»


2020-05-19 15:22

Sikerrel zárult az önkormányzat a TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális bővítése, fejlesztése felhívására benyújtott pályázata, amely a Mártírok úti volt iskolaépület az idősek ellátását szolgáló tereinek és funkcióinak bővítését célozta meg. – Az elnyert 178.057.126 forint pályázati támogatásból megvalósuló beruházások óriási előrelépést jelentenek a leendő idősek otthonának kialakításához – hangsúlyozta dr. Papp Antal, Martfű polgármestere.

tovább»


2020-05-15 15:12

Május közepén elkezdődnek a Martfű, Május 1. úti garzonlakások tetőszigetelési munkái. Önkormányzati forrásból komplett hőszigetelést, vízszigetelést és új ereszcsatornázást kap az épület – tájékoztatott dr. Papp Antal polgármester. A garzonlakások további megújulását sikeres önkormányzati pályázat is segíti.

tovább»


2020-05-15 15:03

Gumilapokkal burkolják a központi játszótér melletti kültéri sportpark teljes területét a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Településüzemeltetési ágazatának munkatársai. Korábban csak közvetlenül a sporteszközök alatt volt ütéscsillapító felület.

tovább»


2020-05-12 16:06

Lakossági bejelentést követően, két nap alatt kitakarították a Bata út csatornahálózatában lerakódott szennyeződést a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Településüzemeltetési ágazatának munkatársai. A hibafeltárást és az alapos takarítást követően az önkormányzat át is mosatta az érintett csatornaszakaszt – tájékoztatott Tóth Ferenc, a Településüzemeltetési ágazat vezetője.

tovább»


2020-05-12 16:01

2020. május 11-től kezdődően feloldotta a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet alapján az egészségügyi szakrendelések 2020. március 18-tól elrendelt szüneteltetését az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az egészségügyi ellátás új rendje tárgyú körlevelében.

tovább»


2020-05-07 15:58

Március végétől a 65 év felettiek és a krónikus betegek, 2020. április 20-tól pedig valamennyi, a településünkön élő személy igényelhet védőmaszkokat az önkormányzattól. A mindennapi, elkerülhetetlen emberi kapcsolatokhoz igyekszik ezzel is védelmet nyújtani az önkormányzat, forrásait átcsoportosítva, erőn felül is eleget téve az igényeknek.

tovább»


2020-04-29 15:23

Előzetes becslés szerint 80 tonnányi építési törmeléket, jórészt betonhulladékot helyeztek el illegálisan az elmúlt időszakban Martfűn, a Kövér majorban. Mivel veszélyeshulladéknak számító azbeszt pala is szennyezi a lerakott építési hulladékot, az önkormányzat feljelentését követően, a rendőrség bűncselekmény miatt indított eljárást.

tovább»


2020-04-28 14:46

Városunkban az idősgondozás, ezen belül a szociális konyha, házi segítségnyújtás és az időskorúak nappali ellátása szolgáltatásokat a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ munkatársai látják el, Martfű, Mártírok úti telephellyel.

tovább»


2020-04-17 14:54

A 2020. április 07.-én közzétett tájékoztatónkban olvashattak az önkormányzat által biztosított szájmaszkok igénylésének lehetőségéről, melyet első körben a 65 év felettiek és a krónikus betegek vehettek át. Összességében eddig, az igénylések alapján, 411 darab maszkot osztottunk ki a Család- és gyermekjóléti szolgáltatás családsegítője és a kistérségi intézmény gondozónőinek közreműködésével.

tovább»


2020-04-16 12:52

Martfű Város Önkormányzata rendkívül fontos feladatának tartja, hogy segítséget nyújtson valamennyi rászorult polgára számára, kiemelten a jelen helyzetben leginkább veszélyeztetett csoportba tartozókat, a 65 év felettieket, krónikus betegeket, fogyatékkal élőket.

tovább»


2020-04-07 15:49

Martfű Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, az az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (Ill. 14.) Korm. rendelet 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

tovább»


2020-04-02 12:57

A veszélyhelyzet miatt ráruházott rendkívüli döntési jogkörével élve, a képviselő-testület jogkörét gyakorolva megerősítette, jóváhagyta a veszélyhelyzet kihirdetését követően meghozott képviselő-testületi döntéseket dr. Papp Antal polgármester 2020. március 23-án. 

tovább»


2020-04-02 12:56

A koronavírus-járványra való felkészülés az önkormányzatok számára is komoly kihívást jelent. Az országos tisztifőorvos szerint az új vírussal bárki megfertőződhet és bárki fertőzhet, a kórokozó az országban mindenhol jelen van. A tünetszegény vagy tünetmentes fertőzöttek már köztünk járnak.

Dr. Papp Antalt, Martfű város polgármesterét az önkormányzat aktuális járványügyi feladatairól kérdeztem.

tovább»


2020-03-26 11:25

Kedves Ovisok, Diákok és Szülők!

Rajzokat, fényképeket várunk arról, hogyan tölti együtt a CSALÁD az idejét otthon úgy, hogy betartja a kényszerintézkedések során bevezetett új szabályokat.

tovább»


2020-03-25 16:48

Fontos beruházások műszaki átadására került sor a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ önkormányzati konyháján, március elején. 

tovább»


2020-03-19 15:19