„Szuper csúcshely” – Martfű a továbbiakban is fejlődni fog

Önkormányzati beruházásokban bővelkedő évet zárt Martfű 2018-ban. Jelentősen nőtt az önkormányzat vagyona, és látványosan fejlődött a város. Egyre több a beköltöző fiatal, és három éve folyamatosan nő a születések száma is. A helyi gyárak, cégek – egy kivételével –erősödnek, és a kis- és közepes vállalkozások működése is stabil.Mit hoz a város, az itt élők számára 2019, és ehhez mit tud a maga eszközeivel hozzátenni az önkormányzat? Az előző évi eredményeket összegezve az új esztendő kihívásairól és lehetőségeiről beszélgettünk dr. Papp Antallal, Martfű város polgármesterével.

– A 2018-as évünk nagyon sikeres volt a gazdálkodás és a beruházások terén is. Olyan hatalmas munkákat tudtunk megvalósítani, mint a Művelődési Központ energetikai felújítása. Az előzetesen 105 millió forintosra tervezett beruházásra az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásából is jelentős összeget fordíthattunk. 160 millió forintot költöttünk csak erre az önkormányzati intézményre a tavalyi évben. A Művelődési Központ környezetét is elkezdtük rendbe tenni, amit 2019-ben is folytatunk.

A szintén jelentős pályázati forrás és önkormányzati saját erő bevonásával megvalósuló, komoly beruházásunk, az új bölcsőde kialakítása is befejeződött, eredményeként valóban 21. századi intézményt adhattunk át. Az ezzel a beruházással kapcsolatban lévő óvodai bővítés az idei évben zárul. Terveink szerint ebben az évben a bölcsődénél rendbe tesszük a Béke utat, és parkolókat is építünk.

Az ötödik évében járunk az önkormányzat gazdasági programjának, a képviselő-testület működésének és az én vezetésemnek is.

Ebben az időszakban majdnem duplájára nőtt az önkormányzat vagyona, ami hatalmas teljesítmény volt. Az induló, közel négymilliárddal szemben ma csaknem nyolcmilliárdos vagyona van az önkormányzatnak. Ehhez sok program, beruházás és szigorú gazdálkodás kellett, ami meg is látszik a városon, hisz nagyon sokat javult a városkép.

– Harmadik éve egyre több gyermek születik Martfűn, folyamatosan nő a gyermeklétszám.

– Demográfiai szempontból egy város nehezen tud érvényesülni magában. Szerencsénkre az ehhez szükséges külső tényezők, jogszabályok, a kormányzat által adott gyermekvállalási kedvezmények általában pozitív irányba mutatnak, ami egybeesik a városvezetés szándékával.

A környező településekről és a megye más részeiről is szívesen költöznek Martfűre fiatal párok. Már alig lehet lakásokhoz, családi házakhoz jutni, egyre kevesebb az eladó ingatlan, pedig az árak magasabbak a szomszédos településekénél.

Ez az irány nagyon jó. Ha sikerülne megállítani a lakosságszám csökkenését, esetleg megfordítani, az országos bravúr is lenne. Bízom benne, hogy elérjük ezt.

– A vállalkozások számára hogyan alakul a gazdasági környezet Martfűn?

– Ezen a téren is sok változás történt. Az elmúlt öt év során több kisvállalkozás települt be Martfűre, új vállalkozások jöttek létre. Ha a város infrastruktúrája javul, szívesebben jönnek ide a vállalkozások. Ha jól működik a bölcsőde, az óvoda, helyben tudnak vásárolni az emberek, akkor nehezebben mozdulnak.

A kisebb cégekkel és a város nagyobb gyáraival is megerősítettük a kapcsolatainkat. Igaz, hogy tőlünk független gazdasági okokból a sörgyár elhagyta Martfűt, de a jó kapcsolat a soproni céggel még megvan. Az utolsó információm az, hogy minden itt dolgozót biztos munkahelyhez segítenek.

A növényolajgyárral is kiemelkedően jó a kapcsolatunk. A Sunpro fehérje üzem átadása újabb előrelépés, új munkahelyeket eredményezett, és a gyárban további beruházások is folyamatban vannak. A cég üzleti partnerei mellett, politikai szereplőként egyedül engem hívtak meg az üzem átadására, ami szintén tükrözi a gyár és az önkormányzat közötti jó viszonyt.

A munkalehetőségek száma összességében nőtt Martfűn, sok a betöltetlen álláshely. A munkahelyek kínálata azonban nem mindig egyezik meg a munkavállalók pénzbeli igényeivel. Erre az önkormányzatnak nincs ráhatása.

A helyi kis- és közepes vállalkozások működése stabil, az önkormányzati adóbevétel növekedéséből arra tudunk következtetni, hogy ezek a cégek is erősödnek.

Adópolitikánk állandó, az ötéves önkormányzati ciklus első időszakában rendeztük az adókat, a bérleti díjakat, azóta nincs változás. A sörgyárat ez mindössze évi négymillió forinttal érintette, ami nem összemérhető az áfaként illetve jövedéki adóként fizetett összegekkel.

– 2019-ben milyen fejlesztési forrásokkal, beruházásokkal számolhat az önkormányzat?

– A pénzmaradványunk a tavalyi évről 5-600 millió forint, illetve a bölcsőde- és óvodafejlesztésre kapott TOP-os pályázati pénz fele is rendelkezésünkre áll még.  BM-es pályázatból komoly játszótér épül a Munkácsy úti óvodánál. A központi játszótér további bővítése is az elképzeléseink között szerepel, lehet, hogy gördeszka pályát is sikerül itt kialakítanunk. A közvilágítás fejlesztését is meg szeretnénk valósítani. Ezzel sokat foglalkoztunk az előző években. A villamosenergia-megtakarítással már így is jól állunk. Ebben az öt évben szinte csak a közvilágításra fizettünk komoly összeget, a többi területen ez a kiadás lecsökkent, az önkormányzati intézmények napelemes rendszerei szinte teljes egészében megtermelik a felhasznált villamos-energiát.

Újabb jelentős pályázati lehetőségeket most nem látunk, saját forrásból próbáljuk megvalósítani a fejlesztési elképzeléseinket, így az utak bővítését, javítását. Folytatni akarjuk a kis Szolnoki úton a járdaépítést, a Hunyadi úton is el kellene kezdenünk a járdaépítést, felújítjuk a Béke utat, kialakítjuk az átjárást az orvosi rendelőhöz, rendbe kellene tennünk a Coop abc környékét, a Tiszavirág utat. Itt folyamatban van az eső- és a szennyvízcsatorna kamerás ellenőrzése. Ha nem lesz probléma, akkor csak felületi javítást igényel ez az útszakasz, ami sokkal könnyebben megvalósítható. Tervezés alatt van a polgármesteri hivatal hőszigetelése, külső homlokzatjavítása is. Az épület nyílászáróinak nagy részét már lecseréltük az elmúlt évben.

– Fontos területe az önkormányzati feladatoknak a szociális ellátások rendszere.

– A települési segélyezési rendszer működik. Emellett a favágások során keletkező tűzifát szétosztjuk az arra rászorulók részére. A gázkompenzáció kiegészítését is a napokban juttatjuk el az érintetteknek.

Egy igazán jelentős dolog van, amit terveztünk és nem valósult meg az elmúlt öt évben, az az idősek otthona. A Mártírok úti volt iskolaépület átalakítására pályázatot nyújtott be az önkormányzat, de sajnos ez a pályázat az előzetes ígéretek ellenére sem nyert. Remélem, hogy ezt a következő öt évben csak sikerül megvalósítani. 30-50 fős intézményben gondolkodunk, ami legalább ötszáz millió forintos beruházás lenne, és amit emiatt pályázati forrás nélkül nem tud véghezvinni az önkormányzat.

– Változott a településkép védelmére vonatkozó szabályozás.

– Mostanában azt figyeltük meg, és úgy látjuk, folyamatos probléma lesz, hogy egyre többen alakítanak ki a családi házak előtt és máshol is parkolókat közterületen, ami teljesen szabálytalan. Eleve nem lehet zöldterületen parkolót kialakítani, engedélyt sem kérnek rá, illetve sokan betemetik az esővíz csatornát is. Martfű elég sík terület, ahol az esővíz könnyen problémát okozhat. Kocsibejárók építését engedélyezhetjük, de parkolókét nem. Ezeket az előírásokat az önkormányzatnak be kell tartatnia, itt akár büntetésekre is számítani lehet.

Az egészségügyi ellátás terén is jogszabályváltozások várhatóak. Ebben az öt évben, a térség többi településével közösen, lehetőségünk volt az ügyeleti rendszer átalakítására. Ezen a téren az állami támogatáshoz még így is legalább kétszer annyit kell hozzátenni, de ez sem elég az ügyeleti rendszerre. A helyzeten a két éve kiírt közbeszerzés sem változtatott, az az egy jelentkező volt, aki jelenleg is ellátja az ügyeletet. Az országosan is jelentkező problémákat kormányzati szinten igyekeznek kezelni, ezért várható az átalakítás. Előzetesen azt hallottuk, hogy ahol mentőszolgálatok vannak, ott alakítanának ki orvosi ügyeletet, ami Martfű szempontjából kedvező lenne. Döntés még nincs. A körzeti orvosi ellátás terén is változás várható.

– Martfűn mindig kiemelt figyelem övezi a közbiztonságot.

– Mindenképpen szeretnénk a közbiztonság terén is a jelenlegi szintet megtartani. Semmi olyan esemény nem történik a városban, ami valós kockázati tényezőt jelentene. Martfűre nem jellemzőek a társadalomra veszélyes emberek, sem olyan szerek, amelyek más településeken a fiatalok között elosztásra kerülnek. Ez a kisváros figyel az ilyesmire is.

– Az önkormányzat felhívást tett közzé, felmérve az építési telkek és az új lakások iránti igényeket.

– A betelepülési kedvet érzékelve, próbálunk ehhez megfelelő környezetet teremteni. Komoly az érdeklődés, és várjuk a további jelentkezőket.

A városközpont déli részén emeletes házak építésének támogatásában gondolkodunk, erről már vállalkozókkal és pénzintézettel is tárgyaltunk. Nagy az igény családi házas telkek kialakítása iránt is. Két terület jöhet szóba, ebből az egyik az óvárosban a csatornáig terjedő terület. Itt azonban a három tulajdonos egyikének területei három éve végrehajtás alatt vannak, ami akadályozza a közművesítést. A másik a Földvár felé vezető régi út melletti legelő terület egy része. Ezt, a korábban állami tulajdonban lévő földterületet évtizedek óta igyekszik megszerezni az önkormányzat. Próbálunk megegyezni a jelenlegi tulajdonossal, csere területet is felajánlottunk a számára. Ezért is jó, hogy az önkormányzat az elmúlt években több földterületet vásárolt.

– Ezek szerint „financiálisan minden rendben”? Martfű „szuper csúcshely”, amint a Martfű Média karácsonyi klipjében hallhattuk?

– Martfű tényleg szuper csúcshely, amiért próbálunk mi is mindent megtenni, és az itt élők között is nagy az összefogás. Ennek örülök, hisz egy város csak úgy tud fejlődni, ha összetartunk, és egy irányba megyünk, vigyázunk az értékeinkre, egymásra. Bízom benne, hogy Martfű a továbbiakban is fejlődni fog, és még jobb lesz a város hírneve. Az önkormányzat azon dolgozik, hogy az ehhez szükséges feltételeket a jövőben is megteremtse.

Herbály Jánosné

2019-01-29 15:44