Rövid összefoglaló

Székhely, telephelyek, tagintézmények, elérhetőségek>>>
A Játékvár Óvoda és Bölcsőde alapító okirata>>>
Játékvár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei intézményegységének szakmai programja>>>
Játékvár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei intézményegységének házirendeje>>>
Játékvár Óvoda és Bölcsőde szervezeti és működési szabályzata>>>
Játékvár Óvoda és Bölcsőde óvodáinak házirendje>>>
Játékvár Óvoda és Bölcsőde pedagógiai programja>>>


A martfűi bölcsőde és óvodák története

Az anyaölből kikerülő és az iskolapadba beülő gyermeki életszakaszt öleli fel a bölcsőde és az  óvoda intézményrendszere. A város iparosodása stabil életlehetőségeket kínált a fiatal családoknak. Az egyre növekedő gyermeklétszám újabbnál újabb nevelési intézmények építését, vagy a már meglévők bővítését eredményezte. Az összevont intézmény ma Játékvár Óvoda és Bölcsőde néven biztosítja a martfűi gyermekek gondozását és nevelését hat hónapos kortól iskolába lépésig, a legkorszerűbb módszerekkel és magas színvonalú szakmai igényességgel. A szülők és a pedagógusok közötti sokrétű együttműködés igazi nyertese: a gyermek.

Bölcsőde története:

A martfűi óvoda és bölcsőde „gyermekkora” A nagy létszámú női munkaerőt foglalkoztató Cikta Rt., első kezdeményezésként, 1948-ban egy családi házban rendezett be egy, ahogy akkor nevezték, napközi otthont, 20-25 gyermek részére. Mivel egyre több kisgyermekes családanya vállalt munkát az üzemben, ezért egy 76 férőhelyes napközi otthon megépítésére hoztak határozatot, majd, az újabb igényekhez igazodva, 90 fő befogadására alkalmas napközi épült.

A kisgyermekes anyák gondjain igyekezett segíteni a Tisza Cipőgyár vezetősége, amikor 1954 novemberében, ideiglenes jelleggel egy családi házban kialakították a település első bölcsődéjét. A bölcsőde iránti igény fokozódott, ezért két év múltán az akkori gyárvezetés egy 40 személyes, korszerűen berendezett bölcsőde építéséről döntött. Az új, kétszintes épület az akkori követelményeknek minden szempontból megfelelt. A hatvanas években ezt az épületet, a növekvő igényeknek megfelelően, belső átalakítással, húsz férőhellyel bővítettek. Az intézményt az addigi fenntartója, a rendszerváltás éveiben, 1990-ben átadta a város önkormányzatának, és városi bölcsődeként működött tovább. Az épületben jelenleg a város Zentay Márton Egészségháza működik.  

Óvodák története:

A Kossuth úti Óvoda ligetes, kertvárosi környezetben, a település első községi óvodájaként 1955-ben kezdte meg működését, az óvárosban egy kétszobás szolgálati házban. A jelenleg is használatos épület 1961-ben nyitotta meg kapuit két csoport számára, majd tíz év múlva bővült még egy csoporttal. Az 1980-as években az óvárosi településrész rohamosan fejlődött, sok új családi ház épült. A gyermeklétszám megnőtt, szükség volt további bővítésre. Az önkormányzat kibérelte az eddigi Kossuth úti óvoda melletti épületet, így az átalakítások után a kilencvenes évek első felében négy csoport működött. Majd 1996 szeptemberétől újra három csoportban nevelik a gyermekeket. A felszabadult csoportszobát tornahelyiséggé alakították.

Május 1. úti Óvoda az akkori városközpontban, 1956-ban létesült. A négy helyiségből álló épületben húsz kisgyermeket gondoztak. Ezt megelőzően a Béke úti óvodába járhattak az „üzemis” gyerekek. A Tisza Cipőgyár 1990 januárjában ezt az óvodáját is átadta az önkormányzatnak. A Tisza folyó közelsége, a parkok békés, természetes közeget nyújtottak az óvodának, ami azért volt fontos, mert a gyermekek többsége lakótelepről érkezett. Az épületben teljes átalakítást és felújítást követően 2018. óta a 40 férőhelyes modern bölcsőde működik.

Elsődlegesen ugyancsak a gyárban dolgozó szülők gyermekei járhattak a Május 1. úti óvoda közelében létesült úgynevezett „Macis óvodába”. A ma az önkormányzat garzonként használja az épületet, ahol lakhatást biztosít több család számára.

Munkácsy úti Óvoda a város jól megközelíthető részén a hetvenes évek elején épült. Lakótelepi és kertes házak veszik körül. Kezdetben három csoporttal, majd pár éven belül négy csoporttal működött, száz férőhellyel. A csökkenő gyermeklétszám következtében 2004-től ez az óvoda is három csoporttal működött egészen 2019-ig.

Martfű életében rövid ideig működött a 2. számú Munkácsy úti óvoda, melynek modern épülete korszerű gyermeknevelésre adott lehetőséget. Elkészülése után pár évvel viszont egyre inkább éreztette hatását a csökkenő gyermeklétszám. Ez az óvoda a kihasználatlansága miatt megszűnt, jelenleg rehabilitációs foglalkoztató működik benne.

Az óvodák egy ideig az általános iskola igazgatása alatt álltak, majd önálló összevont intézményként működtek tovább Városi Óvodák és Bölcsőde néven. Az intézmény 2007. szeptember 1-jétől a mezőhéki óvodával bővült, de a későbbiekben ez az óvoda újra önállóan folytatta működését. Az intézmény ma Játékvár Óvoda és Bölcsőde néven biztosítja a martfűi gyermekek gondozását és nevelését hat hónapos kortól iskolába lépésig.

1.Óvodai kép a kezdetekbõl
Óvodai kép a kezdetekbőlA Játékvár Óvoda és Bölcsőde jelene


A Játékvár Óvoda és Bölcsőde a Bölcsődei intézményegységből, a Munkácsy úti Óvodából – székhely óvoda, valamint a Kossuth úti Tagóvodából áll.

Bölcsődei intézményegység

A Játékvár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegysége jelenleg egy modern, minden igényt kielégítő, kifejezetten bölcsődei ellátásra átalakított és felújított épületben található a városközpontban. Az épület zöld övezetben, nyugodt, zajmentes területen helyezkedik el. Jelenleg 40 férőhelyen, két gondozási egységben, 3 csoportban fogadjuk a gyermekeket. Belső tagolása, bútorzata, felszerelése megfelelő a bölcsődés korú gyermekek harmonikus, egészséges fejlődéséhez. Az udvari játéktevékenység minden csoport számára újonnan kialakított, árnyékolt teraszon, illetve a tágas, ligetes udvar kielégíti a gyermekek mozgásigényét. Az udvari mozgásfejlesztő játékok megújultak az uniós szabványoknak, a szakmai szempontoknak és a bölcsődés korú gyermekek életkori sajátosságainak, igényeinek megfelelően. Bölcsődénk saját nevelési-gondozási program szerint dolgozik, amit a A  bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint dolgoztak ki. A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő családok állnak. Az Alapprogram a családra, mint komplex rendszerre tekint, melynek értelmében nem csak a kisgyermek nevelését-gondozását, hanem az egész család támogatását célozza meg. Ez az egymásra épülés biztosítja egyrészt az általános követelmények teljesítését, másrészt a családok és a fenntartók elvárásaihoz és a helyi lehetőségekhez igazodást.

   

Munkácsy úti Óvoda – Székhely óvoda

A város jól megközelíthető részén, az általános iskola mellett található. Lakótelepi és kertes családi házak veszik körül. 2019 őszén egy korszerű, két csoporttal kibővített és felújított óvodát vehettek birtokba az óvodás gyermekek. Az óvoda udvarán modern játszótéri eszközök kaptak helyett, amely nagyban biztosítja a gyermekek mozgásfejlődésének elősegítését.

Ettől az időponttól kezdve az óvoda öt csoportszobával rendelkezik, férőhelyeinek száma 115 fő. 

Kossuth úti Tagóvoda

Településünk első óvodájaként 1955-ben kezdte meg működését az óvárosi részen. Kertes családi házak veszik körül ezt az óvodát, fás, ligetes udvara nagyszerű lehetőséget biztosít a szabad levegőn való tartózkodás megszervezéséhez.

Az óvoda három óvoda csoportszobával rendelkezik , férőhelyeinek száma 75 fő. 

Intézményünk mindkét óvodája osztott, részben osztott életkorú csoportokban fogadja a gyermekeket. Az óvodák nyugodt, csendes, kisebb forgalmú, jól megközelíthető utak mellé épültek. Az épületek és az udvarok nagysága, belső kialakítása megfelelő 190 kisgyermek egészséges neveléséhez, sokoldalú fejlesztéséhez.

Otthonos környezetben, esztétikusan, barátságosan, gyermekközpontúan berendezett csoportszobákban játszhatnak az óvodás gyermekek. Sok fejlesztőjáték biztosítja a tartalmas tevékenységet, sokoldalú személyiségfejlesztést.

Mindkét óvodánk rendelkezik megfelelő felszereltségű tornaszobával, itt lehetőség nyílik a mozgáskoordináció fejlesztésére, illetve a fokozott mozgásigény kielégítésére.

A pedagógusok, a folyamatos önképzés mellett, különféle módszertani kurzusokon bővítették, bővítik a változó igényekhez igazodó szakmai tudásukat.

Óvodáinkban A„Játékvár – Vár a játék” című program szerint nevelik a gyermekeket.

A „Játékvár – vár a játék” program a környezeti nevelés köré épül, mely magába foglalja a környezetvédelemre nevelést is. A program fontos eleme, hogy a környezet megismerése, szeretete, védése, óvása beépüljön a jövő emberének életszemléletébe. A természeti - emberi - tárgyi környezet megismertetését elsősorban közvetlen környezetükben, tapasztalati lehetőségek biztosításával teszik érzelmileg gazdaggá.

Hagyomány a kisebb séták, túrák szervezése, melyek a környezeti nevelés céljait szolgálják. Maradandó élményt nyújtanak a Tisza-parti kirándulások, a szarvasi arborétumban tett látogatások. Jászberény, Mezőtúr természeti értékeinek megtekintése, az évszakonkénti nagy séták, lovas kocsikázás a város határában, mind - mind az intézmények szűkebb és bővebb környezetének megismerését célozzák. A környezetvédelmi napok megrendezése a nevelési program szerves része. Az óvodások az életkori szintjüknek megfelelő mértékben megemlékeznek az Állatok Világnapjáról, a Víz Világnapjáról, a Föld napjáról és a Madarak-fák napjáról.

A vidám éneklés, a zenehallgatás éppúgy alappillére az óvodai életnek, mint a rajz, mintázás, kézimunka tevékenység. A játékot a személyiségfejlesztés legfontosabb eszközének tekintik. A programba beépítik a néphagyományt, népszokásokat,

Nagy gondot fordítanak a gyermekek anyanyelvi nevelésére. A megyében először itt valósult meg fonémahallást (verbális figyelem és akusztikus emlékezet) fejlesztő program, mely elengedhetetlen a kudarcnélküli iskolakezdéshez.

A testi nevelés sokoldalú fejlesztését lehetőség szerint vízhez szoktatással, gerinc- és lábtartást javító tornával, a mindennapi szabad, illetve szervezett mozgással segítik.

A Portyázó Porontyok Alapítvány az óvodákba, bölcsődébe járó gyerekek foglalkoztatását, tapasztalat- és élményszerzését támogatja.