Megemlékezés, elismerések a köztisztviselők napja és a Semmelweis-nap alkalmából

A köztisztviselők napja és a Semmelweis-nap alkalmából 2016. június 30-án ünnepi megemlékezésen köszöntötték városunk vezetői Martfű köztisztviselőit, közalkalmazottait, a szociális és egészségügyi területen dolgozókat. Az eseményen dr. Papp Antal polgármester „Martfű Város Közszolgálatáért Díjat” adott át dr. Solt Magdolna háziorvosnak, a dr. Zentay Márton Egészségügyi Központ vezetőjének, valamint Liszkai Lászlóné pénzügyi szakembernek. Az ünnepet Szabó Ádám, a Csillag születik tehetségkutató műsorból jól ismert harmonikaművész hangulatos kis koncertje színesítette.Ünnepi beszédében Vass Éva önkormányzati képviselő mindazon „köz”-ért fáradozók munkáját méltatta, akik, mint mondta: szeretett városunkban a hivatali ügyek intézésének, a közigazgatás zökkenőmentes működésének, városunk üzemeltetésének, a gyógyításnak, a betegápolásnak, mások megsegítésének szentelik életüket nap, mint nap.

–      Július elseje a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Ezen a napon született Semmelweis Ignác, az anyák megmentője, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyi láz leküzdésében. Nem csak megemlékezésekkel ünnepel ezen a napon Magyarország, hanem országszerte elismeréseket is osztanak az egészségügy dolgozóinak, megköszönik az egész éves munkájukat, fáradságukat. Méltatjuk a kitartásukat, munkabírásukat, az elhivatottságukat, de nyíltan kell beszélni az ágazat gondjairól is. A nehéz munkakörülményekről, az alacsony létszámról, az alacsony bérekről, a kórházak alulfinanszírozásáról, az átgondolatlan politikai intézkedésekről. Évek óta több orvos menekül el a magyar egészségügyből, mint amennyit a négy egyetemen képeznek. Számunkra egyértelmű, hogy idehaza már nem vonzó orvosként dolgozni, mert Magyarországon nem érték a szaktudás, nem becsülik meg a szakembereket. Tudjuk mindannyian, hogy az emberekkel való foglalkozás mindig is egy nehéz, nemes feladat volt és ma is az. Hivatástudat kell hozzá, belső elkötelezettség, odaadás, annak az érzése, hogy mások számára hasznos tevékenységet tudunk folytatni, és ezt a társadalom elismeri. Aki ilyen hivatás mellett dönt, az jól tudja, hogy a hétköznapok fárasztóak és sok erőt követelnek meg az embertől, de mégis megéri, akár egy életet ment meg, akárcsak egy jó szót tesz egy másik ember felé. Ha a feladás helyett kitartunk a nagy álmaink mellett, akkor sok munkával és az emberek közös összefogásával megteremthetjük, hogy társadalmilag és anyagilag is megbecsültté váljanak ezek a szakmák, hivatások – tette hozzá a képviselő asszony, majd munkájuk elismerésével köszöntötte a Martfűn közalkalmazásban lévő dolgozókat is, akik az önkormányzat keretén belül különféle munkakörökben dolgoznak a városlakókért; azért, hogy jó legyen Martfűn élni, szép legyen a környezet, jól működjenek az intézmények, a szolgáltatások, az ellátórendszerek.

–      Egy jól szervezett hivatal, egy megbízható és a lelkiismeretesen vezetett köztisztviselői csapat alapfeltétele egy jól működő városnak, az ország működtetői és megjelenítői – hangzott el az ünnepi beszédben. – A polgárok velük találkoznak, ők adják a hivatalok, a közigazgatás, az önkormányzatok arcát, hangját, személyiségét. Csak erkölcsileg és anyagilag megbecsült köztisztviselőktől, csak jól szervezett, megfelelően szabályozott közigazgatástól várhatjuk el, hogy polgárbarát, hatékony és jó szolgáltató legyen.

Vass Éva a szociális és jóléti területen dolgozók munkáját is kiemelve elmondta: – Őszinte megbecsülésemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik nap, mint nap hitükkel és meggyőződésükkel azon fáradoznak, hogy a rászorulónak, legyen az gyermek, felnőtt, időskorú vagy éppen fogyatékos, az emberi méltóságot tiszteletben tartva, adják meg a tőlük telhető segítséget. Sajnos látjuk és szólni kell róla, nem ünneprontásként, hogy a közszolgálati dolgozóink közül is sokan egzisztenciális problémákkal küszködnek. A hivatal munkatársainak közel fele minimál- vagy ahhoz közeli bérért dolgozik, központi béremelés nyolc éve nem volt. Egyre több a pályaelhagyó szakember. A jó szakember pályaelhagyása azonban nagy veszteség mindenkinek, az ügyfélnek, az intézménynek, a társadalomnak egyaránt.

Vass Éva ráirányította a figyelmet a Martfűn működő Máltai Szeretetszolgálat tevékenységére is, hangsúlyozva az ott dolgozó önkéntesek szintén a „köz” javát szolgáló tenni akarását. – Önként, saját belső késztetésre, fizetség nélkül teszik ezt városunkért, értünk, a segítségre szoruló, bajbajutott emberekért. Sokan vannak ilyen emberek Martfűn. Büszkék vagyunk rájuk, köszönjük önzetlenségüket, segítő szándékukat, odaadásukat.

Befejezésül, kívánom, hogy a mai nap ünnepeltjei nőjenek fel választott szép hivatásukhoz. Váljanak ajándékká mások számára, áldássá, gyógyító szóvá, isteni simogatássá ebben a világban – zárta ünnepi beszédét városunk önkormányzati képviselője.

A díjátadások után az ünnepet Szabó Ádám, a „Csillag születik” tehetségkutató műsorból jól ismert harmonikaművész hangulatos kis koncertje színesítette.

Magyar Mária

Tovább a képekhez ›››

 

* * *

Martfű város közigazgatási feladatának ellátása terén végzett kimagasló színvonalú, példaértékű tevékenységének elismeréseként, a köztisztviselők napja alkalmából, „Martfű Város Közszolgálatáért Díjban” részesült Liszkai Lászlóné pénzügyi szakember.

Liszkai Lászlóné Süveges Valéria a középiskola befejezését követően, 1989. június 30-tól helyezkedett el első munkahelyén, Martfű Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala jogelődjénél, mint pénzügyi ügyintéző.

Ebben a munkakörben dolgozott 1992. október 31-ig, majd gazdasági előadóként áthelyezésre került közalkalmazotti jogviszonyba, a Városi Víz- és Csatornamű intézményhez, ahol közel 10 évet dolgozott.

2001 áprilisától pedig – már éppen 15 éve – ismét köztisztviselőként, a Martfűi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Irodájának munkatársaként végzi nagy szorgalommal és odaadással a talán kevésbé látványos, viszont annál felelősségteljesebb pénzügyi ügyintézői munkáját.

Ez alatt az idő alatt sokrétű feladatot látott el a pénzügyi területen, az önkormányzati költségvetés előkészítése, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati intézmények pénzforgalmának könyvelése vonatkozásában.

A hivatástudat, a precíz, pontos munkavégzés és a kiváló szakmai felkészültség jellemezte kezdetektől fogva.

Tudásának fejlesztését, a folyamatos önképzést mindig is fontosnak tartotta, hiszen azon túl, hogy a kötelezően előírt szakmai vizsgákat teljesítette, a közszolgálatban töltött ideje alatt rendszeresen képzéseken, továbbképzéseken vett részt.

Elhivatottságát tükrözi, hogy 27 éve dolgozik a város közszférájában. Munkájára jellemző a megbízhatóság, teherbírását az olyan időszakonként jelentkező, de rendkívül nagy jelentőségű feladatok ellátásánál is folyamatosan tapasztalható volt, amelyek nagyban befolyásolták a város pénzügyi helyzete stabilitásának fenntartását, így az önkormányzati gazdálkodás pozitív megítélését.

Szabadidejét sokszor feláldozta munkája miatt, amit soha nem lehetett megfelelően kompenzálni, ennek tudatában végezte faladatát.

Kiválóan látta és látja el a mai napig a feladatait, amely alapján olyan kollégának ismertük meg, aki szívvel-lélekkel végzi a munkáját.

Elhivatottsága megmutatkozik a családi életében is, ahol férjével három gyermeküket szeretetben, harmóniában nevelték fel.

Munkássága, szakmaszeretete példa lehet mindenki számára, mely alapján méltóvá vált az elismerésre. További munkájához nagyon sok sikert és jó egészséget kívánunk!

* * *

Martfű város egészségügyi feladatainak ellátása terén végzett kimagasló színvonalú, példaértékű tevékenységének elismeréseként, a Semmelweis-nap alkalmából „Martfű Város Közszolgálatáért Díjat” vehetett át Dr. Solt Magdolna háziorvos, a Dr. Zentay Márton Egészségügyi Központ vezetője.

Dr. Solt Magdolna ebben az évben 40 éve, 1976. november 15-től helyezkedett el Martfű Város Önkormányzatának jogelődjénél, mint körzeti orvos.

A Szegedi Orvostudományi Egyetemen frissen végzett fiatal, pályakezdő orvosként a diplomája megszerzését követően először három hónapig Szolnokon, a Hetényi Géza Kórház Gyermekosztályán dolgozott, majd a martfűi tanácselnök megkeresésére megpályázta a megüresedett körzeti orvosi állást.

Solt doktornő Kecskeméten született, az általános iskolát, valamint a gimnáziumot is ott végezte. Édesapja, aki szintén orvos volt, gyermekkora óta megszerettette, megismertette vele az emberekkel való törődés, a gyógyítás, az orvosi munka szépségeit.

Édesanyja – aki utolsó éveit Martfűn élte – németet tanított, és még sokan emlékeznek rá a városban. Szüleinek nagyon sokat köszönhet, akik idős koruk ellenére végig segítették egyetemi és későbbi tanulmányait.

Tudásának fejlesztését, a folyamatos önképzést mindig is fontosnak tartotta, szakvizsgát tett általános orvostanból 1987-ben, majd háziorvos tanból 1992-ben és üzemorvos tanból 2002-ben.

Munkáját hivatástudat, precíz, pontos munkavégzés és kiváló szakmai felkészültség jellemezte a kezdetektől fogva.

A hosszú évtizedekre visszatekintő háziorvosi munka mellett 1996 óta az egészségügyi központ intézményvezetőjeként is tevékenykedik.

Betegei, kollégái szeretik, tisztelik, hozzáállása igen empatikus, szereti a munkáját és az itt élőket. Azon szerencsés emberek közé tartozik, akinek a munkája egyben a hobbija is, ezért végzi még jelenleg is, nyugdíjas kora ellenére, nagy odaadással hivatását.

Elhivatottságát tükrözi, hogy 40 éve dolgozik a város egészségügyi ellátásában.

Munkássága, szakma- és emberszeretete példa lehet mindenki számára, mely alapján méltó az elismerésre. További munkájához sok sikert és nagyon jó egészséget kívánunk!

 

2016-07-05 16:04