Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Vendégek vagyunk itt mindannyian – Közel háromszáz, városunkhoz kötődő személy életútja egy kötetben

– Tanulságos és érdemes forgatni ezt a könyvet, hisz megismerjük belőle azokat a személyeket, akik településünkön tettek, tenni akartak és tenni is fognak, remélem, még ezután is! – mondta a közelmúltban megjelent, „Ki kicsoda Martfűn – Életutak, életképek" kötetről dr. Papp Antal, Martfű polgármestere. Az új, kortörténeti jelentőségű könyvet a 2020. augusztus 18-án, kedden délután, a Művelődési Központban megtartott könyvbemutatón vehették először kézbe az olvasók.

A kiadványt megvásárolni is a kulturális intézményben lehet, pénztári nyitvatartási időben (hétfő: 13-17, kedd: 10-14, szerda: 10-14, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap: mozi jegypénztár nyitva tartása szerint, vagy belépődíjas rendezvények előtt egy órával).

Az intézmény könyvtárában vehetőek át a korábban leadott és az adatvédelmi szabályoknak megfelelő módon kezelt kéziratok, fotók és dokumentumok is, szeptember folyamán keddi napokon 16-tól 18 óráig, majd ezt követően személyes időpont-egyeztetéssel, a könyvtárban. Az át nem vett dokumentumokat ezt követően egy év elteltével megsemmisítik.

A könyvben bemutatott közel háromszáz személy foglalkozása és életrajza rendkívül széles körben mozog. Szerepel benne tanár, vállalkozó, politikus, sportoló, munkás, művész… és még sokan mások. Két dolog köti őket össze: az egyik, hogy az életük egy szakasza, többeknek az egész élete, e városhoz köthető, a másik, hogy a maguk területén valami kiválót, maradandót alkottak, vagy felelős, a város életét valamilyen területen meghatározó pozíciót töltöttek be.

–  Hatalmas izgalommal vártuk a könyv elkészültét, és azt is, hogy mit szól hozzá a martfűi és a Martfűhöz kötődő olvasóközönség – fogalmazott a Martfűi Ünnepi Napok második rendezvényeként megtartott könyvbemutatón Asztalosné Kocsis Enikő. Városunk kulturális intézményének vezetője bemutatta a könyv szerkesztőit. Elsőként a könyvkiadás lelkét, dr. Papp Antal polgármestert köszöntötte, aki a felmerülő nehézségek ellenére arra bíztatta a könyv létrehozásában közreműködőket, hogy ne adják fel, ennek a könyvnek meg kell jelennie.

– Fiatal település Martfű, most 70 éve önálló és 31 éve város. Éppen ezért kellett most a könyvkiadással foglalkozni, mert tudjuk, hogy kik voltak ott a kezdetekkor, kik voltak, akik építkeztek. Fontos ezeket az adatokat összegyűjteni – hangsúlyozta dr. Papp Antal a könyvátadón, megköszönve a színvonalas kiadvány létrehozásában közreműködők munkáját, és abban bízva, hogy lesz további kiadás, amelyben szerepelnek azok is, akik eddig valamiért nem kerültek a szerkesztők látókörébe vagy nem szerettek volna a könyvbe bekerülni.

A képviselő-testület több mint három éve döntött a könyv kiadásáról, amelynek az előkészítéséhez munkacsoportot hozott létre. A könyv vezetői - koordinálói feladatait Gonda Istvánné alpolgármester és Rágyanszky István bizottsági elnök látta el.

A kiadványban megjelenő személyek, adatok összegyűjtésébe készséggel kapcsolódtak be az erre felkért közéleti szereplők, témák szerint:

Egészségügy: dr. Mucsi János

Egyházak: Kupai-Szabó Kornél

Gyárak, vállalkozások (Tisza Cipőgyár nélkül): Szikszay Ádám

Kultúra - szabadidő - civil élet: Asztalos Árpádné

Mezőgazdaság - természeti környezet: Vinczéné Balogh Magdolna

Oktatás - óvodák - iskolák: Hegedűs Mihály

Önkormányzat: Sólyom Dezsőné

Sport: Horváth Endréné

Tisza Cipőgyár: Máté Gizella

Városfejlesztés - épített környezet: Kozma Imre

A történelmi személyiségek adatait, Vas Béla és Vinczéné Balogh Magdolna segítségével, Eiler Zita dolgozta fel.

A tipográfia, a szöveg- és képszerkesztés Herbály Jánosné Kalmár Irén munkája, a könyv borítóját Kovács Tamás tervezte.

Segítségükre, emlékezetükre, személyes kapcsolataikra alapozva indulhatott el ez a jelentős munka, a helyi újságban is megjelent kérdőív közreadásával, kérve az itt élők ajánlásait, javaslatait a könyv tartalmának teljesebbé tételéhez.

A könyv kiadásának gondolatát évek óta dédelgette Rágyanszky István önkormányzati képviselő.

„magunknak hát már megmaradjunk, 
gyökereinkről ne szaladjunk, 
tavaszban, őszben gyarapodjunk, 
legyünk hívők, bátrak, kitartók: 
az örök reményhez hasonlók.”
– idézte Szabó Lőrinc: Szövetség című versét a könyvkiadást koordináló Rágyanszky István.

– Martfűnek különös atmoszférája van, minden mástól különböző, s él még az a nemzedék, amely tudja: erős gyökerei vannak - egyek vagyunk … gyökereinkről ne szaladjunk – fogalmazott városunk alpolgármestere.

Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség című versének mottójával: „csak vendégek vagyunk” Martfűn, talán csak iskolásként – esetleg hosszabb ideig, vagy az egész életre –, előbb utóbb átadjuk a helyünket … másoknak. S nem mindegy, hogyan töltjük/töltöttük ki a ránk mért időt. Vendégek vagyunk itt mindannyian.

A képviselő-testület 2016 szeptemberében bízta meg a könyv elkészítésével az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil- és Egyházi kapcsolatok bizottságát. Az előkészítő munkacsoport tagjai szakterületük szerint megtették a maguk ajánlásait. A beérkezett ajánlások alapján közel ötszáz felkérést - kérdőívet jutattak el a felkért személyeknek.

Várakozásaikkal ellentétben a megadott határidőre nem érkezett vissza a kérdőívek többsége, emiatt a képviselő-testülettől a határidő módosítását kellett kérniük.

– Komoly erőfeszítéssel, hosszú hónapok munkájával sikerült elérni, hogy a már addig befektetett munkánk ne vesszen kárba. A miértekre nem tudok válaszolni: a ma is tapasztalható zaklatott közélet, az adatvédelmi előírások megjelenése, szigorúsága többeket bizonytalanná tett. Talán az is igaz, hogy nem mindenki értette meg a szándékot, s a bizalmatlanság is szerepet játszott.

Minden olyan személy akaratát tiszteletben tartottuk, aki kifejezte, hogy nem kíván szerepelni ilyen jellegű kiadványban. De valószínűleg sokan voltak olyanok is, akik egyszerűen nem reagáltak a felhívásra, elfeledkeztek róla, vagy nem figyeltek fel rá.

A beérkezett kérdőívek-arcképek feldolgozása az adatvédelmi előírásoknak megfelelően, zárt körben történt. A hiányosságok pótlása, a pontosítás is sok időt és energiát vett igénybe, így az eredeti, 2019-re tervezett megjelenés helyett a tavalyi év végén került a könyv abba az állapotba, amelyet a nyomdai feldolgozásra átadhattunk – tájékoztatott Rágyanszky István.  A könyvkiadás szervezőjeként arra is felhívta a figyelmet, hogy a kiadvány a közreműködők önkéntes, munkájával készült, költséget kizárólag a nyomdai tevékenység jelentett, így a kötet ára valóban önköltséges, ezért is lehet ilyen kedvező, 2050 forint.

A könyv az idén tavaszra elkészült, ám a rendkívüli helyzet nem tette lehetővé azonnali megjelentetését. Így kapcsolódott nemzeti ünnepünkhöz s településünk önállóvá válásának 70. évfordulójához.

Beszédes, ízléses borító, évszázadokkal ezelőtt itt élt, történelmi személyek nevei, életútja, névsorok: díszpolgárok, Martfű Városért díjban, ágazati díjban részesített személyek, vezető tisztségviselők névsorai, kiegészítve sok-sok fotóval – mindez egy kötetben.

Rágyanszky István köszönetet mondott az előkészítő munkacsoport tagjainak, képviselőtársainak, az adatközlőknek, a történelmi személyekről szóló összefoglaló készítőinek és a nyomdai kivitelezésért a Penta Print Nyomdának.

Saját vagy hozzátartozóik adatainak közlésével sokan hozzájárultak közelmúltunk és mai mindennapjaink megismeréséhez, és ahhoz, hogy a könyv kiadásában közreműködők nagy-nagy türelmet igénylő munkájának eredményekét a Ki kicsoda Martfűn kötetbe a könyvbemutatón végre személyesen is belelapozhattunk.

Én Istenem, az idő hogy szalad!

Ma még vagyunk, holnap már nem leszünk,

múlt és emlék: minden elmarad.

Nyomunkat rendre belepi

rőt lombjával az őszi szél.

S hogy kik voltunk:

maholnap az sem tudja,

aki rólunk beszél. – idézte a könyvátadó rendezvény végén Wass Albert Sóhaj című versét Rágyanszky István.

A Ki kicsoda Martfűn - Életutak, életképek kötet szerkesztőinek a célja éppen az, hogy megőrizzük a gyökereinket. Hiszen vendégek vagyunk itt. Nem mindegy, hogy élünk, mi marad utánunk…

Herbályné Kalmár Irén

Tovább a képekhez>>>

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város