1. napirendi pont

Javaslat „Martfű Város Pedagógiai Díja” kitüntetés adományozásáról. (Zárt ülés.)