Pályázatok

Garzonház komplex épületenergetikai felújítása Martfűn

Garzonház komplex épületenergetikai felújítása MartfűnTOP-3.2.1-16-JN1-2019-00008


Projekt leírása:

 

Martfű Város Önkormányzata sikeresen pályázott Magyarország Kormányának az önkormányzati tulajdonban levő épületállomány energetikai felújításának megvalósítására az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés megvalósítása érdekében kiírt felhívására.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, az EU és a Magyar Állam által nyújtott vissza nem térítendő 100%-os intenzitású támogatás összege: 102,2 millió Ft.

A Támogatási szerződés 2020.10.27-én lépett hatályba.

A szociális alapszolgáltatások fejlesztése Martfűn TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038

A szociális alapszolgáltatások fejlesztése Martfűn TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038

 

 

A projekt célja a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ jelenlegi Martfűi Telephelyének (Mártírok út 4.) fejlesztése, bővítése a régi iskola épületének többi, földszinti részeinek felújításával, átépítésével, melynek köszönhetően az ott funkcionáló szociális szolgáltatások a jelen kor követelményeinek, a korszerű szakmai elvárásoknak megfelelő minőségű, színvonalú, méltó körülményeket biztosít, mindenki számára egyenlő hozzáféréssel.

Közösségépítést, felzárkóztatást ösztönző térségi műhelymunka című EFOP-1.5.2-16-2017-00040 azonosító számú projekt

Közösségépítést, felzárkóztatást ösztönző térségi műhelymunka című EFOP-1.5.2-16-2017-00040 azonosító számú projekt

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. szeptember 29-én kelt támogatói döntésével támogatásban részesítette Martfű Város Önkormányzatának a „Közösségépítést, felzárkóztatást ösztönző térségi műhelymunka” című EFOP-1.5.2-16-2017-00040 azonosító számú projektjét. A projektben Martfű Város Önkormányzata, mint gesztor, és 4 konzorciumi partner: Szajol Községi Önkormányzata, Kőtelek Községi Önkormányzata, Szászberek Községi Önkormányzata, Zagyvarékas Község Önkormányzata vesz részt.

A projekt megvalósítása 2018. január 1-től 2020. december 29-ig tart.

A projekt kiemelt célcsoportja, a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság.

A támogatással elnyert összeg összesen 244.825.840,- Ft, mely az alábbiak szerint oszlik meg a konzorciumi partnerek között

Martfű Város Önkormányzata

100.233.860,-Ft

Szajol Községi Önkormányzata

55.949.680,-Ft

Kőtelek Községi Önkormányzata

32.097.630,-Ft

Szászberek Községi Önkormányzata

22.169.420,-Ft

Zagyvarékas Község Önkormányzata

34.375.250,-Ft

Összesen:

 

244.825.840,- Ft

 

A támogatás mértéke 100%.

 

Szolnoki járás foglalkoztatási paktum című TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú pályázat

Szolnoki járás foglalkoztatási paktum című TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú pályázat

Martfű Város Önkormányzata, mint kedvezményezett, Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatallal együtt elnyerte a „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú pályázatot.

Martfű Város ASP központhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01177)

Martfű Város ASP központhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01177)

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01177

A kedvezményezett neve:       Martfű Városi Önkormányzata
A projekt címe:                         Martfű Város ASP központhoz való csatlakozása
A támogatás összege:           7 millió Ft
A támogatás mértéke:           100%
A projekt azonosító száma:   KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01177

Tehetség-nyitogató (EFOP-3.3.2-16-2016-00297)

Tehetség-nyitogató (EFOP-3.3.2-16-2016-00297)

Projekt leírása:

A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár 21,4 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert egy kétéves, kulturális intézmények által, a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli ismeret- és tudásgyarapításának kompetenciafejlesztésének támogatása, továbbá a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és a programkínálat fejlesztése célú program megvalósítására.

Martfű városüzemeltetési szervezete épületének energetikai rekonstrukciója (TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00031)

Martfű városüzemeltetési szervezete épületének energetikai rekonstrukciója (TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00031)

Projekt leírása:

A projekt célja a Martfű Város városüzemeltetési feladatait ellátó, Martfű Május 1 út 1. sz. alatti AC raktárnak nevezett szervezeti egység épületének olyan komplex épületenergetikai és megújuló energiát használó felújítása, amely jelentősen csökkenti a fenntartási költségeket, jelentős előrelépést mutat fel az energetikailag önfenntartó épület kialakítása irányába, számottevő fosszilis energiahordozó megtakarítás mutat fel, egyúttal komfortosabb és esztétikailag is színvonalasabb munkafeltételeket biztosít az önkormányzati feladatok elvégzésében közreműködő munkatársaknak. A projekt megvalósítását indokolta az épület műszaki és energetikai elavultsága, viszonylag magas működési költsége. Az épület fokozottabb kihasználtsága előrevetítette az energiaigény és energiaköltség növekedését is, amit projektgazda meg kívánt előzni. Projektgazda energetikai célkitűzése, hogy már középtávon helyben előállított energiahordozókra támaszkodjon az intézményi működés, a cél az energetikailag is önfenntartó város kialakítása. A projekt a TOP-3.2.1-15 pályázati felhívás mindkét kulcseleméhez illeszkedik, jelentős arányú energiahatékonysági és megújuló energiahordozó hasznosítási fejlesztést kíván valósít meg. A projekt megvalósításával az éves üvegházhatású gázkibocsátás közel 61 t/év mennyiséggel csökken, a megújuló alapú villamosenergia termelés 7630 kWh-val nő, az épület fűtési hőigénye 550 GJ/év értékkel csökken. Az AC raktár épületének kora negyven év feletti, eredetileg fűtetlen raktárként épült, majd fokozatosan alakult ki a jelenlegi fűtési rendszere. Az épület funkciója a városüzemeltetési személyzet számára tartózkodó, étkező, asztalos és lakatos műhely, munkagép tároló helyiségek biztosítása. A projekt keretében a városüzemeltetés fűtött épülete teljeskörű épületenergetikai felújításon esett át, meghaladva majd a jelenleg korszerűnek számító színvonalat is. A projekt keretében mind a négy homlokzata 12 cm-es korszerű, grafit tartalmú EPS lapokból készülő hőszigetelést, dryvit vakolatot kapott, a lapostető belülről kapott 20 cm vastag hőszigetelést, az ablakok korszerű műanyag nyílászárókra, a kapuk hőszigetelt szekcionált kapukra lettek cserélve. A fűtési rendszer kondenzációs gázkazánról ellátott, helyiségenként szabályozható radiátoros fűtésre változott, a világítás is korszerűsítésre került, hasonló, de korszerű fényforrásokkal. A lapostetőn napelemek kerültek telepítésre.

Bölcsőde bővítése, óvodai férőhelyek felújítása Martfűn (TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00001)

Bölcsőde bővítése, óvodai férőhelyek felújítása Martfűn (TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00001)

Projekt leírása:

A projekt keretében a Május 1. úti óvoda átépítésre kerül a tervezett bölcsődei funkciónak megfelelően, három gyerekszobával 40 férőhelyes, korszerű, nagy kerttel rendelkező bölcsőde létesül, összesen nettó 457,2 m2 alapterületen. A projekt eredményeként 6 új bölcsődei férőhely jön létre, ezáltal összesen 40 bölcsődei férőhely lesz Martfűn, megszűnik a 34 férőhelyes, tovább nem bővíthető Bata u. 4/a. alatti bölcsőde. Ez a fejlesztés jelenti az eredményességmérési keretindikátorok teljesülését is. Az épületenergetikailag részben már korszerűsített Munkácsy úti óvoda 2 csoportszobával, azaz 40 férőhellyel bővül. A meglévő lapos tetős felületek a jelenlegi követelményeknek megfelelő hőszigetelést kapnak. A városközponti városrészben fennmarad a meglévő 115 óvodai férőhely, de a gyerekek minden tekintetben korszerű körülmények közé kerülnek. A jelenlegi állapothoz képest a földgáz felhasználás több mint 60%-kal csökken, a villamos energia felhasználás kereken 60%-kal csökken és aCO2 kibocsátás csökkentéséhez is hozzájárul. A megtakarítás jelentőségét kiemeli, hogy a Munkácsy úti óvoda mostani épülete összességében megfelel az energetikai követelményeknek, vagy megközelíti azokat. A villamos energia megtakarítás alapvetően a napelemes villamos energia termeléssel valósul meg, így a megújuló energiahordozó hasznosítás mértéke is növekszik.

Martfű Művelődési Központ és Könyvtár épületenergetikai felújítása és a környezetében lévő zöld felület rekonstrukciója (TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00002)

Martfű Művelődési Központ és Könyvtár épületenergetikai felújítása és a környezetében lévő zöld felület rekonstrukciója (TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00002)

Projekt leírása

A projekt fő célja:

  • a Művelődési Központ és Könyvtár épületének energetikai- és klímatudatos felújítása a 2020. után érvényes hőtechnikai követelmények szerint – harmonizálva a múltbeli és a jövőbeni városképpel, megőrizve az épület karakterét, építészeti elemeit: a homlokzatok 12 cm vastag hőszigetelést kapnak, a tetőre 20 cm vastag hőszigetelés kerül, az ablakok korszerű, hőszigetelt üvegezésűek lesznek, a használhatatlanná vált padokat újakra, a homlokzati fényvetőket LED-esre cseréljük.
  • a Művelődési Központ és Könyvtár parkjának felújítása: parkban a beteg, tájidegen növények lesznek eltávolítva, őshonos növényekkel pótolva, és gyepfelújítás is lesz: 88 db fa és 16 db cserje gondozása, ápolása, valamint a gyepfelület cseréje, gondozása összesen 13 900 m2-en történik meg.

Az projekt magvalósítására kapott 105 519 809 Ft 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amely a projekt teljes elszámolható költsége, ehhez társul más forrásból (itt nem elszámolhatóan) 436 000 Ft költség, valamint a helyi összefogásból történő munkavégzés (cserjék ültetése, stb. nem számszerűsített) értéke.

Napelemek telepítése Martfűn, az általános iskola és a sportcsarnok tetején (KEOP-4.10.0/N/14-2014-0323)

Napelemek telepítése Martfűn, az általános iskola és a sportcsarnok tetején (KEOP-4.10.0/N/14-2014-0323)

Martfű Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Környezet és Energia Operatív Program „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” konstrukcióban kiírt felhívásra, melyen 43 544 451,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.
A pályázat általános célja a környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia szerepének növelése, és ezen keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentése.

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületenergetikai felújítása (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0398)

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületenergetikai felújítása (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0398)

Martfű Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a  KEOP-5.5.0/A/12-2013 sz. felhívásra pályázatot nyújtott be” Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületenergetikai felújítása” címmel.

Martfű Városi Sportcsarnok épületenergetikai felújítása

Martfű Városi Sportcsarnok épületenergetikai felújítása

 

Martfű Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a  KEOP-5.5.0/A/12-2013 sz. felhívásra pályázatot nyújtott be”Martfű Városi Sportcsarnok épületenergetikai felújítása” címmel .  

Térfigyelő kamera-rendszer

Térfigyelő kamera-rendszer

Martfű Város Önkormányzata 2013-ban pályázatot nyújtott be a 35/2013. (V22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcím keretében „Biztonságban Martfűn” címmel a városban már meglévő térfigyelő kamerarendszer bővítésére.

Áprilistól indul tizenhét Körös-Tisza menti település - köztük Martfű - szilárdhulladék-lerakójának rekultivációja

Áprilistól indul tizenhét Körös-Tisza menti település - köztük Martfű - szilárdhulladék-lerakójának rekultivációja

A projekt célja, a rekultiváció elvégzése következtében a környezetszennyezés lehetőségek szerinti megszüntetése, mérséklése, a szükséges beavatkozások megtétele, valamint - a szennyeződés további terjedésének megakadályozása révén - a lerakók térségében jelentkező környezeti terhelés jelentős csökkentése, az érintett térség környezeti állapotának javítása.

Közvetlen támogatás a Heinekentől a természetvédelem jegyében - Átadták Martfűn a cég jótékonysági programjának jutalmait

Közvetlen támogatás a Heinekentől a természetvédelem jegyében - Átadták Martfűn a cég jótékonysági programjának jutalmait

Városszépítő kezdeményezések valósulhatnak meg abból a támogatásból, amelyet a Heineken Hungária Zrt. ajánlott fel a „Heineken Hungária Martfűért” jótékonysági program keretében. Az immár ötödik alkalommal megrendezett akció során ismét a városlakók döntöttek arról, hogy milyen projekt valósuljon meg a felajánlásból. Idén a Martfűi Városszépítő Egyesület nyerte a 1,5 milliós támogatást, Martfű Város Önkormányzata pedig 500 ezer forinttal gazdagodott - tudtuk meg a program záró rendezvényén, 2012. december 11-én.

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0293 – „Kreativitás és szabadidő”

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0293 – „Kreativitás és szabadidő”

„Kreativitás és szabadidő” c. pályázattal Martfű Város Önkormányzata 24.905.992 Ft támogatásban részesült. A pályázat megvalósítása 2013.04.16 -án kezdődött.

LEADER Rendezvény – „Mesterségek napja”  2013.05.01.

LEADER Rendezvény – „Mesterségek napja” 2013.05.01.

A Helyi Vidékfejlesztési stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás „Hagyományőrző és hagyományt teremtő helyi sajátosságok bemutatását szolgáló rendezvény” pályázati felhívás keretében Martfű Város Önkormányzata 1.902.950 Ft támogatásban részesült. A támogatást az  Önkormányzat a Városi Művelődési Központ közreműködésével a 2013 május 1-i „Mesterségek napja” rendezvény megszervezésére fordította.

LEADER Nyári napközi 2013

LEADER Nyári napközi 2013

A Helyi Vidékfejlesztési stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás „Nyári iskolaszüneti időszakban általános iskolás gyermekek foglalkoztatása és felügyelete ” célterületre pályázati felhívás keretében Martfű Város Önkormányzata 2.007.575 Ft támogatásban részesült. A  nyári napközi megvalósítására : 2013.07.01 – 2013.07.31-ig került sor.

 A Martfűi Egészségház bővítése és a járóbeteg- szakellátás komplex fejlesztése - ÉAOP-4.1.2/A-12-2012-0005

A Martfűi Egészségház bővítése és a járóbeteg- szakellátás komplex fejlesztése - ÉAOP-4.1.2/A-12-2012-0005

Az ÉAOP-4.1.2/A-12-2012-0005 –a pályázat keretében Martfű Város Önkormányzata 58.963.496,- Ft támogatásban részesült.  A támogatást az Önkormányzat az Egészségház bővítésére,  épületenergetikai felújítására, a járóbeteg- szakellátás komplex fejlesztésére, a gyerekorvosi-, iskolaorvosi- és védőnői szolgálat Egészségházba való beintegrálására kívánja fordítani.

2012 szept. 15 – 2012. dec. 31 - „Pályaorientációs tanácsadás pályaválasztás előtt álló fiatalok szakma választása”

2012 szept. 15 – 2012. dec. 31 - „Pályaorientációs tanácsadás pályaválasztás előtt álló fiatalok szakma választása”

A Helyi Vidékfejlesztési stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében a „Pályaorientációs tanácsadás pályaválasztás előtt álló fiatalok szakma választása” c. pályázattal Martfű Város Önkormányzata 1.204.710 Ft támogatásban részesült. Projekt megvalósítása: 2012 szept. 15 – 2012. dec. 31.

2012.09.13 - TÁMOP-3.2.13/1-2012 - „Művészet és szabadidő”

2012.09.13 - TÁMOP-3.2.13/1-2012 - „Művészet és szabadidő”

TÁMOP-3.2.13/1-2012 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című pályázati kiírás keretében a „Művészet és szabadidő” c. pályázattal Martfű Város Önkormányzata 24.999.992 Ft támogatásban részesült. A pályázat megvalósítása 2012. 09. 13-án kezdődött.

2012.12.01 -  TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012 - „Martfű jövője a design és kreativitás”

2012.12.01 - TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012 - „Martfű jövője a design és kreativitás”

A TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012 pályázati kiírás keretében a „Martfű jövője a design és kreativitás” c. pályázattal Martfű Város Önkormányzata 29.999.125 Ft pályázati támogatásban részesült. A Pályázat megvalósítása 2012. október 1. -én kezdődött.

Napenergia hasznosítása villamosenergia termelésére Martfű két újabb intézményében

Napenergia hasznosítása villamosenergia termelésére Martfű két újabb intézményében

Folytatódik a napelemes program a városban. Martfű Város Önkormányzata 49.693.125 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv KEOP-4.2.0/A/11 konstrukcióban. A támogatás a teljes bekerülési költség 85%-a, a támogatást a Magyar Állam és az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja. A projektben érintett két intézmény az Egészségház (Orvosi Rendelő) valamint a Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium.

2012.04.11 - Újabb fejlesztés a költségek csökkentésére - Átadták az Egészségház és a középiskola napelemes rendszerét

2012.04.11 - Újabb fejlesztés a költségek csökkentésére - Átadták az Egészségház és a középiskola napelemes rendszerét

A vállalt határidőre fejezte be a napelemes rendszer telepítését a Mészáros Udvar-Ház Kft. városunk két intézményén. A napelemes program folytatásaként az Egészségház és a középiskola épületére kerültek napelemek, melyek műszaki átadása április 11-én zajlott. A projektre Martfű Város Önkormányzata közel 50 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv (KEOP- 4.2.0/A/11) pályázati konstrukció keretében.

2010.06.01 - 2011.12.31 - „TÁMOP– 3.2.4.-08/1-2009-0065 Olvasással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban”

2010.06.01 - 2011.12.31 - „TÁMOP– 3.2.4.-08/1-2009-0065 Olvasással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban”

Martfű Város Önkormányzata további hat településsel közösen benyújtott pályázata a TÁMOP – 3.2.4-08 / 1 „Tudásdepó Expressz” A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás fejlesztés című pályázat, „TÁMOP– 3.2.4.-08/1-2009-0065 Olvasással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban” projekt nyertese lett.

 

A fő pályázó Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 42.544.800 forint támogatást nyert. Martfű Városa 8.501.491 forintot fordíthat céljai megvalósítására. A pályázat időtartama: 2010. 06.01 – 2011. 12.31.

2011.06.15 - Kétszázmilliós uniós kerékpárút-fejlesztés Martfű térségében

2011.06.15 - Kétszázmilliós uniós kerékpárút-fejlesztés Martfű térségében

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg a Szolnok-Martfű kerékpárút-fejlesztés Rákóczifalva-Martfű közötti szakasza, melynek sajtótájékoztatóval egybekötött nyitórendezvényére, a konzorciumvezető Martfű Város Önkormányzata megbízásából tisztelettel meghívjuk.

 

2011.09.06 - Befejeződött a 200 millió forintos, a 442. számú főút nyomvonalát követő kerékpárút - fejlesztés Martfű térségében

 

2011.06.16 – Elkezdődik a kétszázmilliós uniós kerékpárút-fejlesztés Martfű térségében – Sajtótájékoztató a projekt nyitórendezvényén
Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése

Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése

A „Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése” elnevezésű projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg (ÉAOP-4.1.3/D-09.2009-0001). A beruházás elszámolható összköltsége 52.634.644 Ft. A pályázati támogatás összege: 36.844.250 Ft volt

Nyertes pályázat informatikai infrastruktúra fejlesztésre

Nyertes pályázat informatikai infrastruktúra fejlesztésre

 

Martfű Város Önkormányzata által fenntartott Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola és Kollégium pedagógiai munkáját segítő informatikai infrastruktúra fejlesztése

TIOP-1.1.1-07/1-2008—1072

Digitális táblák segítik a tananyag hatékonyabb elsajátítását

Digitális táblák segítik a tananyag hatékonyabb elsajátítását

Újabb sikeres önkormányzati pályázat eredményeként 12 digitális tábla rendszer és 47 számítógép segíti a martfűi általános és középiskola pedagógusainak munkáját.

Napelemes megújuló energia hasznosító rendszer telepítése Martfű város közintézményeiben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt megnevezése:
Napelemes megújuló energia hasznosító rendszer telepítése Martfű Város közintézményeiben


65 millió forint pályázati forrás útfelújításra

2010. december 3-án befejeződött a Munkácsy út felújítása, melyre Martfű Város Önkormányzata 65.599.541 forint támogatást nyert az ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0021"Munkácsy Mihály út burkolat-felújítása Martfűn" megnevezésű pályázat keretében. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. Képünkön a Munkácsy út hivatalos átadása.
2010.08.01 - „Komposztálj Martfű” – KEOP-6.2.0/A/09-2010-0039

2010.08.01 - „Komposztálj Martfű” – KEOP-6.2.0/A/09-2010-0039

 

A Martfű Város Önkormányzata által benyújtott „Komposztálj Martfű!” című pályázattal elnyert támogatás: 4.370.000 Ft, melynek 95%-a uniós forrás, az 5%-os önerőt Martfű Város Önkormányzata vállalja. Ezen összeg jelentős részét a komposztáló edények beszerzésére fordították.

64 millió forint pályázati forrás a martfűi oktatásban

2009. május 29-én Martfű város oktatási - nevelési intézményei együttesen, 63 999 999 Ft támogatást nyertek a TÁMOP-3.1.4/08/2 "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" megnevezésű pályázat keretében.

Lezárult a szavazás - a bányagödör fásítása kapta a legtöbb szavazatot.

Milliós támogatás egy helyi kezdeményezésnek A Heineken Hungária jótékonysági kezdeményezése idén is folytatódik
„ Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése
a Szolnoki kistérségben” TIOP 1.2.3-08/1-2008-0087 pályázat

„ Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése a Szolnoki kistérségben” TIOP 1.2.3-08/1-2008-0087 pályázat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „ Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése a Szolnoki kistérségben” TIOP 1.2.3-08/1-2008-0087 pályázaton 44.006.400 forint összegű támogatást nyert Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata. A nyertes pályázatot az önkormányzat a kistérség hat településével konzorciumot alkotva nyújtotta be.

 

Martfű Város Önkormányzata és a Városi Könyvtár a konzorcium tagjaként 4. 490.040 forintot fordíthat a martfűi tervek megvalósítására.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2011.12.16 - „Heineken Hungária Martfűért” - Közvetlen támogatás martfűi kezdeményezéseknek

2011.12.16 - „Heineken Hungária Martfűért” - Közvetlen támogatás martfűi kezdeményezéseknek

Helyi kezdeményezések valósulhatnak meg abból a támogatásból, amelyet a Heineken Hungária Zrt. ajánlott fel jótékonysági programja keretében.