I. Szervezeti, személyzeti adatok
I.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I.2. Szervezeti felépítés, szervezeti egységek
I.3. Szerv és szervezeti egységek vezetői
I.4. Ügyfélkapcsolati vezetők
I.5. Testületi szerv
I.6. Közfeladatot ellátó szervek
I.7. Gazdálkodó szervezetek
I.8. Közalapítványok
I.9. Költségvetési szervek
I.10. Lapok
I.11. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenõrzést gyakorló szerv

II. Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok
2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.3. Közszolgáltatások
2.4. A szerv nyilvántartásai
2.5. Nyilvános kiadványok
2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.8. Pályázatok
2.9. Hirdetmények
2.11. Közzétételi listák

III. Gazdálkodási adatok