11. napirendi pont

Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről.