Önkormányzat


2. napirendi pont

Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosításáról.


Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2011-05-06 13:13