2. napirendi pont

Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosításáról.