2.napirendi pont

Előterjesztés az általános iskolai tanulócsoportok meghatározására. (szóbeli)