2023.08.31 - Testületi ülés anyagai

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Martfű Város
településképének védelméről szóló 3/2018. (11.23.) önkormányzati rendelete
módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemények
elfogadásáról és a partnerségi egyeztetések lezárásáról szóló határozathoz.