3. napirendi pont

Beszámoló a 2010. évi pénzügyi terv végrehajtásáról, a belső ellenőrzési tevékenységről és a körjegyzőség működéséről.

Előadók: Balogh Edith címzetes főjegyző

              Dr. Papp Antal irodavezető