6. napirendi pont

Előterjesztés orvosi körzetek megállapításáról.