7. napirendi pont

Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének módosításáról.