15. sz. dokumentum

FORRÁS: Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára

TÉMÁJA: Végzések, adókedvezmény ügyében

TERJEDELME: 2 oldal

 

KÉSZÍTÉSÉNEK

  • Időpontja: 1942. augusztus 7, 1943. december 15.
  • Helyszíne: Szolnok

KIADTA: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye alispánja

MEGJEGYZÉS:

Mindkét Végzés (vélhetően tévesen) Cikta kft.-ről ír - miközben a Cikta kft. tiszaföldvári székhellyel már 1941 decemberében részvénytársasággá alakult. (lásd: 07.sz. dokumentum)


IDÉZETEK:

„Jász-Nagykun Szolnok vármegye…törvényhatósági bizottsága… kimondotta, hogy a Tiszaföldvár község határában létesült „Cikta” Cipőgyártási és kereskedelmi kft. céget  …kedvezményekben részesíti és ennek megfelelően 15 évi időtartamra szóló teljes felmentést ad az összes  vármegyei adók, pótadók, vámok és egyéb vármegyei szolgáltatmányok alól.”

„Tiszaföldvár község képviselőtestülete … a vállalatnak a következő kedvezményt nyújtja. A gyári üzemek üzembe helyezésétől számított 15 év tartamára elengedi a község a gyár terhére kiszabott társulati adó után kivethető községi pótadót….. és a gyári épületekkel közvetlenül kapcsolatos, azok célját szolgáló, mezőgazdaságilag nem művelt terület után járó községi pótadót. A 15 év tartama alatt építendő összes épületek után a községnek járó építési engedély díjakat. Elengedi továbbá a Szobotka–féle és a tiszaföldvári 473 számú telekkönyvi betétben foglalt 593 k.hold területnek a vállalat által történt megvétele esetén, a községnek járó ingatlan vagyonátruházási illetékeket egészben.”

 

A dokumentumot erre a linkre kattintva tekintheti meg >>>


Közreadva a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára engedélyével