GRATULÁLUNK! - KÖZÖSSÉG ÉS KULTÚRA - Tízéves a Kossuth Nyugdíjasklub

A város kulturális és közösségi életében való aktív közreműködésért “Martfű városért” díjat vehetett át augusztus 20-án a Kossuth Nyugdíjasklub. Aktuálissá tette ezt az elismerést az is, hogy az elsősorban az óvárosrész nyugdíjasaiból álló közösség tíz éve, 1995. június 1-jén alakult.E jeles évfordulón tiszaföldvári, tiszakürti, tiszainokai, cibakházai nyugdíjas társaik és martfűi civil szervezetek is köszöntötték a klubot június végén megrendezett jubileumi ünnepségükön.

A klub tagjai már aktív dolgozó korukban is bármikor bevonhatók voltak egy kis társadalmi munkába, és a közösségért, a városért való tenni akarásuk az idő múlásával mit sem változott. Parkot gondoznak, támogatják az óvodát, az idősek otthonát, segítenek, ahol tudnak, és ahogy erejükből telik.

Nyolc éve a klub népdalköre is gazdagítja városunk kulturális életét, más településeken, népdaltalálkozókon öregbítve Martfű hírnevét.

Tóth Fekete Mihályné Irénke, a klub vezetője szerint az is nagy érték, ha összejönnek, főznek valamit, beszélgetnek. A klubélet sava-borsa, legnagyobb közösségteremtő ereje azonban a kulturális tevékenység, amely hozzájárul művelői szellemi frissességének megtartásához is.

Farsang, pótszilveszter, augusztus 20., költészet napja nem múlik el fellépés nélkül. Minden ünnepet megtartanak, igénylik is a szépet, az igazi értéket. Az elmúlt évben több mint húsz alkalommal léptek fel, leginkább saját kórusuknak köszönhetően.

A klub jelenleg 65 tagot számlál. Jelentkező akadna még szép számmal, de az önkormányzat által számukra biztosított épület befogadóképessége ekkora létszámot enged.

Amikor Vas Béláné, Csató Ferencné, Mészáros Menyhértné és Kozák Mihályné tíz éve megszervezték a klubot, céljuk elsősorban az volt, hogy az óváros idős embereinek ne kelljen a városközpontba bejárniuk, hogy kortársaikkal találkozva kellemesen és hasznosan tölthessék el a szabadidejüket. Aktív dolgozóként, tiszteletbeli tagként, elsősorban a kapcsolatteremtés és az adminisztráció terén hamarosan Tóth Fekete Mihályné, a klub jelenlegi vezetője is bekapcsolódott a Vasné Borika által vezetett, egyre gyarapodó közösség munkájába. Másfél évvel később pedig őt bízták meg a vezetéssel.

Ezt követően indították el a Tiszazugi Találkozók sorát, összefogva a térség településeinek nyugdíjasait. A művelődési központ adottságainak köszönhetően valamennyi baráti klub tagjait egyszerre meg tudják hívni nyugdíjas-találkozóikra.

Időközben a közösség tagjává vált Angyal Józsefné Marika néni, aki hamarosan énekkarrá kovácsolta a sok szép hangú hölgyet. Tehetségüket és karnagyuk hozzáértését szakmai elismerések és rádiófelvételek bizonyítják. Bár a kórus vezetője már nem lehet közöttük, tovább énekelnek.

Sokszor képviselik városunkat megyei nyugdíjas rendezvényeken is. Legutóbb a J-N-Sz megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete által szervezett szüreti felvonuláson énekeltek.

A klub vezetője szerint sok olyan támogatójuk van, akikre mindig számíthatnak. Úgy érzi, bíznak bennük, tudják, hogy jó helyre kerül a támogatásuk.

A klub tagjai örömmel fogadták a városi elismerést. A “Martfű városért” díjjal járó támogatást pedig mi másra is költenék, mint kultúrára. Kecskemétre szeretnének elutazni, ahol a városnézés mellett egy színházi előadást is megnéznek.

Herbályné