GRATULÁLUNK - Lehel László-díjjal ismerték el Fróna Katalin ifjúságsegítő munkáját

A neves ifjúsági szakember, népművelő tiszteletére 2004-ben alapított és második alkalommal odaítélt díjat a művelődési központ munkatársa vehette át Lehel László születésnapján, szeptember 27-én, mégpedig rendhagyó módon, Martfűn, a munkahelyén.
Martfű Közéleti Magazin, 2006. októberEzt az elismerést olyan közművelődési szakember kaphatja, aki kimagasló eredményt ér el az ifjúság igényes művelődési és szórakozási lehetőségeinek megteremtésében; aki megadja a kibontakozás lehetőségét pályakezdő vagy perifériára szorult kollégáinak; aki sikeresen tevékenykedik a közművelődési szakma közösségéért, szakmai összefogásáért.

Ahogyan Asztalos Árpádné, a házigazda intézmény vezetője fogalmazott: – az alapítók és adományozók személyében, Lehel László barátaiként, munkatársaiként, a közművelődés szakma nagyjai, példaképeink jöttek el ez alkalomból Martfűre. Antal Gábor, a Budapesti Népművelők Egyesületének elnöke, az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház igazgatója, Brül Edit, a Budapesti Művelődési Központ igazgatóhelyettese, Borbáth Erika, a Magyar Népművelők Egyesületének Elnöke, a Magyar Művelődési Intézet főigazgatója, Földiák András, a Magyar Művelődési Társaság társelnöke, a Magyar Művelődési Intézet mb. fejlesztési igazgatója. Prém János, nyugalmazott művelődési ház igazgató, a Budapesti Népművelők Egyesületének elnökségi tagja. Romhányi András, a Magyar Kollégiumok Kulturális Egyesület elnöke, a Magyar Művelődési Intézet tanácsosa. Martfűn köszönthettük Lehel László feleségét és húgát is.

A díjazásra Katona Mária, a Mobilitás Észak-Alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda vezetője, Vincze Béla, a MÁS Mozaik Szociokulturális Egyesület elnöke, a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár valamint a Martfűi Ifjúsági Közösségi Színtér fiataljai tettek javaslatot.

A vendégek, a MIX Klub tagjai, barátok, ismerősök és a kitüntetett örömmel fogadták a 6 perc együttes és a martfűi fiatalok ajándékműsorát, Balogh Eszter erre az alkalomra írt versét. Ezt követően Kiss Mónikának, az Ifjúsági Civil Fórum elnökének köszöntőjét hallhattuk, majd Romhányi András emlékezett a népszerű népművelőre. – Lehel László volt a Petőfi Csarnok Ifjúsági Szabadidő Központ intézményének felépítője, szellemiségének megálmodója és megvalósítója. Alapító tagja és haláláig elnöke volt a Budapesti Népművelők Egyesületének. A nyitottság, a kreativitás, a színvonalas szakmai munka iránti elkötelezettség, a szakmai újítások, az emberség és a kollégák segítése jellemezte. Olyan ifjúsági szakember volt, aki mindig azok között szeretett lenni, akikért dolgozott. Megkülönböztetett felelősséget érzett a felnövekvő generációk iránt. A fiatalság komplex igényeinek kielégítésére törekedett. A rendkívül széleskörű műveltsége, a művészetek szeretete párosult benne az egyszerűséggel és a közvetlenséggel, a másik, a lemaradók iránti felelősséggel. Mindenkivel azonnal megtalálta a közös hangot, a világhírű művésztől a perifériára szorult, rock-koncerten csápoló, drogos gyerekekig. Mindent a fiatalokért tett, így tudott hatvan évesen is a kortársuk maradni, és feltűnés nélkül elvegyülni közöttük – hallhattuk a baráttól, pályatárstól, aki a technika segítségével is megidézte a 2003-ban elhunyt Lehel László alakját.

A Lehel László-díj Bizottság úgy ítélte meg, hogy Fróna Katalin ismeri a fiatal korosztály sajátosságait, hogy azonos gondjaik miatt keresik a kortárs csoportokat, sajátos közegre, közösségre van szükségük. Azzal is tisztában van, hogy közösségi létük feltételeinek megteremtéséhez kemény munka, esetenként harc kell. 25 éve dolgozik a közművelődés és közösségfejlesztés területén, kezdetben iskolai szabadidőszervezőként, majd a művelődési központ munkatársaként. Megújította az intézményben folyó ifjúsági munkát, következetesen küzdött, hogy a fiatalság önálló kategória legyen a közösségi ház és a város életében. Segítő vezetésével jött létre a martfűi ifjúsági érdekvédelmi fórum, a hozzájuk tartozó fiatalok köre folyamatosan bővül, közös célok eléréséért tevékenykedő valódi közösséggé váltak. Sikeres közösségteremtő munkájuk eredményeként jött létre az ifjúsági közösségi tér, a MIX Klub.

Meghatározó szerepe volt abban, hogy 2006 februárjában az Észak-Alföldi Regionális Ifjúsági Tanács “Ifjúságbarát Önkormányzat” díjat adományozott Martfűnek. Olyan népművelő, aki nem csak munkaköréből következően, hanem belső indíttatásból azon munkálkodik, hogy a fiatalok közösségben tevékenykedő, felelősen gondolkodó és cselekvő állampolgárrá váljanak.

A Lehel László arcképét ábrázoló érem, hátoldalán a díjazott nevével és a kitüntetés évével, a míves oklevél, a sok - sok elismerő szó és virág Kati szerint nem csak őt illeti. Köszönetet mondott az elért eredményekért a fiataloknak, a munkatársainak, a régiós kollégáknak, az ifjúság önszerveződését bármilyen módon támogatóknak is. Merítsenek együtt kellő erőt és elszántságot ebből a díjból a folytatáshoz!

Herbályné