Társadalmi vita, lakossági fórum Martfű város fenntartható energetikai akciótervéről

A képviselő-testület 2012. szeptember 20-án, csütörtökön közmeghallgatást tart, amelynek kiemelt témája Martfű város fenntartható energetikai akcióterve. Az önkormányzat az ENEREA Észak-alföldi Regionális Energia Ügynökséggel elkészíttette az akciótervre vonatkozó javaslatot, amelyet társadalmi vitára bocsát. A képviselő-testület ezt követően, a lakossági és vállalkozói vélemények ismeretében dönt az akcióterv tartalmának véglegesítéséről.

Dr. Kiss Edit polgármester, a Martfű város fenntartható energetikai akciótervére vonatkozó legfontosabb tudnivalókról, az elemző anyagok alapján elkészített javaslatokról összeállított, vitaindító tájékoztatóját ajánljuk a honlap látogatói figyelmébe. 

* * *

A képviselő-testület 2012. szeptember 20-án közmeghallgatást tart, amelynek témája:

Martfű város fenntartható energetikai akcióterve

Önkormányzatunkkal kötött szerződés alapján az ENEREA Észak-alföldi Regionális Energia Ügynökség elkészítette a fenti című javaslat-rendszert, amelyet társadalmi vitára bocsátunk.

A teljes - igen terjedelmes, de olvasmányos és lenyűgöző - elemző munkát elhelyeztük a honlapunkon (a nyitóoldalon az „Energetika” legördülő menü alatt érhetjük el). Érdemes időt szánni rá és elolvasni az egészet.

A Képviselő-testület csak a társadalmi vita lefolytatása után foglal állást az akcióterv elfogadásáról, a lakossági és vállalkozói vélemények ismeretében. Az elfogadott akciótervet a Covenant of Mayors programhoz való csatlakozás keretében be kívánjuk nyújtani Brüsszelbe, az EU irodájához.

Nagyon fontos tehát egy jó társadalmi vita lefolytatása.

Ennek megkönnyítése érdekében az elemző anyagok alapján elkészített javaslatokat kiemelem a programból.

RÖVID TÁVÚ JAVASLATOK (2016-ig)

1. Komplett épület-felújítás a következő önkormányzati intézményekben: - Május 1. úti óvoda; - Művelődési Központ; - Egészségház; - Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium.

Az önkormányzati energia-költségek és károsanyag-kibocsátás csökkentésének csak az egyik lehetséges módja a megújuló energiaforrások alkalmazása. Ezen energiaforrások is csak akkor jelentenek igazán nagy megtakarítást, ha korszerű, kis energia-igényű épületekben vannak felhasználva. Ha a fűtéskorszerűsítés megelőzi az épület hőszigetelését, az újonnan telepített rendszernek a régi szükségletnek megfelelő teljesítményűnek kell lennie. Csak az épületek felújítását követően célszerű a fűtési mód megváltoztatása. (Ez egyébként igaz a lakóépületekre is.)

2. A szélenergia hasznosítása

A jövő energia programjaiban nagy szerepet játszik a szélenergia, mint a megújuló energiák egyik élenjárója. Mindenféle káros anyag kibocsátástól mentes energiát kínál, amely a telepítés után azonnal ingyen zöldenergiát jelent.

(Martfű városában nagy hagyományai vannak a szélenergia befogásának. Már az 1930-as években a Kövér-uradalomban alkalmaztak mechanikus úton vízkiemelésre, állatok itatására amerikai típusú szélkereket.)

A háztartási méretű villamos energiát termelő rendszerrel és a napelem modulokból álló hibrid rendszerrel termelt energiát betáplálhatjuk a közcélú energia hálózatba, de sziget üzemben is működhet a rendszer.

Különböző teljesítményű rendszerek állhatnak rendelkezésre a felhasználói igény szerint, a telepítésük 4,8 - 60 millió forint közötti.

3. Települési Energiahatékonysági Pénzügyi Alap létrehozása

Forrása: a települési költségvetés. Ehhez csatlakozhatnának esetleg a vállalkozói felajánlások, ill. a helyi adó 1%-a.

Felhasználása: lakossági épületkorszerűsítésekre és önkormányzati energetikai fejlesztésekre.

4. Lakossági épületkorszerűsítések támogatása

A tapasztalatok szerint a társasházi lakásokban végrehajtott falszigetelések és fűtéskorszerűsítések átlagosan 30 - 40 %-os hőenergia-megtakarítást, családi házak esetében ezt meghaladó megtakarítást eredményeztek. (Figyelemre méltó gyakorlati tapasztalat, hogy ahol csak a nyílászárók korszerűsítését hajtották végre, ott összességében értékelhető megtakarítás nem jelentkezett.)

Mivel jelenleg az ingatlan piac stagnál, az önkormányzatunknál a lakástámogatásra szánt kereteket az épületszigetelések támogatására lehetne fordítani, és ezzel évről-évre sok lakóépület szigeteléséhez nyújthatna az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást. Ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a társasházak megfelelően, ténylegesen működjenek!

5. Passzív házak támogatása

A passzívház piac az előrejelzések szerint robbanásszerű fejlődés előtt áll, fél évtized elteltével az új épületek kb. 30%-a passzívházként fog megépülni, 2020-tól pedig csak passzívházat lehet építeni (emiatt a hagyományos házak értéke valószínűleg rohamosan csökkeni fog).

6. Lakossági tudatformálás

Jövőbe mutató módszerek alkalmazása elképzelhetetlen a jövő generációjának részvétele nélkül. Ehhez szükséges, hogy a károsanyag-kibocsátással, az energia-takarékossággal és a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ismeretekkel már az általános iskolai és középiskolai tananyagban is találkozzanak.

Ezen kívül konferenciákat kell tartani, kiállításokat szervezni, kampányokat lefolytatni.

Tervbe vett kampányaink: - „Kis lábbal állok a Földön”; - Naprobi Energia Kalandjai; - Energoexpo Konferencia és Szakkiállítás; - versenyek; - helyi tanulmányutak; - családi „zöld napok”; - zöld oldal létrehozása a neten (hírekkel, tájékoztatókkal - már elindult).

7. A lakosság fokozott bevonása a környezetvédelmi/energetikai döntésekbe

Évente legalább egyszer lakossági fórum tartása megújuló energetikai témában.

Elektronikus állandó fenntarthatósági fórum az önkormányzat honlapján belül. Itt megtalálhatók lennének a fejlesztési döntések dokumentumai, egy-egy aktuális energetikai/környezetvédelmi hír, amelyekre a lakosság - névvel és elérhetőséggel - írásbeli véleményt nyilváníthat. Az itt feltett kérdésekre felkért szakértők válaszolnának.

Folytatható lehet energetikai kérdésekben is az internetes közmeghallgatás.

8. Településrendezési terv klímabarát módosítása

A városi hőtöbblet mérséklése a sugárzás-bevétel mérséklésével, a párologtatás növelésével valamint az átszellőzés fokozásával érhető el. A levegő minősége a belvárosi közlekedés egyenletes térbeli elosztásával és ütemességének biztosításával, további parkosításokkal, a parkok rehabilitációjával javítható.

HOSSZÚTÁVÚ JAVASLATOK (2016 - 2020)

1. Geotermikus energia hasznosítása, a távhőrendszer további kiterjesztése

A településen 1988-ban létesített mindkét termálkút nagy vízhozamot biztosít. A két kút, mivel közel van egymáshoz, hat egymásra. A kutak a Tisza felé vezető közös kifolyóval rendelkeznek, amely állandóan 30 - 35 fok közötti vizet vezet ki a rendszerből. A kifolyó, még meleg termálvíz több száz kW hőmennyiséget hordoz, hasznosítás nélküli kiengedése pazarlásnak minősül.

A Tisza-Joule Kft. kútjából fűtési célra éves szinten legalább 100 ezer m3, 62 fokos termálvíz áll rendelkezésre. Ez a vízhozam visszatáplálás esetén akár a duplájára emelhető. Az így kitermelt hévíz leválasztó hőcserélőn keresztül hasznosítható (a hőt közvetlenül hasznosító kör védve marad).

A termálvízből a tanulmány szerint a teljes önkormányzati igény kielégíthető.

2. Bioerőmű létesítése

A Tisza-Joule Kft. 2011-ben elkészíttette egy 8 MWe kapacitású bioerőmű megvalósíthatósági tanulmányát.  A tervezett erőmű villamos energia- és hőtermelése (kiegészítve a geotermiából származó 70-80 TJ szabad kapacitással) önmagában is képes lenne fedezni Martfű település teljes jelenlegi fogyasztásának 90%-át mindkét energia-féleségből, tehát gyakorlatilag az üzemanyagok kivételével energetikailag önállóvá válhatna a város. Ez még inkább igaz lehet akkor, ha az egyéb javasolt korszerűsítések is megvalósulnak.

3. Taniskola (ökocentrum) létrehozása

Ennek keretében:

- energianövény-parcellákon különböző fajokból energia ültetvények létrehozása, részben bemutató jelleggel, részben az intézmény hőellátására,

- bioszolár fűtés beépítése, nyáron napenergiával melegvíz-szolgáltatás, télen biomassza fűtés és melegvíz-ellátás, napkollektoros rásegítéssel,

- kisméretű szélgenerátor, napelemek beépítése.

4. Környezetbarát építészet támogatása

Az építkezésben a fa, illetve egyéb biomassza (pl. nád, szalma) felhasználása hosszú időre konzerválja a megkötött széndioxidot, ellentétben annak egyszerű eltüzelésével. Ezt támogatva hosszabb távon jelentős környezeti eredmények érhetők el.

5. Biometán-hasznosítás

A vízmű-kutakon kitermelt nyersvíz gáztalanítása során nyerhető metán gáz hőenergia előállítására is alkalmas valamint üzemanyagként is hasznosítható.

A javasolt intézkedések finanszírozása nem olcsó, hosszabb távon és csak a makrogazdasági szempontokat is figyelembe véve hatékony! Ezért szükség van jelentős külső forrásokra is.

A tanulmány szerint az összes javasolt intézkedés beruházás igénye mintegy 10 milliárd forint, amely mintegy 33 ezer tonna széndioxid kibocsátástól mentesíti Martfűt.

Lehetséges EU-s és nemzeti pályázatok útján forrásokat bevonni a programba.

A lakosságot érintően rendkívül fontos program készült el. Kérem, hogy ismerkedjenek meg vele és mondják el, írják meg a véleményüket.

dr. Kiss Edit polgármester

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város