A Bata-emlékbizottság felhívása - 2013 január

Kedves martfűiek, kedves Martfűről elszármazottak!


A Bata-emlékmű megvalósításához szeretnénk további támogatásukat és anyagi segítségüket kérni. Az együttes akarattal, a közösség érdekében történő gyűjtéseknek hagyománya van városunkban: több esetben is folyt gyűjtés mások megsegítésére, az ilyen alkalmak, események szinte mindennaposak. A gyűjtést most városunknak folytatjuk, a városlakóknak, s utódainknak.

 

Ismerni kell múltunkat, településünk múltját, s meg kell emlékeznünk arról a személyről - s személyén keresztül azokról az emberekről, akik erre a helyre: a hajdani pusztára terveket készítettek, gyárat, várost terveztek, s meg is valósították.

 

Martfű megalapítása, történelme egyedülálló, különleges! Jan Antonin Ba»a elképzelésének megfelelően elődeink több mint 70 évvel ezelőtt a Martfű-pusztán valódi zöldmezős vállalkozásba kezdtek: gyárat, várost építettek. Településünk egyike a világszerte megtalálható, közel száz Ba»a-városnak.

 

A gyár- és városalapítónak még nincs emlékhelye Martfűn. Ezért éreztük kötelességünknek, hogy a város megalapítója, Jan A. Ba»a emlékét méltó módon, köztéri szobor formájában megörökítsük. Célunk, hogy összefogással, közadakozással kimutathassuk tiszteletünket az alapítónak.

 

A város lakossága erejéhez mérten - ki 1000 Ft-tal, ki ennek többszörösével - járult hozzá a szobor elkészítéséhez. Több vállalkozás jelentős összeg befizetésével támogatja az emlékhely elkészítését. Minden eddigi befizetést köszönünk! A város néhány civil közössége is tett felajánlást a szoborállítás érdekében - bízunk abban, hogy példájukat mások is követik: sok-sok magánszemély, több vállalkozás, több civil közösség felajánlására számítunk. A „több” itt nem elsősorban a magasabb összegű befizetést óhajtja, hanem a sokak részvételét. Azt, hogy minél többen mutassák ki, hogy nem közömbös számukra a város, ahol élnek, s mindannyian magukénak akarják érezni - és tesznek is érte!

 

A gyűjtést tehát most városunk érdekében folytatjuk, a városlakóknak, s utódainknak.

 

A mai napig a Bata-emlékműre befolyt összeg 883.845 Ft.


Március 9-én jótékonysági bált rendezünk, amelyre szeretettel várunk mindenkit. A bál bevételét is a Bata-szobor megvalósítására fordítjuk.

 

A számlaszám, amelyre a befizetéseket, átutalásokat várunk: Martfű Város Önkormányzata 10700309-66893729-51100005 Kérjük jelezni: Ba»a-Emlékműre. Csekkek az önkormányzati képviselőktől, valamint a művelődési központ és a Városháza portáján kérhetők.


Tevékenységünket nyomon követhetik honlapunkon: figyelmükbe ajánljuk a Ba»a-emlékbizottság közleményeit!

 

Felajánlásukat előre is köszönjük.
Martfű, 2013. január

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város