Építményadó

Vonatkozó törvények: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air), az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.(XII.28.) Korm. rendelet, az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (továbbiakban: Avt.) és az ezekben hivatkozott esetleges további jogszabályok.

Adatbejelentési határidők:

Adókötelezettség keletkezése (pl. ingatlan szerzése, vagyoni értékű jog változása miatti adókötelezettség-keletkezés, stb.), változása (bármilyen az adóalany személyét vagy adótárgyat érintő változás) vagy megszűnése (ingatlan elidegenítése, vagyoni jog változása miatti megszűnés) esetén a bekövetkezett változás időpontját követő év január 15.
Ha az adókötelezettség nem vagyoni ügy (szerzés, vagyoni értékű jog változása) miatt keletkezik (pl. új építésű, vagy felújítást követően használatba vett ingatlan), adatbejelentést a használatbavételi, illetőleg fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év január 15. napjáig kell tenni.

Az építményadóról szóló 27/2006.(XII.15.) önkormányzati rendelet:

Hatályos adómértékek a hasznos alapterületre vonatkozóan:

A 27/2006.(XII.15.) Kt. rendelet szerinti 1-es, 2-es és 3-as körzetekben: 170,- Ft/m2/év.
A rendelet szerinti 4-es körzetben: 1500,- Ft/m2/év.
A rendelet szerinti 5-ös körzetben: 500,- Ft/m2/év.

A reklámhordozók után fizetendő építményadó mértéke: 6000,- Ft/m2/év.

Martfű Város Önkormányzata építményadó beszedési számlaszáma:

10700309-66893729-52100008

 

 

Martfű Város Önkormányzata építményadóval kapcsolatos nyomtatványai a https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses című internetes oldalon, az Önkormányzati Hivatali Portálon találhatók. Az adóügy ágazaton belül az építményadó ügytípusra kattintva jelennek meg az elérhető űrlapok.

 

Jelenleg kétféle űrlap érhető el, ezekkel teljesíthetők a hatályos önkormányzati rendeletben foglalt adókötelezettségek: Az egyik az épület, épületrész utáni építményadó, a másik a reklámhordozók utáni építményadó.

 

A kiválasztott űrlap gépi úton tölthető ki – az ellenőrző rutinok figyelmeztetnek az esetleges hibás, vagy hiányos kitöltésre –, majd elektronikusan beküldhető. A kitöltött űrlapból pdf-állomány is készíthető, kinyomtatható. Akik nem kötelezettek elektronikus ügyintézésre, azok a pdf-állományt kinyomtatva, azt – aláírva – papír alapon is megküldhetik az önkormányzat címére.

 

 

 

Az Önkormányzati Hivatali Portálon nem elérhető nyomtatvány:

 

Az építményadóval kapcsolatban van egy nyomtatvány, mely központilag nem érhető el, ez a megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés esetén kitöltendő nyomtatvány.

 

Építményadó adónemben több tulajdonos esetén főszabályként a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.  Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartása bejegyzett vagyoni értékű jog (pl. haszonélvezeti jog) terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).
A Htv. 12. § (2) bekezdése értelmében valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.
(Megállapodás benyújtása esetén – ami az ingatlan-nyilvántartásbeli fennálló tulajdonviszonyokra nincs hatással – elég csak a megállapodásban felhatalmazott tulajdonosnak megtennie az adatbejelentést. Az adott ingatlanra vonatkozó adóval kapcsolatos ügyek az ő nevén fognak futni. Tapasztalatok szerint több tulajdonos esetén az ügyek döntő hányadában a megállapodás szerinti adatbejelentés a jellemző.)

 

Mivel az megállapodás szerinti adatbejelentéshez szükséges kiegészítő nyomtatvány, mely magáról a tulajdonosok közötti megállapodásról szól nem elérhető a fentebb említett internetes portálon, az ilyen módon történő adózáshoz ezen az itteni oldalon tesszük hozzáférhetővé a szükséges megállapodási nyomtatványt.

Kétféle formában tesszük közzé: egyrészt géppel kitölthető ÁNYK-s nyomtatvány formájában (mely az ÁNYK – Általános Nyomtatványkitöltő – programmal kitölthető és kinyomtatható), másrészt csak üresen kinyomtatható pdf formátumban. Ez utóbbit előbb ki kell nyomtatni, majd kézzel lehet kitölteni.
Bármelyik kerül is kitöltésre, ezt a nyomtatványt valamennyi tulajdonos által aláírt eredeti papír alapon kell benyújtani az építményadó adatbejelentés mellé. (Magát az adatbejelentést az arra – a tulajdonosok által – kijelölt személy a fenti portálról elektronikusan is beküldheti.)

Nyomtatványok:

papír alapon eredetiben kell benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz.

papír alapon kell benyújtani (a tulajdonosok hiánytalan aláírásával).

 

Az ADOFIZMP elnevezésű megállapodási nyomtatványt minden esetben papír alapon kell benyújtani (a tulajdonosok hiánytalan aláírásával).

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város