Iparűzési adó (állandó és ideiglenes jellegű)

Vonatkozó törvények: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air), az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.(XII.28.) Korm. rendelet, az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (továbbiakban: Avt.) és az ezekben hivatkozott esetleges további jogszabályok.

Határidők:

Bejelentkezés, változás-bejelentés: Az adókötelezettség keletkezését, változását, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül.

Bevallás adóévről: az állandó jellegű helyi iparűzési adó alanyai számára (a naptári évtől eltérő üzleti éves adózókat kivéve) az adóbevallás benyújtásának határideje az adóévet követő év május 31.
Naptári évtől eltérő üzleti éves adózóknak az adóévük utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell bevallásaikat benyújtaniuk.

A fenti határidők nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 52. §-a soron kívüli adóbevallási kötelezettséget ír elő. (Soron kívüli bevallást kell adni az említett jogszabályhely által meghatározott esetekben (megszűnés, szüneteltetés, felszámolás, végelszámolás, átalakulás, EVA-alanyiság év közbeni megszűnése, ill. az előtársasági időszakot érintő egyes esetekben). A soron kívüli bevallás határideje általában a záró bevallás szükségességét kiváltó esemény (pl. megszűnés, szüneteltetés, végelszámolás, stb.) napját követő 30 nap, de más esetekben ettől eltérhet (pl. felszámolás esetén 45 nap, átalakulás esetén 90 nap), melyeket az Art. mellett külön törvények is szabályoznak.

Bevallás adóelőleg kiegészítésről: az állandó jellegű helyi iparűzési adó alanyai közül az adóelőleg-kiegészítésre kötelezettek a tárgyévi adóelőleg kiegészítéséről szóló bevallásukat az adóévük utolsó hónapjának 20. napjáig kell teljesíteniük (a megfizetéssel együtt).

Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységről szóló bevallást a tevékenység befejezése napját követő hónap 15. napjáig kell teljesíteni.

A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) adóalanyok közül azon vállalkozóknak, vállalkozásoknak, akik/amelyek az iparűzési adóban is a tételes adózási módot választották, a tételes KATA időszakról nem kell adóbevallást benyújtaniuk. (Őket a tételes KATA időszakra vonatkozóan kizárólag bejelentési, változás-bejelentési kötelezettség terheli, mely egyenértékű az adóbevallással.)


Az iparűzési adóról szóló 25/2009.(XII.16.) önkormányzati rendelet:

Hatályos adómértékek (2000. január 1-jétől folyamatosan):

Állandó jellegű iparűzési adó: 2 %

Ideiglenes jellegű iparűzési adó: 3.000,- Ft/nap.

 

Martfű Város Önkormányzata iparűzési adó beszedési számlaszáma:

10700309-66893729-52600003

 

Martfű Város Önkormányzata iparűzési adóval kapcsolatos nyomtatványai a https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses című internetes oldalon, az Önkormányzati Hivatali Portálon találhatók.

A bejelentkezéshez, bejelentéshez, változás-bejelentéshez szükséges űrlap az adóügy ágazaton belül az általános adónyomtatványok ügytípusra kattintva jelenik meg. Az iparűzési adóban is KATA adózási módot választott adóalanyok is ezen a nyomtatványon tehetik meg bejelentéseiket, változás-bejelentéseiket.

A nem tételesen, hanem bevételeik alapján adózó adóalanyok iparűzési adóbevallásaikhoz az űrlapokat az adóügy ágazaton belül az iparűzési adó ügytípusra kattintva találnak. Mivel az egyes adóévekre vonatkozó jogszabályi előírások eltérnek (eltérhetnek) egymástól, a mindenkori, az adóbevallást tekintve még nem elévült évek bevallására – adóévek szerinti megnevezéssel – külön-külön nyomtatványok szolgálnak.
Ugyanezen ügytípuson belül találhatók meg az adóelőleg-kiegészítésről, valamint az ideiglenes iparűzési adóbevallásról szóló űrlapok is.

Amennyiben adóügyekben az adózó nevében képviselő, meghatalmazott jár el, úgy nélkülözhetetlen a jogosultság bejelentése az adóhatósághoz. A jogosultság, illetve annak részleteinek bejelentésére a „Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben” elnevezésű űrlap szolgál. Ez az űrlap az adóügy ágazaton belül az általános adónyomtatványok ügytípuson belül található.

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város