Önkormányzat


„Martfű Városért” díj - Pápai Jánosné

„Martfű Városért” díjban részesült Pápai Jánosné, a Martfűi Városi Művelődési Központ és Könyvtár nyugdíjas dolgozója.

Pápai Jánosné, Zsuzsi 1975-től dolgozik városunk könyvtárában. Előbb gyermek könyvtáros volt, majd fokozatosan átvette a felnőtt könyvtárosi teendőket is. A könyvtárosi munka minden területén megállta a helyét. Közvetlen, vidám természete miatt a könyvtár közkedvelt Zsuzsikája lett. Emberszeretetét, empatikus készségét generációk ismerhették meg.

Sokat tett a gyermekek olvasóvá neveléséért. Nevéhez fűződik sok-sok vetélkedő, olvasópályázat, melyeket rendszeresen szerkesztett és a gyerekekkel együtt bonyolított. Működtetett kiscsoportokat (pl. Ifjú Könyvbarátok Klubja, Kölyökolvasó), ahol kötetlen formában, vidáman vezette be ifjú olvasóit az irodalom, a könyvtári ismeretek rejtelmeibe, az olvasás szeretetébe.

A társintézményekkel, különösen az iskolákkal való jó kapcsolata révén rendszeresítette a könyvtárismertető foglalkozásokat, könyvtári órákat. Rendkívüli ötletgazdagság jellemzi, mely tulajdonságát leginkább a rendezvények szervezésében, pályázatok írásában teljesítette ki. Átlag évi negyven-ötven rendezvényt bonyolított munkatársaival, melyek közül kiemelkedik az utóbbi években bevezetett Őszi Könyvtári Napok könyves vasárnapja, valamint az író-olvasótalálkozók. Ezek a nagyszabású rendezvények minden korosztályt megmozgattak, és sikeres megrendezésükkel kivívta a megyei- és országos társszervezetek elismerését is.

1998-ban Martfű város kulturális életében végzett tevékenységéért tárgyjutalomban részesült. 2002. augusztus 20-án pedig átvehette a Martfű Városért Közművelődési és Művészeti Díjat.

Élen járt a könyvtár hírnevének öregbítésében. Emlékezetes marad a 2002-es országos internetes vetélkedő, melynek eredményes megfejtésével még Bécsbe is eljutottak a résztvevő gyerekek Zsuzsika vezetésével. Továbbképzésekkel, rendszeres önképzéssel fejlesztette tudását, ez különösen az informatikai és pályázatírói ismeretekre terjedt ki. Élen járt a könyvtár szponzorainak felkutatásában. Több vetélkedő és könyvtári pályázat díjazását többnyire a támogatásokból sikerült megoldania. Kiemelkedők voltak az utóbbi évek EU-s pályázatai: a TIOP és a TÁMOP, melyekre a megye több könyvtárosával konzorciumban pályázott. Ebből a jelentős támogatásból felújult a könyvtári bútorzat és a könyvtár informatikai gépparkja is, így a kor követelményeinek megfelelő számítógépek állnak a használók rendelkezésére. A pályázatok másik nagy eredménye volt az ezekből a támogatásokból megvalósított programok hosszú sora.

Nagy energiát fordított a könyvtár felnőtt csoportjainak működtetésére is. Szívügye volt a Rejtvényfejtők Klubja és a lapozó Olvasókör működtetése is.  Folytatva a korábbi hagyományokat, évente fő szervezője és rendezője volt az Országos Rejtvényfejtő Verseny martfűi fordulójának az augusztusi Ünnepi Napok keretében.

Munkatársaival mindig jó kapcsolatban állt, mindenkivel megtalálta a kellő hangot, így a könyvtárban mindig jó hangulat uralkodott. Személye meghatározó volt a martfűi városi könyvtár életében. 

2013-08-27 10:33