1) Előterjesztés a martfűi 716/8. hrsz-ú ingatlan bérbeadására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város