Városunk meghatározó személyiségei egy kötetben

„Ki kicsoda Martfűn” címmel újabb hely- és kortörténeti jelentőségű könyv kerülhet két-három éven belül az olvasók kezébe. A könyv kiadásáról és előkészítéséhez munkacsoport létrehozásáról a 2016. szeptember 29-i ülésén döntött a képviselő-testület. Október 17-én, a munkacsoport első ülésén pedig már a megvalósítási ütemterv elkészítéséhez, az ehhez szükséges munkarend kidolgozásához, valamint a költségek előzetes felméréséhez is hozzálátott az erre a célra alakult közösség.

A kiadvány, a település kezdeteitől napjainkig, azoknak az itt élő vagy a városhoz kötődő személyeknek a nevét és életútját szedi sorra, lexikonszerű tömörséggel, akik vezető vagy meghatározó szerepet töltöttek be, jelentősen hozzájárultak városunk fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez. A város személyekhez köthető értékeinek megörökítése a jelennek és az utókornak, a jövő helytörténészeinek munkáját is segíti.

 A könyv kiadásának gondolatát évek óta dédelgeti Rágyanszky István, jó példaként láttatva a szülővárosában Szarvason tíz évente, immár második alkalommal megjelent kötetet.

A Martfű meghatározó személyiségeit felsorakoztató kiadvány előkészítésére, a feldolgozandó témakörök szerinti adatok összegyűjtésére létrehozott munkacsoport vezetésével, a kiadvány szervezési feladataival Gonda Istvánné alpolgármestert és Rágyanszky Istvánt, az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil- és Egyházi Kapcsolatok Bizottságának elnökét bízta meg a képviselő-testület.

A könyv megvalósítási ütemtervének kidolgozását, az ehhez szükséges munkarend összeállítását, valamint a költségek előzetes felmérését december végéig kell elvégeznie a munkacsoportnak.

A könyvben megjelenő személyek, adatok összegyűjtésébe készséggel kapcsolódnak be az erre felkért közéleti szereplők. A kiadvány előkészítésében közreműködők témák szerint:

Városfejlesztés - épített környezet: Kozma Imre

Önkormányzat: Sólyom Dezsőné

Gyárak, vállalkozások (Kivéve Tisza Cipőgyár): Szikszay Ádám

Tisza Cipőgyár: Máté Gizella

Mezőgazdaság - természeti környezet: Vinczéné Balogh Magdolna

Kultúra - szabadidő - civil élet: Asztalos Árpádné

Oktatás - óvodák - iskolák: Hegedűs Mihály

Sport: Horváth Endréné

Egészségügy: dr. Mucsi János

Egyházak: Kupai-szabó Kornél

Segítségükre, emlékezetükre, személyes kapcsolataikra alapozva indulhat el ez a jelentős munka, amelynek következő állomásaként, a magazin későbbi lapszámában azt a kérdőívet is közreadjuk, amelyen az itt élők ajánlásait, javaslatait is várja a szerkesztőbizottság a Ki kicsoda Martfűn kötet teljesebbé tételéhez.

Herbály Jánosné

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város