Tájékoztató bölcsődei beiratkozásról – 2020/2021- es nevelési évre

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája. Bölcsődei nevelést-gondozást 8 hónapos kortól biztosítunk a gyermekek számára. Azok a szülők igényelhetik elsősorban a bölcsődei ellátást, akik dolgoznak, felsőoktatási tanulmányokat folytatnak vagy szociálisan rászorultak, illetve a gyermekvédelmi törvényben meghatározott okok miatt nem tudják biztosítani a gyermek napközbeni nevelését, gondozását. A bölcsődei felvételnél alkalmazandó szabályok:           

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41.§ 42. § (1),(2) bekezdés alapján, a bölcsődei ellátás keretében - ha e törvény kivételt nem tesz - a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani.

 A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 36. § Ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik, a keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.

A Játékvár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegységének Felvételi Szabályzata.

„Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel, a koronavírus terjedése miatt, a 2020/2021. óvodai-bölcsődei nevelési évre történő beiratkozás az előző évektől eltérően más időpontban és más módon elsősorban - a személyes kontaktus elkerülése érdekében- elektronikusan (e-mailben) történik. Ehhez az érintett szülők megértése és együttműködése szükséges.

A beiratkozás időpontja: 2020. április 20 - május 8-ig.

 

A BEIRATKOZÁS MENETE:

-  Az a szülő, aki bölcsődébe szeretné beíratni gyermekét, elektronikus úton jelezze a bölcsőde vezetőjének, 2020. május 8 -ig Szándéknyilatkozat-felvételi kérelem bölcsődei beiratkozáshoz„ nyomtatványon a bolcsode@martfu.hu e-mail címen.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására előreláthatóan a gyermek első bölcsődei nevelési napján kerül majd sor. 

 

Amennyiben kérdés merülne fel a beiratkozással kapcsolatban, kérem, a következő elérhetőségeken jelezzenek:

bolcsode@martfu.hu

vagy

minden héten, szerdán 8,00- 16,00 ig:

Cseriné Gál Katalin bölcsődevezető: +36 20/555 9642 

 

Letölthető dokumentum:

Szándéknyilatkozat- felvételi kérelem bölcsődei beiratkozáshoz

 

Martfű, 2020. 04. 17.

Turnyánszkiné Enyedi Andrea

intézményvezető

2020-04-20 11:10