Új kihívások és feladatok az óvónők, a gyermeknevelők és a szülők számára is

2020. március 18. óta rendkívüli szünet van a Játékvár Óvoda és Bölcsődében. Az önkormányzati intézmény, a jogszabályoknak megfelelően, indokolt esetben ügyeleti ellátást biztosít. A veszélyhelyzet miatt megváltozott körülmények az óvoda és bölcsőde munkatársai számára is másféle feladatokat, illetve munkaszervezést jelentenek. A szakmai munkák és az ügyeleti ellátás szervezéséről, valamint az idén szintén rendhagyó óvodai és bölcsődei beiratkozásról Turnyánszkiné Enyedi Andrea intézményvezetőt kérdezem. 

– A veszélyhelyzet miatti rendkívüli szünet elrendelését követően azonnal megkezdtük minden épületünkben az átfogó és fokozott fertőtlenítést, illetve szabályoztuk a belépés rendjét, a fokozottan fertőtlenített környezet kialakítása és fenntartása érdekében. A megfelelő felület- és kézfertőtlenítő-szereket, a szükséges védőfelszereléseket beszereztük, ami ebben a helyzetben nem volt egyszerű feladat. Olyan eljárásrendet alakítottunk ki, ami a gyerekek és a családok valamint az intézmény dolgozóinak biztonságát szolgálja. Rendszeres az együttműködésünk az önkormányzattal, mint fenntartóval, akivel a szabályozásokat minden esetben egyeztetjük, nyomon követjük. Napi kapcsolatban vagyunk az étkeztetést biztosító konyhával, a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központtal is.

 A rendkívüli szünet alatt sem szerettük volna magukra hagyni a gyerekeket és a szülőket. A személyes találkozásokat teljesen le kellett redukálni, de szerencsére a bölcsődében és az óvodában is működnek olyan online közösségi csoportok, szigorú szabályok alapján, amiben az egyes csoportok értekezni tudnak a szülői közösséggel, és így volt ez most is.

Szakmai munkánkat különleges munkarendben végezzük. A gyermekek korcsoportját figyelembe véve óvónői teameket alakítottunk ki, akik minden héten két alkalommal küldik a belső online csoporton keresztül a szülőknek, gyermekeknek azokat a tevékenységi javaslatokat, játékokat, mondókákat, mozgásformákat, vizuális tevékenységeket, amiket a családi környezetben is együtt tudnak végezni. Ez természetesen nem ró egyik családra sem kötelezettségeket, inkább egy támpont azoknak, akik az óvodában megkezdett tematika szerint szeretnének tovább haladni a gyermekük fejlesztése terén.

A tevékenységi javaslatokat az éves tervezésünk szerint alakították ki az óvónők.

A visszajelzések alapján ez a kezdeményezésünk sikeres volt, szívesen fogadták a szülők, küldték a gyerekek alkotásait vagy fotókat a jó hangulatú közös tevékenységről, testvérekkel, szülőkkel való együttes játékról. Ezúton is szeretném megköszönni a szülők aktivitását, együttműködését.

A bölcsődei kisgyermeknevelők pedig olyan - a szülők számára fontosnak ítélt és segítségként átadható - témákat, területeket dolgoztak fel, amit majd ezt követően szülői fórumok keretében szeretnénk feléjük publikálni, mint pl. a szobatisztaságra nevelés, napirend kialakítása.

Tapasztalataink és a szülők visszajelzései alapján elsősorban azoknak a családoknak nehezebb megszervezni a gyermekek mozgásigényének kielégítését, akik nem kertes házban élnek. A gyerekeknek a mozgás az, ami nagyon hiányzik, illetve a társaikkal való kapcsolat. Ez a helyzet mindenkinek nehéz, mindenkire plusz terheket ró, akár szülő, akár gyermek, akár óvodapedagógus vagy kisgyermeknevelő. Amiben tudunk, segítünk, de úgy látom, a szülők is nagyon lelkiismeretesen próbálják a gyerekeknek azokat a tevékenységeket otthon is biztosítani, amivel megkönnyítik ennek a helyzetnek az átvészelését.

Folyamatosan egyeztetünk a szakmai szervezetekkel, akár a bölcsőde, akár az óvoda esetében, és a helyi sajátosságainkat figyelembe véve, az ő iránymutatásukat is követjük a szakmai munkában.

Az óvodában online formában tovább folytatódott a logopédiai ellátás is. Tassyné Molnár Ildikó sem engedte el a gyerekek kezét, a veszélyhelyzet kihirdetését követően felvette az érintett szülőkkel a kapcsolatot, kialakítottak egy online csoportot, és vagy online küldte ki a feladatlapokat, vagy aki kérte, annak a szakszolgálat postán juttatta el. A szakember visszajelzése alapján a martfűi szülők nagyon együttműködőek, hatékonyan dolgoznak otthon a gyerekekkel.

Munkatársaimra nagyon büszke vagyok, mert más területen is részt vettünk a feladatok elvégzésében, így a lakosság részére segítettünk az önkormányzat által biztosított maszkokat is kiosztani. A Városszépítő Egyesület felhívására is sokan jelentkeztek és metszették a cserjéket, gyomlálták a virágágyásokat a város közterein, szabadságuk alatt és a szabadidejükben. Köszönet nekik!

Időközben a Munkácsy úti Óvodában elkészült új sportudvarnak is folyamatos a környezetrendezése, füvesítése, új járdák készültek a könnyebb megközelíthetőség miatt. A betervezett aszfaltozásra is sor került, illetve a homokozó tetejének zsindelyezése és fa tartószerkezetének felújítása is megtörtént. Folyamatban van egy fedett kerékpártároló készítése. A Kossuth úti Tagóvoda festési, felújítási, karbantartási munkálatai is elkezdődtek. Itt szeretném megköszönni a Településüzemeltetési ágazat dolgozóinak munkáját, akik folyamatos segítséget nyújtanak a munkálatok elvégzésében.

51 óvodás gyermek kezdi meg majd az iskolás éveit szeptembertől. Az iskolai beiratkozáshoz is segítséget nyújtottunk, folyamatosan egyeztetve a szülőkkel és az oktatási intézménnyel, hogy az adategyeztetések és az online beiratkozás gördülékenyen haladjon. A szoros együttműködésnek köszönhetően, sok munkával ugyan, de az iskolai beiratkozás is mondhatni, hogy zökkenőmentesen zajlott.

Központi szabályozás szerint, idén az egész országban egy időpontban voltak az óvodai beiratkozások, szintén online, aminek a rendszere teljesen új volt mind az óvoda, mind a bölcsőde tekintetében. Sokat dolgoztunk azon, hogy ebben a helyzetben felmérjük az óvodaköteles gyerekek körét, illetve azokét, akiknek ugyan nem kötelező az óvoda, de koruk alapján beiratkozhatnak az óvodába. Ebben a védőnői regiszter, a népességnyilvántartás adatai és az önkormányzat nyilvántartása volt segítségünkre.

A tájékoztatásban a Martfű Média, az önkormányzat sajtótermékei, a városi honlap és a közéleti lap, valamint a média közösségi oldala is rendelkezésünkre állt.

Szeretném minden közreműködő munkáját megköszönni, mert ez nagyon sokat segített. A szülők is várakozáson felül tudták kezelni a helyzetet, a szándéknyilatkozatok online visszaküldését és az azt követő, részletes telefonos egyeztetést is.

A bölcsődei felvételt 25 fő kérte. A bölcsődében maradó gyerekekkel együtt jelenleg 37 fő iratkozott be a 40 férőhelyre, de ez folyamatosan töltődik még. A Munkácsy úti Óvodába 36 gyermeket írattak be, a Kossuth úti Tagóvodába pedig 22 gyermek szülője kérte gyermeke felvételét. Mindkét óvodában egy-egy, még nem óvodaköteles korú kisgyermeket majd csak januártól szeretnének hozni óvodába a szüleik, így ők előjegyzésbe kerültek. A beiratkozások, ebben a rendkívüli helyzetben is flottul mentek mind a két intézményben, de nagyon sok munkát igényeltek.

Amikor iskolába készülnek a gyermekek, meghitt ballagási ünnepséget szoktunk szervezni nekik, illetve a szülőknek, ami most nem megoldható, de ezeket a gyerekeket sem engedhetjük el üres kézzel, egy kis emlékkel készülünk nekik.

Már mi is nagyon várjuk, hogy az élet visszatérjen a megszokott mederbe, és a bölcsőde meg az óvoda is megteljen gyermekzsivajjal, de a jelenlegi helyzetben ez még nem lehetséges. Amennyiben lehetőségünk lesz rá, és a szabályozások engedik, akkor egy későbbi időpontban igyekszünk ballagási ünnepséget szervezni a gyerekeknek, hogy el tudjanak búcsúzni ők is méltóképpen az óvodától, és mi is elköszönhessünk tőlük személyesen.

A Játékvár Óvoda és Bölcsőde vezetője köszönetét fejezte ki kollégái kezdeményező és kreatív munkájáért, a rendkívüli helyzet kezelésében tanúsított hozzáállásukért, és elismeréssel szólt a szülők helytállásáról is. – Mi a szülők részéről is az együttműködést tapasztaljuk. Most sokkal kevesebb lehetőségünk van a tájékoztatásra, de a türelmük, amivel hozzáállnak ehhez a helyzethez, az nagyon elismerendő – hangsúlyozta Turnyánszkiné Enyedi Andrea, hozzátéve, a kollégáival továbbra is igyekeznek mindent megtenni a gyermekekért!

Herbályné Kalmár Irén

2020-05-21 14:39