Civil vezető képző tábor a városszépítők szervezésében

Civil, civil összefogás, civil egyesület, civil munka, civil törvény, civil társadalom stb. A rendszerváltás óta sokszor, sokat hallhatunk ezekről a fogalmakról. Az egész társadalmunkat átfogja a magánszemélyek önkéntes, a közjó érdekében végzett tevékenységének összessége. A közjó lehet társadalmi, kulturális, oktatási, szociális, sport, természet- és környezetvédelmi, egészségügyi stb. vonatkozású. A lényeg az egyének önkéntességén van, s a közös tenni akaráson. A kettő együttes, szervezett meglétekor beszélhetünk civil szervezetről.Martfűn közel húsz civil egyesület működik. Pontos számot nehéz mondani, mert nem minden szervezet jelenti be megalakulását, ill. tevékenységét, vannak olyan „csoportosulások” is, akik más településen működő egyesületek „kihelyezett tagozatai”.

A sport terén tevékenykedőket leszámítva a civil egyesületek tagsága zömmel az idősebb korosztályból kerül ki, ebből adódóan majd minden egyesület küzd az elöregedéssel, a civil vezetők azon szándékával, hogy helyükre fiatalabbak kerüljenek.

E problémát tapasztalva és ismerve döntött úgy az egyesületünk elnöksége, hogy pályázati forrásból ebben az évben szervez egy civil vezető képző tábort.

A pályázatunk sikeres lett, így felajánlhattuk a helyi civil egyesületeknek, hogy küldjenek képviselőket erre a továbbképzésre. Azért is érdemes volt ezzel a témával foglalkozni, mert vannak olyan – a Művelődési Központ hatáskörébe tartozó – csoportok is, akik most gondolkodnak az egyesületté váláson. (Ehhez tudni kell, hogy jelenleg önkormányzati és állami pályázati forráshoz csak bíróságon bejegyzett szervezetek juthatnak. A működéshez pedig elengedhetetlen a külső források bevonása.)

Mint mindent, ennek a pályázatnak a megvalósítását is megnehezítette a vírusjárvány. A jelentkezők egy részének kötelezően ki kellett vennie a szabadsága zömét, majd a vírushelyzet lecsengése után a táborba már nem engedték őket el a munkahelyükről.

A Civil vezető képző tábort mi csak szerveztük. Azaz, a témában jártas előadókat kerestünk, és olyan településeket, ahol – nagyságuk révén – több civilszervezet van, akikkel megismerkedve bepillantást kaphattunk mindennapi életükbe, megismerkedhettünk sikereikkel és problémáikkal.

Az egy hetet a megalakulás jogi teendőinek megismerésével kezdtük dr. Varga Balázs ügyvédúr előadásai kapcsán. Majd a – mumus – pályázatírás témája következett. Az önkormányzatunkhoz benyújtandó pályázatok tudnivalóiról Kunné Éva egyesületi elnök beszélt, majd pedig a JNK-Szolnok megyei CIC (Civil Információs Centrum) pályázatokért felelős vezetőhelyettese Mészáros Ágota a NEA (Nemzeti Együttműködési Alap) pályázatok legfontosabb tudnivalóit ismertette. (Itt két kategória van. A „kis NEA”, amely egyszerűsített, 200 ezer Ft összegű, és a zömmel szakmai programok megvalósítására, 3,5 millió Ft-ig, a „nagy NEA”. A kisebb egyesületeknek az utóbbi „nagy falat”, főként az elszámolás nagyon merev, bürokratikus volta miatt.)

Az elméleti tanulás Új Judit közösségszervező előadásaival folytatódott. A debreceni előadó saját és a civilszervező „szakma” nagyjainak tapasztalatai alapján tételesen ismertette, hogy milyen előzetes felmérések, mozgósítások után, milyen lépésekkel, módszerekkel érdemes egy-egy közös munkába belefogni. Mire kell figyelni, hol, mik lehetnek a buktatók a megvalósítás során. Majd az értékelés és az utógondozás fontosságáról is beszélt.

Szokatlan, ismeretlen terület volt ez a jelenlévők egy részének. Különösen azoknak, akik nem lépnek ki az egyesületük keretei közül. Mégis sokat tanulhatott az elhangzottakból mindenki.

Szólni kell a két tanulmányútról is. Cegléd és Jászberény lakosságát nézve, s abból adódóan a civilszervezetek számát tekintve is meghaladja Martfűét.

Elmondhatjuk, hogy ettől függetlenül mindkét településen hasonló gondokkal küzdenek, mint mi (elöregedés, a fiatalabb korosztály nehezen aktivizálható, forráshiány, a pályázatok túlszabályozott, bürokratikus volta stb.) Hallottunk jól hasznosítható ötleteket, fontos tudnivalókat, amelyeket a „hivatal” előszeretettel vizsgál, sajnálatos problémákat, amelyekre mi már figyelni tudunk, és programokat, amelyek örömteli sikereket eredményeztek, s amelyeket lehet másolni, adaptálni.

A pénteki befejezéshez közeledve megfogalmazódott, hogy mintegy zárásként még egyszer jöjjünk össze. Erre mentorunkat, Hajnal Lászlót kértük fel, aki egy „élő példán” foglalta össze mindazt, amiről az elmúlt öt napban sokat hallottunk. Végül, de nem utolsósorban, megállapodtunk a folytatásban. Erről majd alkalmanként beszámolót olvashatnak.

Vinczéné Balogh Magdolna
Civil Kerekasztal vezető
Martfűi Városszépítő Egyesület

Tovább a képekhez>>>

2020-08-17 13:47