Az illegális hulladéklerakás számláját mindannyian fizetjük – Visszatartó erő lehet a terület rendbetétele

Nagyszabású munkálatok zajlanak a Kövér major és a mellette lévő, szintén önkormányzati tulajdonú területeken. Az évtizedek alatt felgyülemlett, elsősorban építési - bontási hulladék és beton elszállítására és a területek végleges rendezésére újabb ipari üzemek városunkba települése érdekében, valamint a környezetvédelmi hatóság felhívására került sor.Az Ipai Parkban lévő, önkormányzati tulajdonú (1658/1 hrsz., a Kérész út szélétől a bányató partjáig, valamint 1659/1 hrsz., 8 ha Kövér major) területeken található hulladékok elszállítására és a területek rendezésére előirányzat biztosításáról a 2020. szeptember 24-i ülésén döntött a Képviselő-testület.

A közel 1500 köbméter hulladék elszállíttatásának és a terület rendezésének költségeit nem a szennyezők, hanem a város fizeti.  – Az, hogy ez a terület teljesen sík, rendszeresen karbantartható legyen, vágni lehessen rajta a füvet, sok-sok millió forintba kerül! – emlékeztetett dr. Papp Antal a képviselő-testületi ülésen.

A négy kötelezettségvállalásra az önkormányzat 2020. évi költségvetése, ezen belül az általános tartalék és a dologi kiadásokra, karbantartásokra elkülönített keretekből biztosított fedezetet a képviselő-testület, összesen bruttó 21.7 millió forint értékben.

A betontörmelék egy részét minősített darált kőként, leendő útalapokba hasznosítja a város.

Az alapos előzetes felmérés ellenére, a tereprendezés során meglepetések is érték az önkormányzatot és a kivitelezőket: a cserjékkel, fákkal benőtt területek további jelentős építési hulladékot takartak, egy nagyobb domb pedig a valamikor ott álló, összeomlott istálló romjait rejtette.

Az elmúlt időszakban is sok tonnányi építési, bontási törmeléket és betonhulladékot helyeztek el illegálisan Martfűn, a Kövér majorban. A veszélyeshulladéknak számító, azbeszttel szennyezett építési hulladék ügyében, az önkormányzat feljelentését követően, a rendőrség bűncselekmény miatt eljárást indított. A rendőrségi nyomozást a közterületi önkormányzati kamerák felvételei is segítik. A vizsgálat a kisebb, a lakosság által lerakott hulladék mennyiségekre is kiterjed.

Martfű Város Önkormányzata AZ ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKÁS JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL készült TÁJÉKOZTATÓJA a Martfű Magazin júniusi lapszámában jelent meg, és a tájékoztató a városi honlapon is olvasható.

A tájékoztató alapján: a lakásfelújítás során keletkezett építési hulladék, sitt, betontörmelék, egyéb csak KONTÉNERBEN helyezhető el a közterületen (utcán), konténer nélkül nem tárolható szabadon, és közterület-használati engedély sem adható ki rá.

A lakosoknak lehetőségük van saját maguk a hulladéklerakó udvarokba (Szolnok, Kétpó, Szelevény) elszállítani az ilyen jellegű hulladékokat, lerakási díj megfizetése ellenében.

Tilos a Kövér-majorban bármilyen hulladékot (sitt, betontörmelék, zöld hulladék, egyéb) elhelyezni!

– Elrettentő, talán visszatartó erő lehet, ha a lakosság tisztában lesz azzal, hogy az ilyen cselekményeknek milyen anyagi vonzata van! – hangsúlyozta a testületi ülésen Földi Edina, remélve, hogy a lakosság jelzései is hozzájárulnak a jövőben az illegális hulladéklerakás visszaszorításához. – A hulladék elhelyezés mögött sokszor építési vállalkozók állnak. Ezt a konténer bérlés egy ötvenezer forintos tétellel megoldja, nem ér ennyit a becsület és a környezet szennyezése! – fogalmazott az önkormányzati képviselő.

Jelenleg már több területe is van az önkormányzatnak, köztük a Kövér major és a mellette lévő ipari park, ahová, a megfelelő infrastruktúra kialakítását követően, ipari üzemek települhetnek.

Dr. Papp Antal reméli, hogy ha rendbe teszik ezt a területet, a továbbiakban megszűnik itt az illegális hulladéklerakás. Elképzelései szerint, pályázat segítségével a Kövér majorban álló korábbi magtár is megújulhatna, és raktárként vagy a vállalkozásokat segítő inkubátorházként üzemelhetne a jövőben.

A hulladékot elhelyező személyek azonosítását a kihelyezett kamerák is segíteni fogják. Bízunk benne, hogy a most megtisztított területeken a lakosság is fokozott figyelemmel kíséri az illegális hulladéklerakást, és értesíti róla az önkormányzatot. Vigyázzunk együtt az értékeinkre!

Herbályné Kalmár Irén

Tovább a képekhez>>>

2020-09-29 16:57